Mezőgazdasági termelés

Az AKI gondozásában megjelent ,,A fontosabb termékpályák piaci folyamatai 2017" című információs kiadvány, amely a címben jelzett folyamatokat mutatja be az ártrendeken keresztül, de a keresleti és a kínálati oldalon bekövetkező alapvető változásokra is kitér. Emellett rövid kitekintést nyújt a 2018-ban várható tendenciákról is.


Az összeállítás az AKI Piaci Árinformációs Rendszerének (PÁIR) adataira, valamint a különböző nemzetközi forrásokból származó árinformációkra, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) termelési, iparstatisztikai és külkereskedelmi kimutatásaira támaszkodik. A világ- és európai keresleti és kínálati tendenciák jövőbeni alakulásának bemutatásához elsősorban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma (USDA) és az Európai Bizottság (EC) publikációit használták fel.

A piaci folyamatok vizsgálata az anyagban egységes szerkezetben történik:
- világ- és európai piaci tendenciák,
- magyarországi piaci tendenciák (kínálat alakulása, belföldi termelés, import és készletek; kereslet alakulása, belföldi értékesítés, export),
- a piaci árak tendenciája (világpiaci, uniós és magyarországi ártendenciák).

A fontosabb termékpályák piaci folyamatai 2017 című információs kiadvány itt érhető el.


(Forrás: AKI)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei