Koronavírus

Ahogy azt április 10-i sajtóközleményben jeleztük, NAK javaslataival összhangban több jogszabály is megjelent, amelyek kedvezően érintik a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart, és ugyancsak jeleztük, hogy a részleteket ma ismertetjük. Elsőként a kedvezményezett tevékenységi köröket mutatjuk be.


A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által javasoltak szerint további veszélyeztetett ágazatok lesznek jogosultak adó és járulékkedvezményekre a koronavírus negatív hatásainak mérséklése érdekében. A döntés következtében csökkennek az agrárium terhei. A tevékenységi körök listáját a Magyar Közlönyben 2020. április 10-én kihirdetett kormányrendelet tartalmazza.   

A kormányrendelet alapján a kedvezményeket igénybe vehető ágazatok köre az alábbi tevékenységet főtevékenységként végzőkkel bővül:
-    azon növényiszaporítóanyag-termesztők, akik dísznövény-szaporítóanyagok forgalomba hozatalával foglalkoznak;
-    azon egyéb, nem évelő növényt termesztők és egyéb évelő növényt termesztők, akiknek a megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok – ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is – termesztéséből, a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott;
-    dísznövény-nagykereskedők;
-    azon dísznövény-, vetőmag-, műtrágya-, hobbiállat-eledel kiskereskedők, akik kizárólag dísznövény-kiskereskedelemmel foglalkoznak;
-    vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatók;
-    pálinkakészítők (desztillált szeszes ital gyártása része);
-    kisüzemi sörfőzők (sörgyártás része);
-    szőlőbor-termelők;
-    szőlőtermesztők.

Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység minősül, amelyből az adózónak a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

A jelölt ágazatokban nem kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetni 2020. március, április, május és június hónapra a kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében, az egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és a társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.

Az érintettek esetében a járulékalapot képező jövedelem után a nyugdíjjárulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerőpiaci járulékot sem kell megfizetni, csupán a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék megfizetési kötelezettsége áll fenn. Ezen kedvezmény szintén 2020. március, április, május és június hónapra áll fenn.

A járulékmentesség nem érinti a biztosított társadalombiztosítási- és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét. Ezen időszak szolgálati időnek minősül és a keresetet, jövedelmet a nyugellátás összegének megállapítása során figyelembe kell venni.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei