A gazdálkodók számára előnyösen módosult  a díjtámogatott biztosítások VP3-17.1.1-16 kódszámú felhívás műszaki tartalma.

 

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás című pályázat 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja rendelkezik a biztosítók kárrendezéssel kapcsolatos  adminisztratív kötelezettségeiről. A módosítás szerint már nem csak a jégkár, hanem a tavaszi fagykár esetén is lehet  biztosító szakértője szerinti kárkép alapján rendezni a kárt. Ez azokban az esetekben jelent könnyítést, amikor az OMSZ területi adatok  a károsodás napjára nem mutatnak mínusz 2 fok alatti hőmérsékletet, de a kultúrán egyértelműen a tavaszi fagy kárkép okozta hozamveszteség keletkezett.

A módosítás a felhívás alábbi pontjában jelenik meg:
7. A biztosítási szerződésnek rögzítenie kell, hogy a szerződés hatálya alá tartozó biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosító káraktát készít, amely tartalmazza:
j) jégesőkár és tavaszi fagykár esetén a károsodott növénykultúráról készült digitális képi bizonyítékot.
9. A biztosítási szerződés szerint a biztosító csak abban az esetben fizet kártérítést - figyelemmel az Mkk. tv. 14. § (4) bekezdésében foglaltakra-, ha a biztosítási eseményt kiváltó
a) tűz esetén a tűzeset bekövetkezésének a tényét a tűzeset helye szerint illetékes hatóság igazolja,
b) Mkk. tv. szerinti jégeső és tavaszi fagykár bekövetkezését a biztosító szakértője a káraktában a 7. j) pont szerinti módon igazolja, amely igazolást ellenkező bizonyítás erejéig elfogadottnak kell tekinteni.

 

(NAK)