TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSI TERV SZOLGÁLTATÁS

Biztosítsa növényeit velünk!
hirdetés

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán keresztül tagjaink kedvező áron készíttethetik el tápanyag-gazdálkodási tervüket (TGT) illetve laboratóriumi levél- vagy talajvizsgálat és TGT együttes rendelése esetén 20% kedvezményt adunk a TGT árából.


A nitrátérzékeny területen műtrágyát használó gazdálkodóknak és a VP AKG szántóföldi és ültetvényes tematikus előíráscsoportban részt vevő termelőknek kötelező az érintett területeken ötévente talajvizsgálatot végeztetni, és annak eredményére, valamint - amennyiben releváns - a levélanalízis eredményére alapozva évente TGT-t készíttetni szeptember 30 – ig. Amennyiben a betakarítására ezen időpontot követően kerül sor, akkor a betakarítás utáni 30 napon belül.

Amennyiben az érintett táblán a TGT-ben rögzítettől eltérő gazdálkodás valósul meg, akkor azt a gazdálkodási naplóban dokumentálni kell és a tervet is módosítani szükséges.

A VP ÖKO pályázat nem követeli meg a talajvizsgálat meglétét, így itt mérlegszámítási módszer alkalmazható, figyelemmel arra, hogy szervestrágyával kijuttatható össznitrogén értéke nem haladhatja meg e területeken sem a 170 kg/ha/év értéket.

A tervben meg kell határozni a kijuttatható hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét, a kijuttatandó anyagok típusát és műtrágya esetén az N, P, K elemre, míg szervestrágya esetén az N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét. Ha az adott évben ugyanazon táblán egymást követően több növénykultúra kerül termesztésre, minden növénykultúra esetében külön tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni. A keverékek egy növénykultúrának számítanak.

A kötelezettségen túl is fontos a gazdálkodásban talajaink/növényeink ismerete, hiszen a vizsgálati eredmények alapján végzett tápanyag-visszapótlás javítja termesztett növények mennyiségi és minőségi mutatóit, a termés biztonságát, egészségesebb állományt biztosít, racionalizálja a műtrágya-felhasználást.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ