Az Országgyűlés 171 igen és 17 nem szavazattal elfogadta az Agrárminisztérium öntözéses gazdálkodásról szóló törvényjavaslatát.


A 2020. január 1-vel hatályba lépő új jogszabály szerint a mezőgazdaság alkalmazkodóképességének erősítése érdekében öntözési kerületeket jelölnek ki és ezekre vonatkozóan öntözésfejlesztési terveket készítenek, amelyek meghatározzák, hogy az adott területen milyen természetvédelmi, környezetvédelmi, talajvédelmi, halgazdálkodási, erdőgazdálkodási és bányászati feltételekkel lehet öntözéses gazdálkodást folytatni. Az ilyen terveknek megfelelő öntözés esetén nem kell majd környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi hatósági, illetve szakhatósági eljárást lefolytatni. Az öntözésfejlesztési tervek a kiadásuktól számított 20 évig lesznek hatályosak, de a jogszabály rendszeres felülvizsgálatot ír elő.

Az új szabályok lehetővé teszik a mezőgazdasági termelők számára, hogy területeiken öntözési közösséget hozzanak létre. Ennek feltétele az öntözött terület nagyságához kötött: szántóföldi növénytermesztés és ipari zöldségtermesztés esetén legalább 100 hektár, kertészeti zöldség- és gyümölcstermesztés esetén legalább 10 hektár. Az öntözési közösségeket az agrárminiszter ismeri el.

A jogszabály létrehozza az öntözési szolgalmi jogot annak érdekében, hogy az öntözéses gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelők más ingatlantulajdonos területén is átvezethessék az öntözőberendezést. Az ingatlan tulajdonosát kártalanítás illeti meg, illetve a szolgalom alapítása csak abban az esetben lesz lehetséges, ha az az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem lehetetleníti el.

 


Nyilvántartás a NAK-nál

Elfogadta az Országgyűlés azon törvényjavaslatot, mely a kormányhivatalok működését hivatott racionalizálni. Ennek keretében egyes hatósági feladatok azon közigazgatási szervekhez vagy kamarákhoz kerülnek át, amelyeknek nagyobb érdekük fűződik az adott feladat ellátásához, így javítva a tevékenység végrehajtásának hatékonyságát. Az elfogadott javaslat értelmében 2020. január 1-től a NAK veszi át a családi gazdálkodók nyilvántartásával, a gázolaj jövedéki adó visszaigényléshez a meg nem művelt területek igazolásával, valamint a mezőőri, hegyőri szolgálat működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását.(MTI/nak.hu)