Tagoknak


Amennyiben a tárgyévet megelőző lezárt üzleti év agrárgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétele nem éri el a tárgyévet megelőző lezárt üzleti év (teljes) nettó árbevételének 33 százalékát (külön kérelem esetén az 50 százalékát), úgy kérheti, hogy a tagdíjalapot képező árbevételének megállapítása csak az agrárgazdasági tevékenységből származó árbevétele alapján történjen. Erre akkor kerülhet sor, ha a NAK által elismert könyvvizsgáló igazolja az „árbevétel megosztását”, és az erről szóló, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum megküldésre kerül. A NAK által elismert könyvvizsgálónak tekintendő minden, a Könyvvizsgáló Kamara által nyilvántartásba vett, bejegyzett könyvvizsgáló. A könyvvizsgálói jelentés egységes formanyomtatványon történik, amely document letölthető a NAK portáljáról (42 KB) . (szabály részletesen: NAK Alapszabály II. fejezet G) 06-07. pont).

Amennyiben az agrárgazdasági tevékenységből származó árbevétel meghaladja a teljes árbevétel 33 százalékát, de nem éri el az 50 százalékát, úgy a megküldött dokumentum kérelemnek minősül, melyről a NAK főigazgatója dönt. A döntésről az e-Irodán keresztül tájékoztatjuk 2019. augusztus 1-jét követően.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei