Koronavírus

Ahogy azt április 10-i sajtóközleményben jeleztük, NAK javaslataival összhangban több jogszabály is megjelent, amelyek kedvezően érintik a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart, és ugyancsak jeleztük, hogy a részleteket ma ismertetjük. Utolsóként a jogi személyek döntéshozó szerveire vonatkozó szabályok változásait mutatjuk be.


2020. április 11-én lépett hatályba az a kormányrendelet, mely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslataival összhangban az agráriumot is érintő könnyítéséket enged a jogi személyek közgyűléseinek lebonyolítása vonatkozásában. A kormányrendelet értelmében a jogi személy döntéshozó szervének ülése abban az esetben sem tartható meg a tag személyes részvételét igénylő módon, ha az ülés a rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került. Azonban a közgyűlések változatlan formában lebonyolíthatóak, ha a jogi személy döntéshozó szerve vagy az egyszemélyes jogi személy tagja (alapítója, az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy) a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellet sem akadályozott a döntéshozatalban.

Azon esetekben, mikor a rendelet szabályai alkalmazásra kerülnek, a döntéshozó szerv ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg. Határozathozatalra az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet.

A jogi személy felügyelőbizottsága tagjának és a jogi személy állandó könyvvizsgálójának tájékoztatására és az ülésén való részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor. Az ülést a kijelölt vezető tisztségviselő vezeti le, és készíti elő az erről szóló jegyzőkönyvet. Ebben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.

A beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben a jogi személy ügyvezetése határozhat, ha: öt fő alatti tagszám esetén a határozatképességéhez elegendő számú tag nem tud részt venni; öt főt meghaladó, de tíz fő alatti létszám esetén a tagok kérik; tíz fő felett az ügyvezetés kezdeményezi.

A kormányrendelet szabályait a koronavírus kapcsán elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig kell alkalmazni. A rendelet szövege itt olvasható.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei