Közös Agrárpolitika

Az európai parlamenti (EP) választásokat követő tárgyalások egyik legfontosabb kérdése továbbra is az, hogy az uniós költségvetés mekkora szeletét fordítják agrártámogatásokra a következő időszakban.


A 2021-2027 közötti uniós költségvetés kialakításának folyamata 2017. március 1-jén indult az Európa jövőjéről szóló Fehér Könyv előterjesztésével, a költségvetést érintő konkrét javaslatokat pedig 2018. május 2-án tette közzé az Európai Bizottság. Tekintettel az Unió előtt álló új kihívásokra, a Bizottság a kutatás, a migráció, a határellenőrzés, a védelem, illetve a digitális gazdaság területeire több forrást irányoz elő. Emellett az Egyesült Királyság kilépése miatti kiesést is részben átcsoportosításokkal tervezi pótolni, ezért a hagyományos szakpolitikák, mint a Közös Agrárpolitika és kohéziós politika finanszírozása is alacsonyabb szinten valósulna meg (lásd ábra).

A tervezet alapján a Bizottság a következő időszakra (folyó áron) 365 milliárd eurót szán a Közös Agrárpolitikára, amelyből az Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap 286,19 milliárd eurót, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap pedig 78,81 milliárd eurót tesz ki. Ez uniós szinten (EU-27) a mostani időszakhoz képest folyó áron mintegy 4%-os visszaesést, reál értéken pedig jelentősebb csökkenést eredményezne.

Külön Magyarországra lebontva az alábbi táblázat mutatja a várható költségvetési változást. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a nemzeti társfinanszírozás mértékének emelése – a vidékfejlesztési támogatások esetében – ellensúlyozhatja a csökkenést.

 

2021-2027-as időszaki költségvetési terv (folyó áron)

 

Változás a 2014-2020-as időszakhoz képest (folyó áron)

 

2021-2027-as időszaki költségvetési terv (2018. évi áron)

 

Változás a 2014-2020-as időszakhoz képest (2018. áron)

 

Közvetlen kifizetések

 

8,54 milliárd EUR

 

-3,9%

 

7,59 milliárd EUR

 

-16,4%

 

Vidékfejlesztési támogatások

 

2,91 milliárd EUR

 

-15,7%

 

2,59 milliárd EUR

 

-26,6%

 

Magyarországra jutó KAP forráskeret várható alakulása, adatok forrása: AKI

 

A tervezet véglegesítéséhez az állam- és kormányfőket magában foglaló Európai Tanács (EiT) egyhangú döntése szükséges, amelyhez az Európai Parlamentnek is egyetértését kell kifejeznie. Előbbi tárgyalásai ugyan még húzódnak, az EP képviselők 2018. november 14-én már szavaztak az unió költségvetésére vonatkozó tárgyalási álláspontjukról. Javaslatuk szerint – szemben az Európai Bizottság tervezetével– a KAP forrásokat a 2014-2020-as időszaki támogatási szinten kell megtartani.

A költségvetésről szóló további tárgyalások viszont már csak az új EP felállítása után folytatódnak, a kapcsolódó végleges döntés pedig várhatóan 2019 őszén születik meg.  A NAK mindent megtesz azért, hogy a következő időszaki agrártámogatások legalább a jelenlegi támogatási szinten maradjanak, és hogy ezáltal a magyar gazdálkodók érdekei ne sérüljenek.


(Horváth Dóra/NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei