Gazdaságfejlesztés

Az uniós támogatási források minél hatékonyabb kihasználását elősegítendő az alábbiakban szeretnénk nyújtani egy rövid áttekintést az élelmiszeripar számára jelenleg elérhető támogatásokról és a jövőbeli lehetőségekről.


Az uniós mezőgazdasági politikákban, köztük a Közös Agrárpolitikában is egyre hangsúlyosabban jelenik meg a kutatás és az innováció, mint az ágazat fenntartható versenyképességének a motorja. A hangsúlyeltolódást a támogatási lehetőségek is követik: már a közeljövőben is egyre inkább a kutatás-fejlesztési tevékenységek finanszírozása felé tolódnak el az uniós támogatási források.

A jelenleg futó uniós kutatás-fejlesztési keretprogram (2014-2020), a Horizont 2020 (H2020) az élelmiszer-feldolgozással kapcsolatos témák a „Társadalmi kihívások” pillérben találhatóak meg. E pilléren belül a „Fenntartható élelmezésbiztonság” témacsoporthoz 155 millió eurós, míg az „élelmiszerek és természeti erőforrások”-hoz 200 millió eurós költségvetést rendelt az Európai Bizottság. A témacsoportokon belül az utolsó 3éves futamidejű munkaprogram alapján kerülnek kiírásra a tematikus pályázati felhívások, amelyekre nemzetközi konzorciumok formájában lehet pályázni. A konzorciumokban minimum három, különböző országokban működő szervezetnek kell részt vennie. A H2020-programmal kapcsolatosan információs napot szerveznek Brüsszelben, 2019. július 4.-én. Konzorciumok keresésére pedig a legközelebbi lehetőség 2019. július 3-án lesz, szintén Brüsszelben.

A pályázati lehetőségeket a központi „Funding & Tenders Portal” honlapon lehet figyelemmel kísérni, de a pályázat beadásának és nyomon követésének valamennyi adminisztratív lépése is ezen az oldalon keresztül történik. A pályázati lehetőségek többségének támogatási intenzitása 100% (kutatási és innovációs akciók, illetve koordinációs és támogató akciók), míg az innovációs akciók támogatási intenzitása vállalkozások esetén 70%.

A hazai pályázókat az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 80 millió Ft keretösszegből konzorciumépítő pályázati lehetőségekkel segíti. A hazai, 12 hónapos futamidejű, 100%-os támogatási intenzitású „rásegítő” pályázatokra mind KKV-k, mind nagyvállalatok pályázhatnak. A következő beadási határidő: 2019. szeptember 30.

A H2020-keretprogram egyes alprogramjaira való pályázáshoz térítésmentes tanácsadást nyújtanak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési, Innovációs Hivatal munkatársai.

A tisztán uniós finanszírozású programok mellett társfinanszírozott (COFUND) akciók keretében is elérhetőek releváns támogatások. Ez esetben az EU a tagállamokkal, azokon belül a vállalati szektorral vagy egyéb szervezetekkel közösen finanszíroz kutatási-innovációs programokat. A támogatási intenzitás kiírásonként változhat.

A COFUND-akciók közé tartoznak az Európai Kutatási Terület Hálózatok (ERA-NET) programjai. Az ERA-NET-ekben a részt vevő tagállamok közös kutatási programot folytatnak. Az ERA-NET-ek kutatási programjait az azokban részt vevő programgazdák (elsősorban minisztériumok) biztosítják, amelyet a kutatási koordinációt támogatandó az EU max. 33%-kal kiegészít. Egy ERA-NET legfeljebb 5 éven át kaphat uniós finanszírozást. A programgazdák írják ki a pályázati felhívásokat, amelyekre a hálózatban részt vevő tagállamok szervezetei, akár vállalkozások is, konzorciális formában pályázhatnak. Az ERA-NET-ek több, közös felhívást is meghirdethetnek, akár uniós társfinanszírozás nélkül is.

2019 őszétől várhatóan két hazai ERA-NET közös felhívás megjelenése várható:
1.    Információs és Kommunikációs Technológia (IKT)-alapú agrár-élelmiszer rendszerek (ICT-enabled agri-food systems)
2.    Élelmiszerrendszerek és éghajlat (Food systems and climate)

A köz- és magánszféra együttműködésében (PPP) működő Biomassza-alapú Ipar Közös Vállalkozás (Bio-based Industries Joint Undertaking) keretében is elérhetőek a vállalkozásokat elsősorban a biomassza-alapú gazdaság irányából megszólító pályázatok. A legújabb, szeptember elején lezáruló pályázati felhívás keretösszege 135 millió euró.

A H2020-keretprogramot 2021 és 2027 között követő, várhatóan 100 milliárd eurós költségvetésű uniós kutatás-fejlesztési keretprogram (Horizont Európa) költségvetésének 10%-át fogják „Biomassza alapú gazdaság, élelmiszer és természeti erőforrások” (II. pillér, 6. klaszter) témakörben kiírni. A Horizont Európa-keretprogramban fokozottan meg fognak jelenni az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának újabb prioritásai: a rendszerszemlélet, a körforgásos gazdaság, a biomassza alapú gazdaság, a fogyasztók irányából való megközelítés és a fenntarthatóság. 2016-ban indította el a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság az „Élelmiszer 2030” nevű kezdeményezést, amely mára már meghatározó politikaformáló eszközé nőtte ki magát. A rendszer szemléletű élelmiszer koncepció az alapanyag termeléstől a feldolgozáson át a hulladék körök bevonásáig egy átfogó és új megközelítést feltételez, mely újszerű államigazgatást és politikát feltételez, mindehhez megalapozott kutatási és innovációs tevékenységre lesz szükség, a piaci szereplők, a fogyasztók és a társadalom szoros bevonására.

Bár az uniós támogatási formák, források és eszközök sokfélék, az előnyeik mégis közösek: nem csak nemzetközi forrásbevonást biztosítanak, hanem belépési pontot jelentenek az uniós szakmai és potenciálisan a kereskedelmi vérkeringésbe is.


(Dr. Győrffy Andrea/NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei