Gazdaképzés

Már az egész országban elérhető a NAK tápanyag-gazdálkodási terv készítési szolgáltatása.

 

A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak és a most induló AKG-támogatást igénybe vevő termelőknek kötelező az általuk művelt területen ötévente talajvizsgálatot végeztetni, illetve az eredményekre alapozva évente tápanyag-gazdálkodási tervet is készíttetni. Emellett tapasztalataink szerint egyre nő azon gazdálkodók száma, akik az okszerű tápanyag-gazdálkodást választják, és kötelezettség nélkül, csupán szakmai alapon kérik a tápanyag-gazdálkodási terveket. Ez egyrészt segíti a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY) előírásainak betartását, másrészt a környezet- és költségkímélő módon történő gazdálkodást.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tápanyag-gazdálkodási terv készítési szolgáltatása az ország teljes területén azonos minőségben és áron vehető igénybe, az alábbi gazdálkodási tevékenységekhez:

-Szántóföldi növénytermesztés

-Szántóföldi zöldségtermesztés

-Gyümölcstermesztés

-Szőlőtermesztés

A tápanyag-gazdálkodási terv készítése a hazánkban elérhető legszélesebb talajvizsgálati és tápanyag-ellátottsági besorolásokat alkalmazó Pro Planta szoftver adatbázisára támaszkodva működik.

Az aktuális jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően a szolgáltatás keretében a szakemberek a talajvizsgálati eredmények figyelembe vételével besorolják a termőföldet a megfelelő termőhelyi kategóriába, majd a kategóriában előírt hatóanyag-mennyiségek figyelembe vételével elkészítik a tápanyag-gazdálkodási tervet.

Az elkészült szaktanács megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet erre vonatkozó előírásainak. Ennek azért van jelentősége, mert az új, 2016-tól induló AKG támogatás esetében az AKG-ba bevitt területeken is az ebben a jogszabályban foglalt HMGY előírásait kell alapul venni.

A szolgáltatással kapcsolatban bővebb információkért a megyei kapcsolattartókhoz fordulhatnak az érdeklődők.

(NAK)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei