Élelmiszer-feldolgozás

Az egyes borpromóciós rendeletek módosításáról szóló 56/2020 (XI.6.) AM rendelet alapján újra lehet pályázni az EU piacán és a harmadik országok piacán megvalósuló borpromóciós tevékenység támogatására. Ezzel módosult az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM rendelet valamint a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról szóló 3/2020. (II. 28.) AM rendelet, illetve a támogatások igénybevételének feltételeihez kapcsolódó kincstári közlemények.

 

A rendeletmódosításnak megfelelően 2020. II. félévében mindkét célpiac esetében 2020. november 9. és december 18. között lehet benyújtani megvalósításra kerülő borpromóciós programokat a 2020-2023 támogatási időszakban az agrárminiszternek.


Az intézkedések célja

A támogatás olyan program megvalósításához igényelhető, amelynek célja a fogyasztók tájékoztatása az Európai Unió belső piacán, illetve a harmadik országok piacán.


A támogatások kedvezményezettje:

Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki rendelkezik az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott programjavaslattal.


Programjavaslatot mindkét célpiac esetében:
•    a hegyközségi tanács, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: hegyközségi törvény) 22. § (1) bekezdése szerinti esetben a hegyközség,
•    a hegyközségi törvény 4. § b) pontja szerinti két vagy több borászati termelő által alkotott társulás,
•    olyan szakmai szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a az előző pontban meghatározott termelő, vagy ilyen szervezetek társulásai,
•    a hegyközségi törvény 4. § b) pontja szerinti borászati termelő,
•    a fenti pontokban meghatározott borászati termelők vagy szervezetek társulásai nyújthatnak be.

A program 1-3 éves időtartamra terjedhet ki.

A program megvalósításának kereteit a borrégiókba tartozó borvidékek hegyközségi tanácsai együttesen a borrégiós belpiaci illetve külpiaci promóciós tervben határozzák meg, amely a borrégió egyes földrajzi árujelzőire vonatkozik, valamint tartalmazhatja az esetleges kiemelt szőlőfajtákat is.

A miniszter az elfogadott EU belpiaci és harmadik országba irányuló promóciós terveket a minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé. A programok benyújtása: 2020. november 9. és december 18. között postai úton az agárminiszter részére. A programok kidolgozásához szükséges formanyomtatványok, valamint a csatolandó dokumentumok listája, az arculati kézikönyv valamint a borrégiók belpiaci promóciós terve az alábbi linken érhető el: https://boraszat.kormany.hu/borpromocio

A támogatási keretösszeg és a maximálisan igénybe vehető támogatási összeg változott. A támogatási keretösszeg mindkét intézkedés esetében: 7 000 000 euró. A támogatás mértéke a program elszámolható költségeinek 50%-a. Az egy program megvalósításához igényelhető támogatás összege az alábbiak szerint alakul:

 

 EU piac

Harmadik ország

Igényelhető támogatás összege 

 

min. 20 000 EUR

max. 400 000 EUR  

min. 25 000 EUR

max. 400 000 EUR

Egy pénzügyi év során egy célországban lefolytatott akciók végrehajtásához felhasználható összeg 

 

max. 100 000 EUR  

 

nincs kikötés

 


Programok elbírálása

A 2020. második benyújtási időszakban benyújtott kérelmek vonatkozásában 2021. március 12-ig a miniszter az adott benyújtási időszakon belül benyújtott programjavaslatok elsőbbségi kritériumok alapján kialakított rangsora és a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével – a miniszter dönt a programjavaslatok jóváhagyásáról.

Ha a támogatási keretösszeg nem teszi lehetővé az összes programjavaslat elfogadását, az elfogadható programjavaslatok sorrendjét az elsőbbségi kritériumok alapján elért pontszám csökkenő sorrendjében veszik figyelembe.


Módosult a kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:

Kifizetési kérelmet mindkét célpiacon megvalósuló akciók esetén:
-    a 2020. július 1. és 2021. június 30. között felmerült költségek vonatkozásában 2021. július 1. és 2021. július 15. között,
-    a 2021. július 1. és 2022. június 30. között felmerült költségek vonatkozásában 2022. július 1. és 2022. július 15. között
-    a 2022. július 1. és 2023. június 30. között felmerült költségek vonatkozásában 2023. július 1. és 2023. július 15. között kell benyújtani elektronikus úton a Kincstárhoz.

Bővebb információ az intézkedésekkel kapcsolatban az alábbi linken található:
-    EU belső piac
-   Harmadik ország

(NAK/Sidlovits Diána)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése