Tagoknak

Tagdíjbevallási segítség: a tárgyi eszköz értékesítéséből származó árbevétel levonása.


Amennyiben Ön őstermelő vagy egyéni vállalkozó, a tagdíjfizetés alapját képező tárgyévet megelőző lezárt üzleti év nettó árbevételét csökkentheti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott egyéb bevétellel (pl. traktorértékesítésből származó bevétel), amennyiben a tagdíjfizetés alapját képező árbevétele tartalmazza azt, és amennyiben a NAK által elismert könyvvizsgáló által ellenjegyezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentummal igazolja ezt az egyéb bevételt. A NAK által elismert könyvvizsgálónak tekintendő minden, a Könyvvizsgáló Kamara által nyilvántartásba vett, bejegyzett könyvvizsgáló. A könyvvizsgálói jelentés egységes formanyomtatványon történik, amely document letölthető a NAK portálról (35 KB) . (Szabály részletesen: NAK Alapszabály II. fejezet G) 10. pont.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei