Őstermelő

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést, azaz az igazolvány kiadását, módosítását, érvényesítését, cseréjét, bevonását, valamint az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány és értékesítési betétlap pótlását az érvényes lakcímkártyáján szereplő, bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyében található bármelyik kamarai ügyfélszolgálati irodában kérelmezheti. Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés díjmentes.

 

Közös őstermelői igazolvány esetén az igazolványban szereplő összes családtag ügyfélnek minősül, így az ő személyes jelenlétükre, valamint dokumentumaikra is szükség van az ügyintézés során.

 

Az ügyintézés során az alábbi érvényes dokumentumokat kell bemutatni

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél)
 • lakcímet igazoló igazolvány
 • adóigazolvány (adóazonosító jel igazolása)
 • meglévő, hatályos őstermelői igazolvány (amennyiben rendelkezik vele)
 • meghatalmazás, ha nem személyesen jár el:
  • az eljáró személynek a képviseleti jogosultságát közokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolnia
  • ha a kezelőorvosa által kiállított igazolás szerint egészségi állapota miatt nem képes a falugazdász előtt személyesen megjelenni, az eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is igazolhatja
 • a 18. életévét be nem töltött magánszemély esetén a törvényes képviselőjének (lehet pl. szülő(k) vagy gyámhivatal) nyilatkozata

 

Ha rendelkezik az alábbi adatokkal, azokat az ügyintézés során meg kell adnia és igazolnia

 • adószám
 • Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosítója (MÁK regisztrációs szám)
 • agrárkamarai nyilvántartási szám
 • családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma
 • élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott azonosító szám (FELIR szám)

 

Továbbá nyilatkoznia kell az alábbiakról

 • közös igazolvány esetén a családtagok rokonsági viszonyáról
 • saját gazdaság meglétéről
 • végzett tevékenységről
 • az alábbiak alapján a termelés adatairól:

- növénytermesztés esetén: település, helyrajzi szám, terület (hektárban), művelési ág, használat jogcíme, kultúra megnevezése, termőterület (kultúránként hektárban), értékesíteni kívánt termék neve, termelni kívánt mennyiség, értékesíteni kívánt mennyiség, előző évről megmaradt mennyiség;

- állattartás esetén: állattartó épület helye (ahol található), alapterület (m²-ben), használat jogcíme, férőhely száma, milyen állatfaj elhelyezésére szolgál, értékesíteni kívánt termék neve, értékesíteni kívánt termék mennyisége, előző évről megmaradt mennyiség;

- vadon gyűjthető termékek esetén: vadon gyűjtött termék neve, engedély megléte.

 

A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat is hozza magával

 • a 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet szerinti kistermelőként előállítható termék őstermelői igazolványba történő rögzítéséhez a kistermelői tevékenysége végzéséről szóló engedélyt
 • vadon gyűjthető, illetve az erdei termék gyűjtése esetén a terület tulajdonosától, kezelőjétől (például önkormányzattól, a megyei kormányhivataltól, erdőtulajdonostól, a közúthoz tartozó terület kezelőjétől) származó írásbeli engedélyt, ami tartalmazza a gyűjtésre vonatkozó terület és a gyűjtött termék megnevezését, valamint a gyűjthető termék mennyiségét
 • a saját gazdaságra vonatkozó adatokat tartalmazó excel táblát

 

Lehetősége van a saját gazdaságára vonatkozó adatokat excel táblázatban rögzíteni, amit a falugazdásszal előzetesen egyeztetett módon (e-mailen, usb csatlakozóval ellátott adathordozón) adhat át. A táblázat kitöltése kifejezetten akkor javasolt, ha több földterületen, illetve helyrajzi számon kíván őstermelői tevékenységet folytatni. A táblázatokat és az útmutatókat itt érheti el. A táblázatok már előre meghatározott ellenőrzéseket tartalmaznak. Ez teszi lehetővé, hogy hiba nélkül betölthetővé váljanak, ezért kérjük, hogy csak ezeket használja. 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei