Növénytermesztés

Tavaly az utóbbi évek egyik legjelentősebb mezei pocok gradációja alakult ki Magyarországon. Az ország több megyéjét is érintő rendkívüli helyzetben sokfelé régóta nem látott mértékű fertőzöttség, súlyos kártétel következett be.

 

 

Mivel a tavalyihoz hasonló, kedvező környezeti feltételek esetén idén is komoly kockázatot jelenthetnek a rágcsálók, időben fel kell készülni a kármegelőzésre, a hatékony védekezésre.

Ezért a növényvédelmi hatóság felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a veszélyeztetett területeken a szakmai előírások alapján haladéktalanul mérjék fel a fertőzöttséget, a továbbiakban pedig rendszeresen kövessék nyomon a károsító egyedszámának alakulását. Kiemelten ügyeljenek azokra a területekre is, amelyeken az előző évben nem volt mezei pocok kártétel.A későbbi károk megelőzése érdekében kellő időben hajtsák végre az indokolt védekezést. A felméréshez és a védekezés elvégzéséhez szükség szerint vegyék igénybe növényorvos, növényvédelmi szakember irányítását.

A védekezési módszereket, eljárásokat az integrált növényvédelem elvét követve célszerű megválasztani. Jelentős mértékben képesek csökkenteni a mezei pocok állományát a táblára telepedett ragadozó madarak, amelyek tevékenységét T-alakú ülőfák kihelyezésével segíthetjük. Noha ez a módszer nem biztosít azonnali megoldást, és jelentős mértékű túlnépesedést nem tud felszámolni, hosszú távú alkalmazása mindenképpen hasznos. Arra azonban ügyelniük kell a földhasználóknak, hogy ne helyezzenek ki ülőfát olyan területre, ahol növényvédő szerrel védekeznek a mezei pocok ellen.

Fontos, hogy az agrotechnikai védekezés lehetőségeit is alkalmazzák, hisz a talajműveléssel megsemmisülnek a fészkek és csökken a rágcsálók egyedszáma. Ha a terület pocok-fertőzött, a lazításos vagy szántás nélküli talajművelés helyett inkább a szántást érdemes elvégezni.

Erősebb fertőzöttség esetén növényvédő szeres kezelés válhat indokolttá. Hazánkban jelenleg három készítmény rendelkezik engedéllyel a mezei pocok elleni védekezésre: Arvalin LR (40 g/kg cink-foszfid), Polytanol (280 g/kg kalcium-foszfid), valamint Delu (800 g/kg kalcium-karbid), melyek kizárólag a járatok nyílásába helyezve alkalmazhatók.

Az Arvalin LR csalétket (2-3 szem/járat) a kártevőáltal lakott járat nyílásába kell helyezni.A vadon élőállatok védelme érdekében a talaj felszínére kiszórni tilos!

A Polytanolbóljáratonként 2 g (2-3 szemcse) behelyezése után a járatokat minden esetben földdel el kell tömni. Tilos a készítményt felhasználni esős, ködös időben és átázott talajon. A Polytanol soha nem érintkezhet vízzel!

A Delu kizárólag riasztó hatással rendelkezik. A készítményből 5-6 g-t kell a károsító járatába juttatni, majd a lyukat azonnal le kell zárni (betaposni nem szabad!). Így a talaj nedvességének hatására keletkező acetiléngáz a járatokat kitölti. A készítmény egész évben alkalmazható. A termék kizárólag a károsító járataiba helyezendő, a növényre nem kerülhet!

A Redentin 75 RB (0,0075% klórfacinon) csak szükséghelyzeti engedély birtokában használható, szintén a járatok nyílásába helyezve. A járatokat nem kell betaposni.

A károsító-helyzettől függően, szükség esetén a növényvédelmi hatóság idén is ki fogja adni a Redentin 75 RB szükséghelyzeti felhasználási engedélyét. A tavalyi tapasztalatok azt mutatták, hogy a kockázat-csökkentő intézkedések maradéktalan betartásával nem jelent elfogadhatatlan kockázatot ez a védekezési mód.

A mezei pocok elleni védekezés – mint nagy kártétellel fenyegető kártevő elleni védekezési kötelezettség – minden földhasználónak kiemelt feladata.

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok