Kölcsönös megfeleltetés

Mindenki számára ismert, hogy egyes támogatások teljes körű kifizethetőségének feltétele a kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerének teljesítése. Ennek részét képezi a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (a továbbiakban: HMKÁ) előírásrendszere, illetve a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK). Jelen második cikkünkben ez utóbbiakhoz kapcsolódó elvárásokat és a MÁK által jelzett gyakori hibákat ismertetjük.


Natura2000 területekre vonatkozó követelmények _ JFGK 2,3 (KM Gazdálkodói kézikönyv 21. oldal)
(A vadon élő madarak védelme (JFGK 2), a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme (JFGK 3))

A Natura2000 követelmények vizsgálata során a védett állatfajok egyedének zavarását, károsítását, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetését a gazdaság teljes területén vizsgálják. A Natura 2000 minősítésű területeken szigorúbb a szabályozás, itt több követelménynek kell megfelelni. Az előírásokat akkor is meg kell tartani, ha az ügyfél nem igényel Natura 2000 kompenzációs támogatást! Engedélyköteles tevékenységek kapcsán az ellenőrző hatóság az engedély meglétét, valamint érvényességét vizsgálja. Gyepterületek felülvetése esetén olyan gyepalkotó fajokat kell vetni, ami a területre jellemző, ezáltal a fűhozam növelésével egy időben a gyep természeti értéke is javul. Érdemes felkeresni az érintett nemzeti park szakembereit, akik segítséget nyújtanak az adott területre jellemző gyeptársulásokról, a felülvetés módjára.
A kaszálással kapcsolatosan gyakori hiba, hogy nem történik meg a kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal a nemzeti park részére történő bejelentés. A kaszálás során legalább 5%, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. A kaszálatlan foltot a géppel nehezen hozzáférhető, valamint az alacsony fűhozamot biztosító parcellarészeken célszerű meghagyni a tábla szélével érintkezően. Inváziós növényfajok mechanikus irtásának legkézenfekvőbb módja a tisztító kaszálás. Az optimális kaszálási időszak a virágzás kezdetekor van, mert így az invazív fajok nem tudnak magot érlelni, és tovább terjedni a gyepterületen.


Natura 2000 területeken csak a természetvédelmi hatóság (fővárosi és megyei kormányhivatal) engedélyével lehet:
•    A gyepterületeket feltörni, felülvetni.
•    Az erdőkről és az erdő védelméről szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fát, facsoportot, fás legelőn lévő fát kivágni, telepíteni.
•    A gyepterületeken nádat irtani.
•    A gyepterületeken október 31. és április 23. között legeltetni.
•    A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a Natura 2000 területek erdősítéséhez.


A fentieken túl kötelezően betartandó földhasználati szabályok Natura 2000 gyepterületeken:
•    Legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani
•    Csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.
•    A kaszálás módjának megválasztásánál tekintettel kell lenni az élőhely védelmére.
•    A szálas takarmány tárolása a gyepterületen a kaszálást követően a 30 napon túl tilos.
•    Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.


Natura 2000 erdőterületeken betartandó szabályok:
•    Az erdőtervben szereplő előírásnak megfelelően be kell tartani a tisztítóvágás,
•    gyérítés, készletgondozó használat, fokozatos felújító vágás, szálaló vágás, szálalás esetén az egyes fafajok visszahagyását, az egyedi jellegzetességgel bíró (különösen odvas, böhönc) faegyedek visszahagyását, az álló és fekvő holtfa visszahagyását.
•    Egészségügyi fakitermelés esetén be kell tartani a legfeljebb 5 m3/ha mértékig álló és fekvő holtfa visszahagyására vonatkozó előírásokat.
•    Véghasználat esetén be kell tartani a hagyásfák visszahagyására, valamint a faállomány élőfa készletének 5 százalékos mértékéig a facsoportok visszahagyására vonatkozó erdőtervben szereplő előírásokat.
•    Be kell tartani az erdőtervben szereplő a fakitermelés elvégzésére vonatkozó térbeli és időbeli korlátokat.


A MÁK szerint az ellenőrzések során az alábbi leggyakoribb hibák tapasztalhatóak:

• A leggyakoribb hiba a kaszálási szándék írásban történő bejelentésének elmaradása.
•    Natura 2000 területen az erdészeti hatóság engedélye mellett nem kéri ki a gazdálkodó a természetvédelmi hatósági engedélyét akác, illetve fenyő telepítése esetén.
•    A szükséges engedélyek nélküli erdőtelepítés, illetve nem a termőhelynek megfelelő fafajjal történő erdőtelepítés. (Mindkettőnek következménye lehet, az ún. beszántás! Jobb esetben fennmaradási határozatot kell kérni.)
•    Sokszor látni foltokban kipusztult gyepeket, amelyeket a területen hagyott bálák okoznak. A nem megfelelő gyepkezelés hatására az inváziós növényfajok gyorsan meg tudnak telepedni, ezek azonban odafigyeléssel megelőzhetők lennének.
•    A terület kaszálása során a gazdálkodó nem hagy kaszálatlan sávokat.
•    Előfordul, hogy a területet nem hasznosítják sem legeltetéssel, sem kaszálással.


További részletes információkat kézikönyvünkben olvashat.


NAK/Sztahura E.; Forrás: MÁK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése