Pályaorientáció

A pályázat meghirdetője: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Pályázat célja:

A pályázat célja az ágazati pályaorientáció elősegítése oly módon, hogy a tanulók egy általuk választott, az érdeklődési körüknek megfelelő projektfeladaton keresztül ismerjék meg az agráriumot és az ágazathoz kapcsolódó szakmákat.

A pályázatban részvételre jogosult: általános iskolai, felsőtagozatos tanulók

A pályázat jellege: agrárágazathoz kapcsolódó projektkészítési pályázat, melynek keretén belül a pályázók egy, az 1. számú melléklet szerinti szakmákhoz köthető tevékenységet, termékelőállítást, vagy az adott szakmában tevékenységet végző gazdálkodónál tett látogatást dokumentálnak.

A benyújtandó pályázattal szembeni elvárások:

 Tartalmi követelmények:

 • választott szakma és tevékenység bemutatása (pályázati felhívás 1. számú mellékletében felsorolt szakmák),
 • a bemutatott szakma kiválasztásának indoklása,
 • a választott szakmáról, tevékenységről megszerzett tapasztalatok, új ismeretek, tudás leírása,
 • a megszerzett új információk tükrében az érintett szakma jövőképének bemutatása,
 • egyéb tervek, ötletek bemutatása a projektfeladatban létrehozott termékekkel kapcsolatban,
 • a projektfeladat elvégzése során a szakmai folyamatokról, valamint a kész projektről készített saját rajzok, fotók,
 • pályázó neve, iskolájának neve, osztálya,
 • mellékletként: a törvényes képviselő aláírt nyilatkozata (a rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány kitöltve), amely az alábbi adatokat tartalmazza: törvényes képviselő és kiskorú neve, lakcíme, pályázó kiskorú születése helye, ideje, kapcsolattartásra szolgáló e-mail cím, pályázó kiskorú iskolájának neve, címe, pályázó kiskorú osztálya, a választott szakma megnevezése.

 

Formai követelmények:

 • A benyújtott projekt terjedelme minimum 5, maximum 25 A4-es oldal
 • A borítólap nem része a terjedelmi határnak
 • Szövegformátum: Times New Roman 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, 2,5-es margó

 A pályázat benyújtásának módja:

Regisztrációt követően elektronikus úton, pdf formátumban feltöltve az alábbi internetes felületen:

https://www.nak.hu/megnezem-ezt-magamnak

 

Pályázat benyújtásának határideje:

 • 2021. november 22.

A határidőn túl érkezett pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.

 

Pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálására 2021. november 30-ig kerül sor.

A pályázat elbírálásánál figyelembe vett szempontok:

 • Formai követelményeknek való megfelelés, nyelvhelyesség (helyesírás)
 • Előírt tartalmi elemek megléte
 • A kiválasztott tevékenység, termékelőállítás, szakma bemutatásának újszerűsége, ötletessége, eredetisége,
 • A kiválasztott tevékenység, termékelőállítás, szakma bemutatásának teljessége,
 • Benyújtott vizuális anyagok minősége, igényessége, kreativitása

 

A pályázók az eredményről a pályázatban megadott e-mail címen keresztül kapnak értesítést.

 Díjazás:

1. helyezett: bruttó 50.000.- Ft értékű tárgynyeremény vagy ajándékutalvány

2. helyezett: bruttó 35.000.- Ft értékű tárgynyeremény vagy ajándékutalvány

3. helyezett: bruttó 25.000.- Ft értékű tárgynyeremény vagy ajándékutalvány

5 db különdíj: 5 x bruttó 10.000.- Ft értékű tárgynyeremény : bruttó 50.000.- Ft

 

Valamennyi pályázat birtokunkban lévő példányát a bírálattól számított 1 hónapon belül megsemmisítjük, kivéve a nyertes munkákat.

 

Eredményhirdetés, díjak átadása:

 

A díjazott pályázók oklevelet és jutalmat kapnak, valamint felkerül a nevük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) honlapjára.

A díjak átadása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságainak bevonásával történik. A díjátadó helyéről és idejéről a nyertesek 2021. november 30-ig írásban (elektronikus vagy postai úton) kapnak tájékoztatást.

Adatvédelmi tájékoztatás a pályázattal kapcsolatosan:

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre az alábbi linken található adatkezelési tájékoztató az irányadó: https://www.nak.hu/megnezem-ezt-magamnak

 

1. számú melléklet

Választható szakmák:

Élelmiszeripar ágazat:

 • Bor- és pezsgőgyártó technikus
 • Édességkésztő
 • Élelmiszer-ellenőrzési technikus
 • Élelmiszeripari gépésztechnikus
 • Élelmiszeripari gépkezelő
 • Erjedés- és üdítőital-ipari technikus
 • Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő
 • Hentes és húskészítmény- készítő
 • Húsipari technikus
 • Kistermelői élelmiszer-előállító
 • Pék
 • Pék-cukrász
 • Sütő- és cukrászipari technikus
 • Szőlész-borász
 • Tartósipari technikus
 • Tartósiparitermék-készítő
 • Tejipari technikus
 • Tejtermékkészítő

Környezetvédelem és vízügy ágazat

 • Hulladékfeldolgozó munkatárs
 • Környezetvédelmi technikus

Mezőgazdaság és erdészet ágazat

 • Erdőművelő-fakitermelő
 • Erdésztechnikus
 • Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
 • Gazda
 • Kertész
 • Kertésztechnikus
 • Mezőgazdasági gépész
 • Mezőgazdasági gépésztechnikus
 • Mezőgazdasági technikus

A választható szakmákról és a hozzájuk tartozó szakmairányokról további információ érhető el a https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3554-agrarszakma-iranytu-2020/file   internetes oldalon.

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ