Megyei hírek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei Igazgatósága a 2019. február 21-én gazdafórumot szervezett Szolnokon „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdafórum – Öntözési szakmai konferencia” címmel.

 

A fórumon a vízgazdálkodási stratégia, az öntözésfejlesztés irányai, a földforgalmi jogszabályváltozások, az agrár-és vidékfejlesztési támogatások valamint a felelős élelmiszerfogyasztás-és felhasználás témákat ismertették az előadók. A rendezvényen részt vevőket Piroska Miklós, a megyei közgyűlés elnöke, Hubai Imre Csaba, a kamara megyei elnöke és Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára köszöntötte.

Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója előadásában ismertette Jász-Nagykun-Szolnok megye jelenlegi helyzetét az öntözési lehetőségek tekintetében. Tájékoztatást nyújtott arról, hogy milyen intézkedések és jogszabályváltozások történtek az elmúlt időszakban annak érdekében, hogy a gazdálkodók minél nagyobb területeket tudjanak bevonni az öntözéses gazdálkodásba. Jelenleg 60000 hektáron jeleztek mezőgazdasági öntözési vízigényt a termelők, van kihasználatlan öntözővíz-kapacitás, de a víz eljuttatása a termőföldekre jelentős fejlesztéseket és beruházásokat igényel.

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója az öntözésfejlesztéshez szükséges intézményi háttér, eszközpark és humán erőforrások megteremtéséről tartott előadást. Mint mondta, meg kellett határozni a fejlesztési prioritásokat és vizsgálni kell a leendő fejlesztések gazdaságosságát is. Hozzátette, a munka koordinálásához és a gyakorlati kivitelezéshez humán részről szükséges létrehozni az öntözési hivatalt és elengedhetetlen az öntözést szolgáló műtárgyak, csatornák birtokviszonyainak a rendezése is. Előadásának második részében ismertette a jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciójának legfőbb elemeit és a kivitelezés várható ütemezését.

Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára ismertette a kormány öntözésfejlesztésre vonatkozó döntéseit és a fejlesztéshez rendelt feladatokat. Kiemelte, hogy az ágazat minden szereplője aktívan részt vett a döntés előkészítésében és a legfőbb célkitűzések meghatározásában. A legfontosabb feladatok között említette a vízjogi engedélyek egyszerűsítését, a termelői öntözési közösségek megalakulását valamint a közép-és felsőfokú szakemberképzést. Az agrár-és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az Európai Bizottság a következő ciklusra a KAP költségvetésének csökkentésére tett javaslatot. Ezzel együtt a támogatási rendszer jelentős változása várható, a környezet-és klímavédelmi szempontok fokozatosan egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a közösségi agrárpolitikában. A földforgalmi jogszabályváltozások tekintetében a földtulajdon megszerzésének szigorodó szabályozásáról, a földhasználatot érintő kérdésekről és a földbizottsági eljárási szabályok változásairól tartott összefoglalást.

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úr a felelős élelmiszer-előállításról és –fogyasztásról, valamint az élelmiszer-pazarlás visszaszorításának szükségességéről tartott előadást. Mint mondta, a mezőgazdaság és az emberiség óriási kihívásokkal néz szembe, a Föld népessége folyamatosan növekszik, viszont a rendelkezésre álló erőforrások nem kimeríthetetlenek. A felelős élelmiszer-előállítás és -fogyasztás helyes szemléletének kialakítása elengedhetetlen fontosságú az erőforrások megőrzésének érdekében. Az élelmiszer-pazarlás a mai modern, jóléti társadalmakban különösen kiugró méreteket öltött, ennek mérséklése a közeljövőben elengedhetetlen fontosságú.

A fórum végén, a konzultáció keretében a résztvevők által feltett kérdéseket válaszolták meg az előadók.

(nak.hu)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei