Környezetgazdálkodás

Környezeti hatás feltételezése vagy küszöbértéket meghaladó tevékenység esetén előzetes vizsgálati dokumentációt kell benyújtani az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felé, ha pedig megállapítást nyer a jelentős hatás, abban az esetben környezeti hatásvizsgálati dokumentációt kell külön eljárásban benyújtani és lefolytatni.

 

Az öntözés megvalósítása vízjogi engedélyköteles tevékenység, amelyben számos hatóság, különböző követelményrendszernek való megfeleltetéssel veszt rész. Ilyen a megyei kormányhivatalok alatt osztályként működő környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság. Az öntözés esetében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet mellékletében lévő adatlap szerint kell megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét.

Környezeti hatás feltételezése vagy küszöbértéket meghaladó tevékenység esetén előzetes vizsgálati dokumentációt (EVD) kell benyújtani az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felé, ha pedig megállapítást nyer a jelentős hatás, abban az esetben környezeti hatásvizsgálati dokumentációt (KHV) kell külön eljárásban benyújtani és lefolytatni.

Tehát:

*A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek az öntözésre vonatkozóan:

1. Öntözőtelep
a)    300 ha öntözendő területtől, illetve 0,45 m3/sec vízfelhasználástól
b)    védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül

2. Nyílt felszínű öntöző-főcsatorna
a)    2 m3/sec vízszállító kapacitástól
b)    védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül

3. Szikkasztás, szennyvízelhelyezés
a)    15 ha-tól természetközeli szűrőmezős elszikkasztó rendszer,
b)    50 ha-tól öntözéses szennyvízelhelyezés esetén

4.    Felszín alatti vizek igénybevételének esetében
a)    1000 m3/naptól talajvízből
b)    500 m3/naptól termál karsztvízből (geotermikus használat esetében releváns)
c)     5000 m3/naptól rétegvízből
d)     2500 m3/naptól hideg karsztvízből
e)    5000 m3/naptól partiszűrésű vízből
f)    2000 m3/naptól termál rétegvízből (geotermikus használat esetében releváns)
g)    a mindenkori forráshozam 33%-át és a napi 50 m3-t meghaladó esetben forrásból
h)    vízbázis védőövezetén az a)–g) pontok 10%-át meghaladó esetben (ha nem esik vízbázisvédelmi egyedi eljárás alá!)

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak kell megfelelni:
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.


(NAK/Tasnádi Gabriella)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése