Kölcsönös megfeleltetés

Minden évben október 31. és február 15. között bizonyos tilalmakat figyelembe kell venniük a gazdálkodás során. Ez igaz a nitrátérzékeny, illetve a VP AKG-ba bevitt területekre is, hiszen ez utóbbiaknál be kell tartani mindent, ami a nitrátrendeletben szerepel függetlenül attól, hogy területük milyen érzékenységi kategóriában szerepel.

Mit nem lehet tenni az október 31. és február 15. közötti idősávban?

Nem lehet trágyázni a földeket. Bár az idei igen csapadékos őszi időszak számos helyen a betakarítást is akadályozta, így a trágyázást is, de jelen jogszabályi környezet sajnos nem ad felmentést a trágyázási tilalom alól, ahhoz uniós egyeztetésre lenne szükség. Tehát a jelenlegi szabályok szerint ne trágyázzanak, különösen ne nitrogéntartalmú trágyákkal! A baktériumtrágya kijuttatásra ez nem vonatkozik. A baktériumtrágyázás esetén a trágya megnevezés kissé félrevezető, hiszen a baktériumkészítményekkel nem tápanyagot, hanem a szerves anyagok bontását, feltáródását segítő mikroélőlényeket juttatnak a földbe. Azért ez esetben is oda kell figyelni a hőmérséklet adta hasznosulási értékekre.

Nem lehet a megnevezett területeken ideiglenes trágyakazlat létesíteni, s fenntartani sem! Ezen időszakon túl ugyancsak nem lehet ideiglenes trágyakazal – s trágyázni sem lehet –, ha a talaj fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított.

Az említett időszakokban a legnagyobb az esélye a tápanyag ki- és elmosódásának, amely a gazdálkodó számára is veszteség, s a környezet számára is terhelő lehet.

Nitrátérzékeny területen a téli legeltetés november 15. és február 15. között nem lehetséges, kivéve, ha a legeltetett állatok által elhullajtott trágya mennyisége nem haladja meg a 120 kg/ha értéket. Ennek kiszámításához az 59/2008. (IV.29) FVM rendelet 1. számú melléklete nyújt iránymutatást.

A legeltetésről még annyit, ha ez a terület egyben Natura 2000 terület is, úgy a téli legeltetéshez április 23-ig a területi természetvédelmi hatóságnak, helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges.
A területi érzékenységét, érintettségét legegyszerűbben a www.mepar.hu weboldalon ellenőrizheti le!

A nitrátérzékeny területek blokkok szintjén történő jogszabályi ismertetését a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet tartalmazza. A Natura 2000 területek hrsz-os listája az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben érhető el.

A fent leírt szabályzók eseti megszegése közigazgatási szankciót is jelenthet, de egy esetleges kölcsönös megfeleltetés ellenőrzés során a követelmények megszegése valamennyi érintett támogatásra jutó támogatási összeget is csökkentheti.

A másodvetéseknél sem lehet vetést bejelenteni, azaz nem vehető figyelembe – pl. AKG zöldtrágyázás, hagyományos másodvetés –, ha azt október 31. illetve február 15. közötti időszakra tervezték.

NAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése