Környezetgazdálkodás

A VP AKG/ÖKO támogatások esetében a tápanyaggazdálkodási-tervet szeptember 30-ig – amennyiben az adott növénykultúra betakarítására ezen időpontot követően kerül sor, úgy a betakarítást követően 30 napon belül – kell elkészíteni a talajvizsgálati eredmények, valamint ültetvények esetében a levélanalízis figyelembe vételével. A VP AKG kedvezményezetteknek tápanyaggazdálkodási-tervet talajtani szakértő bevonásával kell elkészíteni/elkészíttetni.


Ki lehet a talajtani szakértő? Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet, valamint a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet alapján talajvédelmi, illetve tápanyag-gazdálkodási szakértői engedéllyel rendelkező személy, továbbá a külön névjegyzéki szaktanácsadóként tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem szakterületen regisztrált névjegyzéki szaktanácsadó (16/2019. (IV. 29.) AM rendelet).

A tápanyaggazdálkodási-tervet a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elkészítheti az a VP AKG kedvezményezett (beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját), aki nem szerepel a szakértői/szaktanácsadási névjegyzékben, de olyan felsőfokú végzettséggel rendelkezik, amely a 16/2019. (IV.29.) AM rendelet szerint szántóföldi növénytermesztés; kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény- és faiskolai termesztés); környezet- és természetvédelem; illetve növényvédelem szakterületekre jogosulttá teszi.

A VP ÖKO pályázat nem követeli meg a talajvizsgálat meglétét, így egyszerűsített mérlegszámítási módszer alkalmazható. Hasznos tanácsok a NAK kiadványában!

A tervek elkészítésekor a nitrátrendeletben szereplő Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatban megfogalmazott határértékeket be kell tartani. Fontos továbbá, hogy amennyiben az adott évben ugyanazon táblán egymást követően több növénykultúrát termesztenek, a növénykultúrák esetében külön-külön tápanyaggazdálkodási-tervet kell készíteni. A VP AKG esetében a kötelezettségvállalás ideje alatt folyamatosan rendelkeznie kell 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel, ezért a talajminta-vizsgálat folytonosságára is ügyelni kell! Az AKG esetében a folytonossághoz elégséges a pályázat melléklete szerinti akkreditált laboratóriumi nyilatkozat. Azonban tekintettel arra, hogy az AKG területeken a nitrátrendelet előírásait is alkalmazni kell, így a laboreredmény megléte esetén – arra alapuló számítást követően – juttatható csak ki műtrágya az adott területre.

A nitrátrendeletben megfogalmazottak betartása, a hatósági előírásokon túl, a kölcsönös megfeleltetés részét is képezi, tehát meg nem felelés esetén valamennyi érintett támogatási összeg csökkentését vonhatja maga után. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint még mindig a legnagyobb mértékű meg nem felelés oka a talajvizsgálat meglétének hiánya.

Fenti előírás megtartásának fontosságát Dr. Stefanovits Pál akadémikus múlt században írt „Talajvédelmi tízparancsolata” is tartalmazza, mely szerint „Csak annyi trágyát vigyél a talajba, amennyit az elvisel és amennyit a növény kíván”.


(NAK/Sztahura Erzsébet)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése