Vízgazdálkodás

Megkezdődött az öntözési idény, még, ha a talajok nedvességi állapota jelenleg nem is teszi indokolttá.

  • Főszabály szerint az öntözési idény március 1-től tart, de kivétel képeznek ez alól azok a vízilétesítmények, ahol a termálvíz hasznosításából keletkező szennyvíz és használt víz befogadásra kerül, itt az öntözési idény április 15-én kezdődik.
  • Fontos, hogy az üzemeltető és a vízhasználó a vízügyi igazgatóság hozzájárulása esetén ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak!

Továbbá ugyancsak főszabály szerint, a téli vízellátás december 1. napjától február 28. napjáig tart. A téli vízellátás idején a vízügyi ágazat által visszatartásra kerültek a többletvizek a hazai tározókban, medrekben, holtágakban (OFFARM), amely további vízpótlási lehetőséget biztosít egy későbbi aszályos időszakra. 50 millió köbméter többlet vizet tartott vissza a vízügyi ágazat. Mindennek ki kell egészülnie további (ONFARM) gazdálkodói feladatokkal úgy, mint

  • a helyes mezőgazdasági gyakorlat,
  • a megfelelő tápanyag-gazdálkodás,
  • a tömörödés és
  • az erózió elleni védekezés,
  • a megfelelő terület- és tájhasználat,
  • a táblán belüli beszivárogtatása,
  • a területi vízvisszatartás.

Gazdálkodói érdek a talaj védelme, szerkezetességének javítása, hiszen jelentősen hat a talaj vízvezető és vízbefogadó képességére, a vízháztartás optimalizálására, a terméseredményekre, a költségekre, illetve csökkenti a szélsőséges időjárásból eredő stresszhelyzeteket.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályosjogszabályoknak megfelelően kell eljárni!

Vonatkozó jogszabály: a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet

NAK/ Tasnádi Gabriella

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ