Közös Agrárpolitika

A következő időszaki KAP-jogszabályi javaslatokat 2018. június 1-jén tette közzé az Európai Bizottság. Ezek tartalmáról még nem született végleges döntés, a tárgyalások már az új összetételű Európai Parlamentben (EP) folytatódnak majd.

 

A KAP vonatkozásában az Európai Bizottság három rendelettervezetet javasol a 2021-2027-es periódusra: a KAP Stratégiai Tervezési Rendeletet, a Horizontális Rendeletet, valamint az Egységes Közös Piacszervezésről szóló rendelet kiegészítését. Az említett KAP rendeletjavaslatok esetében a rendes jogalkotási eljárás szabályai működnek, azaz az Európai Unió Tanácsa (Tanács) mellett az EP is egyenrangú társjogalkotó. A három tervezet esetében az EP szakbizottságok már szavaztak a módosítási javaslataikról (lásd: a jogalkotási folyamatot bemutató ábrán pirossal jelölve), ez EP általi tárgyalási mandátum jóváhagyása azonban már az új parlamenti ciklus alatt fog megtörténni.

(Forrás: Copa-Cogeca: How does Copa and Cogeca lobby? c. ábra alapján saját szerkesztés)

 

A Tanácsban is folyamatosan zajlanak az egyeztetések a KAP javaslatcsomagról, a 2019. június 30-ig tartó román elnökség alatt viszont legfeljebb csak az előrehaladási jelentés jóváhagyása lehetséges. Több tagállam – köztük Magyarország is – kiemelte, hogy a következő időszaki KAP költségvetésről történő megállapodás nélkül nem lehet megfelelő szakpolitikai döntéseket hozni, tehát véleményük szerint addig a trialógus tárgyalásokhoz szükséges tanácsi álláspont sem alakítható ki.

Az Európai Parlament 9. ciklusa 2019. július 2-án veszi kezdetét a strasbourgi alakuló üléssel. A folyamatban lévő ügyekről az Elnökök Értekezlete (tagjai: EP elnök, képviselőcsoportok vezetői) dönt a következő parlamenti ciklus elején, így arról is, hogy a fenti javaslatcsomagokat az újonnan megalakult parlament elé terjeszti-e továbbtárgyalásra, vagy visszaküldi őket a parlamenti szakbizottságoknak újravitatásra.

Amennyiben a tárgyalások jó ütemben haladnak, úgy mind az uniós költségvetés, mind a KAP rendeletcsomag jóváhagyásáról várhatóan 2020 elején születhet döntés.

(A NAKlap 2019. júniusi számában megjelent cikk a lapzártáig rendelkezésre álló információt tartalmazta, így a fenti cikk az azóta megjelent aktualitásokkal frissült.)


(Horváth Dóra /NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei