Erdőgazdálkodás

Az erdészeti hatóság az erdőtörvény előírásainak megfelelően a tárgyévben megkezdett körzeti erdőtervezések hatósági eljárási szakaszait tárgyév november 30-ig indítja el. Az eljárás az erdészeti hatóság erdőtervre vonatkozó javaslatának egyeztetését, az erdőterv véglegesítését és az erdőtervekről való döntést foglalja magában.


Az erdészeti hatóság tízévente körzeti erdőtervezés keretében felülvizsgálja az erdők állapotát, és meghatározza a következő tíz évben folytatható erdőgazdálkodás keretfeltételeit. A körzeti erdőtervezés évente az ország erdeinek hozzávetőlegesen egytizedét érinti.

A körzeti erdőtervezés első szakaszában az erdészeti hatóság az érintett erdők nyilvántartási adatai, az erdőgazdálkodók tárgyév április 30-ig tett javaslatai és a terepi felvételezés során gyűjtött adatok alapján erdőtervezési körzetenként összeállítja az erdőtervre vonatkozó javaslatát. Ezt követően indul meg a körzeti erdőtervezés hatósági eljárási szakasza, melynek során az érintett ügyfelek és hatóságok részére elérhetővé tett erdőterv javaslatok egyeztetésére kerül sor. Az egyeztetés részeként az erdőgazdálkodók, egyéb ügyfelek és az érintett hatóságok az eljárás megindításától számított 15 napon belül írásban észrevételeket tehetnek az erdőterv javaslathoz.

Az erdészeti hatóság a jogszabályi feltételeknek megfelelő észrevételek alapján átdolgozza az erdőterv javaslatot, véleményeltérés esetén pedig az érintett ügyfelek és hatóságok bevonásával erdőrészlet szintű egyeztetést folytat le. Az egyeztetések alapján az erdészeti hatóság véglegesíti, majd jóváhagyja az erdőtervet.

A fentiek alapján felhívjuk az erdőgazdálkodók és az erdészeti szakirányítók figyelmet arra, hogy kísérjék kiemelt figyelemmel:
- a körzeti erdőtervezés első szakaszát, mert az érintett erdőgazdálkodók és erdőtulajdonosok ekkor, pontosabban tárgyév április 30-ig tehetnek előzetes javaslatokat a következő tíz év erdőgazdálkodási tevékenységüket meghatározó erdőtervre, továbbá
- a körzeti erdőtervezés hatósági eljárási szakaszának, mert az érintett erdőgazdálkodók annak első 15 napos időszakában tehetnek utoljára észrevételeket a készülő erdőtervhez!

A körzeti erdőtervezésről, és a soron következő években körzeti erdőtervezés alá vont területekről szóló tájékoztatást itt talál.

A 2018. évi körzeti erdőtervezési eljárások megindításáról, és a kapcsolódó tudnivalókról tájékoztatást itt talál.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei