Mintegy 30 ezer magyar gazdát segített a földhöz jutásban a hamarosan lezáruló „Földet a gazdáknak program”. köztük több mint 1200 fiatal gazdálkodó volt.

 


Benyújtotta az ezt a programot lezáró országgyűlési határozati javaslatot a parlamentnek a Földművelésügyi Minisztérium. Ennek lényege, hogy a kormány lezárja a földárveréseket és az államadósság csökkentésére fordítja a várható 270 milliárd forintot. A programot azért indította a kabinet, hogy a föld azé legyen, aki megműveli, vagyis a helyben lakó magyar gazdáké. Az intézkedés  szorosan hozzájárult ahhoz a kormányzati célhoz is, hogy a családi, kis és középbirtokok aránya jelentősen növekedjen a nagybirtokokkal szemben, a korábbi 50-50 százalékos arányról 80-20 százalékos arányra – olvasható a témában kiadott tárcaközleményben.


A program szigorú feltételeinek köszönhetően emellett biztosítja azt is, hogy a magyar föld magyar kézben maradjon, miközben az európai uniós szabályok miatt 2014 májusában lejárt a külföldiek földvásárlási moratóriuma. Emellett  garantálja, hogy a magyar föld a helyben lakó magyar földműveseké legyen és külföldi spekulánsok ne juthassanak hozzá (ahogy az például Romániában megtörtént, ahol már 40 százalékra becsülik a külföldiek által felvásárolt földek arányát). A törvényi feltételeknek köszönhetően hazánkban csak helyben lakó, földműves, természetes személy vásárolhat földet, akinek legfeljebb 300 hektár tulajdona lehet.


A Földet a gazdáknak program keretében bonyolított nyilvános árverések útján minden harmadik  gazda – mintegy 30 ezer földműves – juthat piaci áron földtulajdonhoz, köztük több mint 1200 fiatal gazdálkodó. A 290 ezer hektár meghirdetett földterület közel 70%-a így talál gazdára. A nem értékesített földek az állam tulajdonában maradnak. Az árverési vevők 99 százaléka 150 hektár alatti területre licitált sikeresen, ez több mint 8600 földterületet érint, az árverési vevők mintegy fele 20 hektár alatti földtulajdonra licitált, és mindössze 9 százalék az, aki több, mint 100 hektár feletti földtulajdont szerezhet. A gazdák tisztességes piaci áron – 1,4 millió Ft/hektár átlagáron –, a 2015-ös évi országos termőföld átlagárnak közel a duplájáért vásárolták meg a földet. A törvényjavaslatok értelmében a kormány lezárja a földárverési eljárásokat, de a „Földet a gazdáknak programon” belül a 3 hektár alatti földek értékesítése és a haszonbérbe adások tovább folytatódnak.


(FM Sajtóiroda)