Országos hírek

A Magyarok Kenyere Alapítvány a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program lebonyolításában közreműködés és karitatív tevékenysége mellett egyre komolyabb szerepet játszik a mozgalom tágabb értelemben vett céljainak megfogalmazásában és megvalósításában, a Kárpát-medencei gazdaegyüttműködés továbbfejlesztésében.


A  Kárpát-medencei  magyar  gazdatársadalom  segítő  összefogása  egész  éven  átívelő  esemény-sorozattá  nőtte  ki  magát.
–   Az  adományozók  száma  évről  évre  nő.  Ez  az alapítvány szempontjából is fejlődést   és   fejlesztést   igényel   –   mondja  Rittlinger  József,  az  alapítvány  kuratóriumának  elnöke. –   2020  a   Nemzeti   Összetartozás   Éve,   ennek  szellemében  készültünk  az  esztendőre.  De  nem  mehetünk  el  szó  nélkül  az  aktuális  kihívások,  az  aszály  és  a  koronavírus  mellett,  amely  a  program  eredményessége  és  szervezése  szempontjából  tartogat nehézségeket.

Rittlinger József elmondta, a Magyarok  Kenyere  program  működtetését  új  alapokra  helyezték,  egy  állandó  szervezőcsapat  felállításával hatékonyabb a koordináció.  Fontos  az  alapítvány  megerősítése,  hogy  a  lebonyolításban  központi  szerepet  játszhasson  a  jövőben, és számos lehetőség nyílik azzal,  hogy  hamarosan  közhasznú  státuszt  szerez,  illetve  immár  közvetlenül gyűjti a pénzadományokat is.  A  program  tapasztalata,  hogy  a  liszt mellett más jellegű segítségre, a  szakmai  tudás  és  technológia  megismertetésére  is  komoly  igény  mutatkozik, de hosszabb távú céljaik is az együttműködés kiterjesztését  irányozzák  elő.  Ebben  a  pénzadományoknak  és  hatékony,  átlátható  felhasználásuknak  nagy  szerepe  van,  a  gazdák  mellett  minden  jó szándékú honfitársunk felajánlására  számítanak.  

És  persze  a  kihívások  közepette  is  szeretnék  zökkenőmentesen    lebonyolítani    a    búzagyűjtést, adományozást.
–  Célunk,  hogy  a  megyékben  összegyűjtött  lisztből  egyre  több  megyei  karitatív  szervezet  részesüljön.  Továbbá  fontos  a  program  kárpát-medencei  jelentőségének  növelése,  a  határontúliakat  segítő  források hasznosulásának elősegítése; összekötő kapcsot képezni az anyaországi  szakmai,  civil  és  gazdasági szervezetek, valamint a külhoni  gazdálkodók  között,  közvetítő  közegként funkcionálni a szakismeretek,  információk  átadásában.  Az  azt  igénylő  külhoni gazdálkodók  és  szervezeteik  részére  vetőmaggyűjtést  tervezünk,  amellyel  közvetett  módon  tudunk  hozzájárulni  a  boldogulásukhoz,  családjaik  fenntartásához.  Trianon  után  száz  évvel itt az idő, hogy az összetartozásból közös gazdasági előnyöket is kovácsoljunk. A jótékonyság nemes célja mellett ehhez kérjük a magyar emberek  támogatását  határon   innen és túl – emelte ki az elnök.


(NAKlap, 2020. június)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei