Gazdaságfejlesztés

2020. július 3-án elfogadta az Országgyűlés az osztatlan közös tulajdon megszüntetését szolgáló törvényt. Mivel a NAK által korábban megfogalmazott célokat teljesíti az új jogszabály, ezért a kamara üdvözli a döntést.


A hosszas előkészítés után elfogadott jogszabály eredményeként a magyar mezőgazdaság birtokszerkezetét több évtizede érintő probléma rendezésére nyílik meg az út a megosztási eljárások egyszerűsítése és gyorsítása révén.  Az osztatlan közös földtulajdon több mint 1 millió darab ingatlant érint, 2,4 millió hektár összterülettel, és mintegy 3 millió érintett tulajdonostárssal.

Az új törvény értelmében a korábbi egyhangú többség helyett immár egyszerű (50%+1) többséggel is lehetősége lesz a tulajdonostársaknak megegyezniük a megosztásban. Az elaprózódás megakadályozása érdekében a jogszabály területi minimumokat határoz meg, mely szerint szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág esetén 3000 négyzetméternél, szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelés ág esetén 10000 négyzetméternél, zártkerti földnek minősülő ingatlan esetében pedig 1500 négyzetméternél kisebb terület nem jöhet létre a megosztás után. A törvény eljárási szabályokat tartalmaz az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő beazonosítatlan személyek ingatlanügyi hatóság általi beazonosítására is, így végre e területek is bekerülhetnek a gazdasági körforgásba.

A most elfogadott rendelkezések megegyeznek a NAK „Erősödő agrár- és élelmiszergazdaság, jólétben gyarapodó vidék”című kiadványában tett javaslatokkal, így a kamara üdvözli az elfogadott jogszabályt.
Az eljárásokra vonatkozó végrehajtási szabályok a közeljövőben készülnek el. Ezután a NAK – az Agrárminisztériummal együttműködve – a szabályok részletes ismertetését tartalmazó kiadvány megjelenítését és országos tájékoztató rendezvények megtartását tervezi.

Az elfogadott jogszabály szövege itt olvasható, annak Magyar Közlönyben történő kihirdetése a jövő héten várható. A főbb szabályokról készült rövid kamarai összefoglaló itt olvasható.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ