Megjelent a Közép-Szabolcsi LEADER Egyesület felhívása a Közösségi célú közlekedés fejlesztésére (VP6-19.2.1.-56-4.-17) vonatkozóan.


A felhívás célja: Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése, alapszolgáltatások elérésének biztosítása a Közép- Szabolcsi LEADER Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területén.

A támogatása rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
-          eszköz és gépbeszerzés (kötelező, önállóan támogatható)
-          tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelező, önállóan nem támogatható)
-     projekt előkészítés, marketing, közbeszerzési eljárás lefolytatása, projektmenedzsment (választható, önállóan nem támogatható)

Támogatási kérelmet nyújthat be:
Helyi önkormányzat (321)
Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (372)
Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (372)
Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (373)
Egyéb egyesület (529)
Egyházi szervezet technikai kód (559)
Közalapítvány (561)

A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. 03. 06-tól 2018. 04. 30-ig van lehetőség.

Értékelési határnap: 2018.04.30.

Kérelmek elbírálása: szakaszos. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) a kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító javaslatot a kérelmek sorrendje alapján tesz. A HACS a HBB döntési javaslata alapján 15 napon belül dönt a helyi támogatási kérelem elutasításáról, vagy annak támogatására irányuló javaslatát megküldi az Irányító Hatóságnak a HBB ülésének jegyzőkönyvével együtt az ülést követő 30 napon belül.

A pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok innen tölthetők le (a Helyi Akciócsoport nevének vagy a felhívás kódjának kikeresésével):