REL együttműködés

A Magyar Államkincstár tájékoztatót tett közzé a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek 2017. évi működési programjai kapcsán benyújtott éves kifizetési kérelmek esetében alkalmazott új ellenőrzési szempontokról, illetve a benyújtandó dokumentumokról.


A 2017. október 11-i hatállyal megjelent a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet, a hatályba lépést követő időszakra számos új ellenőrzési pontot ír elő a kifizető ügynökség számára.

Az FM rendeletben megjelenő változásokra, új ellenőrzési pontokra tekintettel egyrészről az ellenőrzéshez szükséges adatokat tartalmazó sablon mintáját a kifizető ügynökség elkészítette, és kéri ügyfeleitől annak szíves használatát, másrészről az alábbi információra hívja fel a figyelmet:

1. A működési programokat, illetve azok módosítását jóváhagyó misztériumi döntésekben szereplő forrásarányok a kérelem egészét tekintve veendők figyelembe. A fentiekből következően a kifizetési kérelmekhez kötelezően csatolandó számlaösszesítő betétlapokon a működési programhoz tartozó összes kiadást fel kell tüntetni, akkor is, ha az adott kiadást részben vagy egészben önerő terhére kívánják elszámolni.

2. Az operatív programoknak tartalmazniuk kell kettő vagy több, a 1308/2013/EU európai és tanácsi rendelet 33. cikk (5) bekezdésének megfelelő környezetvédelmi intézkedést, vagy az operatív programok kiadásainak legalább 10%-át környezetvédelmi intézkedésre kell fordítani. Továbbá, az FM rendelet értelmében a kifizetési kérelemben fel kell tüntetni, hogy az egyes megvalósított intézkedések mely termelő tag mely területét érintették.

A részletes tájékoztató, illetve a mezőgazdasági területhez kötődő környezetvédelmi intézkedésekkel érintett tagok és területek adatairól szóló nyilatkozat ezen a linken elérhető el.

(NAK)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése