Egyszerűbb uniós halászati pályázatok, a vízminőségi szabályozás lengyel mintára történő megváltoztatása – ezek a főbb céljai Magyar  Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL).


Az elmúlt év sikerének mondható, hogy a vízkészletjárulék jelentős csökkentése után a vízdíjakat sikerült egységesíteni is. Ez azt jelenti, hogy az országban minden tógazdaságnak 1500 forint vízszolgáltatási díjat kell fizetnie hektáronként. Ez nagy könnyítés az ágazat számára, hiszen ezáltal évi 600-700 millió forinttal több marad a cégeknél, és az eléréséhez nagy segítséget nyújtott az Országos Vízügyi Igazgatóság és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – mondta Szirányi Bence, a szervezet ügyvezető igazgatója.

Évtizedek óta napirenden van a haltermelők és a vízügy között a tógazdaságokból elfolyó víz minőségének kérdése. Az ágazat régóta küzd azért, hogy a jogszabályok ne szennyvízként kezeljék a halastavakból elfolyó vizet, ugyanis a haltermelés pozitív  hatással  van  a  víz  minőségére.  A  jogszabályokat  a  lengyel  szabályozás  mintájára szeretné megváltoztatni a MA-HAL, ami  azt  jelenti,  hogy  a  tógazdaságokban  folyó termelés intenzitásához kössék az el-folyó víz vizsgálatát.
– A haltermelők ugyanis nincsenek ráhatással a befolyó víz minőségére,  illetve  a  szántóföldről  vagy  egyéb  területekről  bemosódó  víz  minőségére,  márpedig vízkibocsátás  agyban függ  az  inputtól,  vagyis  a  bejövő  víz  minőségétől – jegyezte meg. – Az ügyvezetés azt szeretné elérni, hogy ne a haltermelőkön csattanjon az ostor, és ne büntessék őket, ha  a  bejövő  vízénél  jobb  minőségben  eresztik  el  a  vízfelesleget. Ugyanis az  elfolyó  víz  minősége  minden  esetben alkalmas folyók és csatornák halállományának fenntartásához.

Jelenleg minden  halastavi  gazdálkodónak  kötelező  önellenőrzést végezni. Ha a lengyel példa szerint módosul a jogszabály, akkor csak azoknak a termelőknek kellene az önellenőrzést végeznie,  akiknek  a  haltermelése  meghaladja a 2000 kilogramm/hektárt. Az ügyvezető igazgató szerint az ágazatnak jó esélye van a  jogszabály  megváltoztatására,  mivel  az OVF alvállalkozójával, az ÖKO  Zrt.-vel  már  sokat  tárgyaltak  a  kérdésben.  Az OVF emellett több haltermelővel közösen végez vízminőségi méréseket mind a bejövő,  mind  az elfolyó  vizekben,  amelyek  igazolták,  hogy  az  elfolyó  víz  minősége  sem-miképpen sem szennyvíz minőségű.

A  MA-HAL  vezetése  eddig  is  sokat  foglalkozott a jövővel, az uniós halászati politika  2020  utáni  alakulásával.  A  jelenleg  futó  MAHOP-program  alapján  az  ügyvezető  igazgató  azt  hangsúlyozta, hogy a 2020 utáni támogatási rendszert szeretnék a mainál egyszerűbbé tenni. Szeretnék elérni továbbá, hogy a tavi zöldítési programot  elfogadják,  elismerve   ezzel   a  halastavak   ökoszisztéma-szolgáltatásait,   fontos volna, hogy a beruházási pályázatok elszámolását megkönnyítsék, szeretnék elérni,  hogy  halfeldolgozók  fejlesztésére,  intenzív  gazdaságok  fejlesztésére  és  innovációra továbbra is megfelelő keretösszeg álljon az ágazat rendelkezésére.

Elmondható, hogy mind az Agrárminisztérium MAHOP Irányító Hatóságával,  mind  a  Magyar  Államkincstárral   folyamatos   és   szoros   az   együttműködésük,  azon  a  téren  is,  hogy  a  MAHOP-pályázatok elbírálása és kifizetése a lehető leggördülékenyebb legyen. Ugyanis  mindkét  félnek  alapvető  érdeke,  hogy  a  MAHOP   keretében   rendelkezésre   álló   mintegy  16  milliárd  forint  támogatást  teljes  mértékben  felhasználják  a  ciklus  végére.


(forrás: Halászati Lapok)