Környezetgazdálkodás

Az egységes kérelem keretében benyújtott AKG kifizetési kérelme még június 9-ig módosítható. A pontosítás ezt követően is lehetséges.


A módosítás a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése, tehát, ha plusz támogatási igénnyel él a kérelmező (új jogcím, új tábla stb.). A pontosítás az EK-ban megadott adatokra vonatkozó adatváltozás, ami az adatok valóságnak megfelelő kiigazítására irányul (kivéve a módosítás). Tehát a bejelentés nem kötődik pénzügyi többletigényhez.

A 2020. május 15-ig beadott alap egységes kérelemmel kapcsolatos módosítás munkanaponként 1 %-os szankcióval 2020. június 3-9. között lehetséges. 2020. június 10-től minden módosítási kérelmet elutasítanak.

Nézzük részletesebben, hogy mi számít a VP AKG-nál módosításnak. Ha a kérelmező:
- a VP AKG tábla területe nő, vagy új táblát ad hozzá a már létező kérelemhez (pl. egy már kérelemszinten létező, de eddig VP AKG igénylést nem tartalmazó táblára AKG-t igényel),
- a már igényelt AKG-s tábla hasznosítási kódját másikra váltja, amelyért magasabb összeg jár (pl.: Horizontális ültetvény esetén),
- táblát bont olyan módon, hogy az utódtáblák továbbra is VP AKG-igényeltek maradnak, de az utódtáblák össztámogatási igénye, vagy egyik táblára jutó igény meghaladja az „eredeti, bontott” tábla területét,
- egy eredetileg VP AKG támogatást nem tartalmazó táblát bont olyan módon, hogy az egyik utódtáblához VP AKG-igénylést jelöl,
- a szántó tematikus előíráscsoport esetében a tábla területét csökkenti és így az adott tábla területe kisebb/egyenlő lesz, mint 40 ha, vagy vállalás esetén 5 ha.

Pontosítás tehát június 9. után is megtehető a helyszíni vagy adminisztratív ellenőrzés megkezdéséig, az arról szóló értesítésig, vagy ha már kiértesítették helyszíni ellenőrzésről a gazdálkodót, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel.  

Mi a pontosítás AKG-ban? Ha a kérelmező:
- a területét csökkenti (kivétel, ha a 40 ha-os, vagy az 5 ha-os előírást akarja utólagosan megvalósítani),
- a már igényelt VP AKG-s tábla hasznosítási kódját másik, egy adott tematikus előíráscsoporton belül elfogadott és azonos kifizetéssel érintett hasznosítási kódra váltja,
- táblát bont, de az utódtáblák össztámogatás igénye kisebb, mint az „eredeti, bontott” tábla területe, vagy legfeljebb azzal megegyező.
- visszavonja kérelmét.


NAK/Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése