REL együttműködés

2020. május 20-tól nyújtható be a termelői csoportok (TCS) létrehozására kiírt, VP3-9.1.1-20 azonosítószámú pályázat. A beérkező pályázatok szakaszosan kerülnek elbírálásra, az első értékelési szakasz zárása 2020. június 30-án várható. A rendelkezésre álló teljes keretösszeg 3 milliárd Ft.


A pályázat kritériumrendszere alapvetően nem változott az ugyanezzel a céllal meghirdetett, korábbi, VP-9.1.1-19-es azonosítószámú pályázati felhíváshoz képest. A támogatás továbbra is a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban működő, elismeréssel rendelkező termelő csoportok megalapítására és működtetésére vehető igénybe elfogadott üzleti terv alapján az elismerést követő első 5 évben. Mezőgazdasági és erdészeti termelői csoportok létrehozása mellett a pályázat lehetőséget biztosít REL együttműködési projektet követően létrejövő termelői csoport létrehozására is, melyben a tagok dedikáltan REL céllal ANNEX I-es alapanyagokat dolgoznak fel nem Annex I-es termékekké.

A termelői csoportok (42/2015 FM rendelet alapján meghatározott) elismerési feltételei sem változtak. Az Agrárminisztérium az elismerési feltételeknek való megfelelést árbevétel, taglétszám, tagi forgalmazás és kkv-nak való megfelelőség vonatkozásában folyamatosan ellenőrzi, és amennyiben a kedvezményezett a támogatási időszak alatt esetlegesen nem felel meg az elismerési kritériumoknak, annak jogkövetkezménye van a pályázatra nézve.
A támogatás évenkénti összege nem haladhatja meg a 100 000 eurót. A támogatás mértéke a termelői csoport tagi forgalmazásból származó termelési értékes alapján kerül kiszámításra, a támogatás mértéke az első két üzleti évben a megelőző évben értékesített termelési értékének 10 %-a, mely intenzitás az ezt követő években 1-1 %-kal csökken. Az 5. év támogatása csak abban az esetben folyósítható, amennyiben az első 4 évre vállalt tevékenységek hitelt érdemlően megvalósultak.

Amennyiben a termelői csoport a megelőző évben még nem folytatott minden tag vonatkozásában közös értékesítést, úgy az elismerést megelőző 5 év tagi egyéni árbevételeinek korrigált átlagértékét kell alapul venni az első évre vonatkozó támogatási összeg meghatározásához. A tagok egyéni árbevételét igazoló bizonylatokat a beszámolóban fel kell tüntetni, az eredeti példányokat pedig helyszíni ellenőrzés alkalmával be kell tudni mutatni.

A pályázati felhívás termelői koncentrációt és versenyképességet erősítő céljaival összhangban az elbírálásnál előnyt jelent, ha:
-    a tagok több mint 50 %-a nem volt korábban tagja ugyanazon a termékpályán működő TCS-nek (50% a kötelező minimum);
-    a taglétszám a kötelező taglétszámot legalább 100%-kal meghaladja;
-    a termelői csoporton keresztüli értékesítés aránya meghaladja a 75 %-os minimumértéket;
-    a termelői csoport (290/2014 kormányrendelet alapján) kedvezményezett, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő térségben működik;
-    ágazati preferenciáknak megfelelően a termelői csoport kertészeti vagy állattenyésztési ágazatban működik;

-    a szolgáltatásai versenyképességének erősítése érdekében az alábbi intézkedéseket vállalja (ezekből a vállalásokból tevődik össze a maximálisan elérhető pontszám 30%-a):
o    a támogatott működés első 2 évében minimum 1 fő tejes munkaidős munkavállalót felvesz és a támogatási időszak végéig foglalkoztat,
o    termelést, értékesítést, logisztikát javító innovatív megoldásokat, technológiát vezet be (3. kifizetési kérelemmel kell igazolni a megvalósulást),
o    képzéseket és/vagy folyamatos szaktanácsadást biztosít tagjai számára (2. kifizetési kérelemmel kell igazolni a megvalósulást),
o    közös inputellátási, logisztikai szolgáltatást vezet be (2. kifizetési kérelemmel kell igazolni).


A felsorolt pályázati feltételek nem teljes körűek, a részletes feltételekről itt tájékozódhat.


NAK/Nagy Anikó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése