Hatósági ügyek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához 2020. január elsejével újabb, a mezőgazdasággal szorosan összefüggő, specifikus agrárigazgatási feladat került át. Emiatt a NAK egyre több hatósági ügyben tud segítséget nyújtani. Ezek a következők:

Az őstermelők nyilvántartásba vétele, az őstermelői igazolvány kiállítása, érvényesítése, módosítása, cseréje és bevonása.

A mezőőri szolgálatok nyilvántartásba vétele, a mezőőrök szakmai felügyelete, a mezei őrszolgálat és hegyőrség megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás iránti kérelem elbírálása.

A szaktanácsadók és szaktanácsadó szerveztek nyilvántartásba vétele.

A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, a nyilvántartásba vett adatok módosítása.

A mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek adómentességének megállapításhoz szükséges igazolás kiadása.

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés alapján a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartása.

A gyakorlati képzést folytató szervezetek nyilvántartásba vétele.

 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei