Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a Bizottság (EU) 2021/24 végrehajtási rendelete a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk unióba történő behozatala és unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés tekintetében a magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinfluenza megjelenése nyomán szükségessé vált módosításáról.


A 798/2008/EK rendelet megállapítja:
-    azokat a követelményeket, amelyeket a baromfi, a keltetőtojás, a naposcsibe és a specifikus kórokozóktól mentes tojás, valamint a baromfi – beleértve a laposmellű futómadarat és a vadon élő szárnyasvadat is – húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa, valamint a tojás és a tojástermékek Unióba történő behozatalával és az Unió területén való átszállításával összefüggésben – az átszállítás ideje alatti tárolást is ideértve – az állategészségügyi bizonyítványok tekintetében alkalmazni kell,
-     az áruk kizárólag abban az esetben hozhatók be az Unióba, illetve szállíthatók át az Unió területén, ha a rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból, területekről, övezetekből, illetve területi egységekből érkeznek,
-    a harmadik országok, területek, övezetek vagy területi egységek milyen feltételek mellett tekinthetők magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinfluenzától (a továbbiakban: HPAI) mentesnek.

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázatban szereplő országok felsorolását az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzéssel az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése, valamint H5N8 és H5N1 altípusba tartozó HPAI-nak a területén található baromfitartó gazdaságokban való további kitöréseinek bejelentése miatt – és az ország jelenlegi állategészségügyi járványügyi helyzetére figyelemmel - módosítani kellett.
Mivel az említett kitörések megfékezésére és felszámolására irányuló intézkedések 2020. december 31. után is folytatódnak, a régiókba sorolásnak tükröződnie kell a 798/2008/EK rendeletben. Ezért a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. része e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

A 2021/24 végrehajtási rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. január 13.) követő harmadik napon lépett hatályba.


NAK/Szőke Rita

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei