Koronavírus

Ahogy azt április 10-i sajtóközleményben jeleztük, NAK javaslataival összhangban több jogszabály is megjelent, amelyek kedvezően érintik a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart, és ugyancsak jeleztük, hogy a részleteket ma ismertetjük. Másodikként a támogatások felhasználásával kapcsolatos átmeneti intézkedéseket mutatjuk be.


Átmeneti intézkedéseket alkalmaz az irányító hatóság a támogatások felhasználásával kapcsolatban, amelyeket az alábbiakban bemutatunk.

- A vészhelyzet időszaka alatt az irányító hatóság meggyorsítja a projektgenerálási szakaszt. A társadalmi egyeztetésre engedélyezett eddigi 15 napos határidő 5 napra módosul, valamint a standard felhívások megjelenését követő 15. napon, már be lehet nyújtani a kérelmeket.

- A támogatási döntésről szóló értesítés átvételét követően az irányító hatósághoz benyújtott indoklással, akár – az eddigi 30-ról – 120 napra is kitolható az okirat megkötésének az időpontja. A szerződéskötésekre vonatkozó határidőknél mellőzik a szankciókat, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a fennálló vészhelyzet miatt nem tudott időben teljesíteni.

- A pályázatok fizikai befejezésének napja, a mérföldkövek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal automatikusan meghosszabbodik.

- A változás-bejelentésekre rendelkezésre álló nyolc napos határidő a vészhelyzet megszűnését követő napon kezdődik. Nem szükséges támogatási szerződést módosítani, ha a mérföldkövek elérése, valamint a fizikai befejezés dátuma hat hónapot meg nem haladóan késik.

- Az IH az előleg elszámolásának a végső időpontját kitolta a kézhezvételtől számított három évről 39 hónapra. A  támogatási előleg mértéke a  megítélt támogatás összegének legfeljebb 50%-a, ETHA esetén legfeljebb 80%-a a  veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekkel érintett ágazatok esetén. Az eddigi egy évről 15 hónapra –a kézhezvételt követően - módosították az előleg visszafizetését, ha nem nyújt be a pályázó kifizetési kérelmet.

- A tisztázó kérdésekre vonatkozó három napos határidőt megemelték hét napra.

- A veszélyhelyzet miatt elmaradt rendezvények, képzések, workshopok veszélyhelyzet kihirdetése előtt aláírt szerződés vagy megrendelés alapján felmerülő kiadásai (szállás, teremfoglalás, oktató díjazása, utazási költség) elszámolhatóak.

- A pályázatok záró kifizetési igénylését helyszíni ellenőrzés nélkül is jóvá lehet hagyni. A vészhelyzet időtartamával megegyezően nő a fenntartási időszak hossza. Kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a dokumentumokat, illetve az átmeneti időszakban a helyszíni szemlék elhalasztásra kerülnek.

- A kifizetési igénylések során elegendő az engedélyezési eljárások benyújtását igazolni (ez alatt értve az építési engedélyeket, a használatbavételi engedélyeket stb.) Az elszámolásokhoz elegendő a szerződés, a számla, a kifizetési bizonylat és a számlarészletező. A módosítás miatt gyorsabb és könnyebb lesz a támogatások pénzügyi teljesítése.


(Németh Bálint /NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei