Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodók figyelem! 2019. december 3-án a Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult a VP5-8.6.2-16 kódszámú „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” (fiatal erdők ápolása) elnevezésű támogatás.Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás részleteit:

I.    A módosítás értelmében a támogatási kérelmet ismét be lehet nyújtani az alábbi ütemezés szerint:
•    2020. 02.01-től – 03.02-ig,
•    2021. 02.01-től – 03.02-ig.

II.    A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a korábbi 2,71 milliárd Ft –hoz képest 2,79 milliárd Ft-ra emelkedett.

III.    A projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat hatálybalépésétől legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre, ez megvalósítási időszak korábban 24 hónap volt.

IV.    Technikai jellegű módosítás, hogy az „Indikárotok” című fejezetben változtak a felhívás indikátorszámai:

  Az intézkedés neve A mutató elnevezése Érték
Módosítás előtt  

  M08 - Erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházások (26. cikk) 

 

A beavatkozások által várhatóan érintett terület minimum mérete (ha)       1500
Módosítás után  

  M08 - Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások (21–26. cikk) esetében alkalmazandó indikátor  

 

Összes közkiadás (EUR)   30 139 468,33


V.    Átvezetésre kerültek a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások:
A felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága. (Korábban: Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága (Irányító Hatóság)).


VI.    Az „Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások” fejezetet kiegészítették olyan általános előírásokkal, amelyek európai uniós forrásból támogatott projektekre vonatkoznak. Ezek alapján a kedvezményezettek be kell tartani környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat, kötelesek megőrizni az érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket, a fennálló illetve a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során meg kell megszüntetniük. Továbbá vállalja, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken nem közvetít szegregációt és csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

VII.    A 7. számú „További Információk” fejezetben az általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos előírások kerültek átvezetésre. (GDPR: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet).

VIII.    A felhívással összhangban módosításra került a támogatói okirat is.


A módosított pályázati dokumentáció itt található.

NAK / Dósa Ildikó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése