Energetikai audit

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felismerve az energetikai auditok elvégzésével kapcsolatos feladatok fontosságát és azt, hogy az ezek teljesítéséhez szükséges szakmai ismeretek nem minden nagyvállalatnál állnak rendelkezésre, szakmai támogatást kíván nyújtani az ezt igénylő vállalkozások számára. Ennek érdekében a NAK Energetikai audit projektet indított, mely keretében az alábbiakban részletezett energetikai szakmai szolgáltatásokat nyújtja nagyvállalatok számára az energetikai auditok sikeres, határidőre elvégzése érdekében.

 

1. Jogszabályi háttér

Az Európai Parlament és Tanács 2012/27/EU Irányelv alapján kiadott Energiahatékonysági törvény (2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról) kötelező energetikai audit elvégzését írja elő a nagyvállalatok számára először 2015. december 5-i határidővel, majd négyévente ismétlődő jelleggel. A nagyvállalati kategóriába azok a vállalkozások tartoznak, amelyek 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztatnak vagy az éves árbevételük az 50 millió EUR-t és az éves mérlegfőösszegük a 43 millió EUR-t meghaladja. A kormányzat az idő rövidsége és az auditori kapacitás hiánya miatt egy év haladékot adott az érintett kör számára az auditok elvégeztetésére és a MEKH számára benyújtására.

A hivatkozott törvény és annak végrehajtási rendelete (122/2015. (V.26.) kormányrendelet) pontosan meghatározza, hogy ki (milyen szervezet) jogosult ilyen auditok elvégzésére, milyen tartalmi követelményei vannak az auditoknak és hogy azt milyen folyamat eredményeként fogadja el a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). Az energetikai auditok elvégzésére vonatkozó regisztrációt a Magyar Mérnökkamara javaslatára a MEKH adja ki. A regisztrációval rendelkező auditorok névjegyzéke a MEKH honlapján érhető el.

Az energetikai audit elvégzése során a jogszabályokban és az MSZ EN 16247-1:2013 szabványban leírtakat kell figyelembe venni. Az energetikai audit teljesítése kiváltható az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszer bevezetésével és tanúsításával.

2. A NAK által kínált szolgáltatások

A NAK a kamarai tagok számára ingyenesen hozzáférhető szolgáltatásokat kínál az energetikai audittal kapcsolatos feladatok megismerése, a jogszabályi változások követése és értelmezése érdekében. Lehetőséget biztosít a tagok számára, hogy a kamarai szakértői háttér felhasználásával egyedi kérdések, értelmezési nehézségek esetén személyre szabott tájékoztatást kaphassanak az energetikai auditokra vonatkozóan. Ezeket az információkat a kamara a már bejáratott csatornákon keresztül juttatja el az érintettek számára.

A szolgáltatások másik része egyedi megbízások alapján, díjfizetés ellenében vehető igénybe, melyek a NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft. koordinálásában valósulnak meg. Ezek alapvetően azokat a tevékenységeket érintik, amik az adott nagyvállalat konkrét auditálási folyamatával kapcsolatosak, segítve az auditori megbízási szerződések megkötését és egyfajta minőségbiztosítási szolgáltatást is nyújtva az érintetteknek.

 • Az energetikai auditok lefolytatásához tartozó feladatoknál a kamara az alábbi területeken biztosítja a közreműködését:
  • a regisztrált és a kamara által szakmai alapon kiválasztott auditorok névjegyzékének rendelkezésre bocsátása,
  • a kamara által kidolgozott keretszerződés alkalmazása az auditorokkal történő megállapodásban, amely a díjazás feltételeire is kiterjed,
  • részvétel a szakértői háttér bevonásával az audit során az auditori egyeztetéseken, az adatszolgáltatási feladatok segítése,
  • az elkészült audit dokumentáció értékelése,
  • a javasolt energiahatékonysági intézkedések, beruházások véleményezése.
 • Az energiahatékonysági intézkedések megvalósítása során szakértői támogatás nyújtása a Megbízó számára beruházások
  • tervezési,
  • kivitelezési,
  • átadás-átvételi,
  • üzemeltetési
  tevékenységeinél.

3. Az energetikai auditok tartalmi követelményei

Az Energetikai auditok tartalmi követelményeire a törvény és a végrehajtási rendelet tartalmaz részletes szabályokat. Utóbbi a minimális tartalmi követelményeket az alábbiak szerint határozza meg:

 • Az energetikai auditnak az energiafogyasztással és a – villamos energiára vonatkozó – terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülnie, valamint ki kell terjednie az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is.
 • Az energetikai auditnak – amennyiben az lehetséges – életciklus-költség elemzésre kell épülnie a hosszú távú megtakarítások, a hosszú távú beruházások maradványértékei valamint a diszkontráták figyelembe vétele érdekében.
 • Az energetikai auditnak arányosnak és megfelelően reprezentatívnak kell lennie annak érdekében, hogy megbízható képet adhasson az általános energiahatékonyságról.
 • Az energetikai auditnak ki kell terjednie
  1. az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására,
  2. a fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására,
  3. az energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására,
  4. a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárására és elemzésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására.
 • Az energetikai auditnak részletes és hitelesített számításokat kell lehetővé tennie a javasolt energiahatékonyság-javítási intézkedésekre vonatkozóan és számszerűsítenie kell az energiahatékonysági potenciált (potenciális megtakarításokat). A potenciál kiaknázásához szükséges intézkedéseket az energetikai auditnak legalább a következő bekezdésben meghatározott beavatkozási kategóriákban kell megfogalmaznia, és az ajánlott intézkedésekre lebontva kell számszerűsítenie a potenciális megtakarítások kiaknázásának ajánlott mértékét, a szükséges beruházási költségeket, valamint a megtérülési időt.
 • Az energetikai auditnak legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatároznia intézkedéseket:
  1. beruházást nem igénylő (egyszerű),
  2. támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális),
  3. jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes).
 • Az energetikai audit kiterjedhet
  1. az ajánlások megvalósításának lehetséges lépéseire,
  2. a támogatási és finanszírozási programokra, valamint
  3. egy már meglévő vagy tervezett távfűtési vagy távhűtési rendszerhez való csatlakozás lehetőségére vonatkozó tájékoztatásra.

Az Energetikai audit folyamatának az alábbi lépéseket kell tartalmaznia:

 • Előzetes kapcsolatfelvétel
 • Indító megbeszélés
 • Adatgyűjtés
 • Helyszíni tevékenység
 • Elemzés
 • A jelentés elkészítése
 • Záró megbeszélés

4. Miért hasznos az energetikai auditok elvégeztetése?

A nagyvállalati kör számára törvényi kötelezettség az energetikai auditok elvégzése és határidőre benyújtása a MEKH részére. A nem teljesítők felé a törvény bírság kiszabását is lehetővé teszi.

A vizsgálatra érdemes lehetőségként tekinteni, az energetikai audit elvégzése és a feltárt, energiahatékonyságot javító intézkedések bevezetése, az energiaköltséget csökkentő beruházások megvalósítása elemi érdeke a vállalatoknak. Az energiaköltségek csökkenése a cégek nagy része számára versenyképesség növekedést jelent, amely a piaci pozícióit rövid és hosszútávon is javíthatja. Az energia irányítási rendszer bevezetésével a cég vezetése a vállalata teljes energetikai profiljáról kap információkat, amely jó lehetőség a dolgozók energiatudatos szemléletének kialakítására, az energiaköltségekre figyelő módszerek elterjesztésére, mellyel hosszútávon is biztosíthatóak a fenntartható gazdálkodás feltételei.

Az energetikai audit elvégzése számos előnnyel jár:

 • feltárja azokat a veszteségeket, amelyek akár üzemeltetési intézkedésekkel, beruházás nélkül is azonnal csökkenthetők,
 • bemutatja az olyan beruházási lehetőségeket, amelyek belátható időn belül megtérülnek,
 • rávilágít a további mérési szükségletekre, amelyek további megtakarításokhoz vezethetnek,
 • jobban tervezhetővé teszi az energiabeszerzést és az energiagazdálkodást,
 • mérsékli az energiafelhasználással járó környezeti hatásokat.

Mindezek a törvényi kötelezettségeken túl – beépülve a cégek gazdálkodásába – növelik a vállalatok energiahatékonyságát és összességében javítják a versenyképességet.

 

 

 

 

 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei