Növénytermesztés

A termőföld hektáronkénti átlagára 2019-ben elérte az 1,602 millió forintot, ami 11 százalékos drágulás az előző évhez képest az Agrotax Kft. legfrissebb elemzése szerint. A haszonbérleti díjak is emelkedtek. A szántó területek árai pedig még magasabbak lettek.


A termőföld-értékelés online programjának kifejlesztője és alkalmazója az Agrotax Kft. ötödik éve adja ki az éves országos termőföldpiaci körképet. A cég szakemberei kiemelték, hogy tavaly sem tört meg a majd 30 éve tartó áremelkedési trend, ugyanakkor az alacsonyabb árazású régiókban nagyobb volt a drágulás mértéke, mint a drágább területeken.


2019: több extrém árazás

A tavaly értékesített termőföldek között a korábbi évekhez képest a piaci átlagárhoz viszonyítva több szélsőségesen alacsony, illetve túlzóan magas áron megkötött ügyletre figyeltek fel. A szúrópróbaszerűen elvégzett vizsgálataikból kiderült, hogy olyan földértékesítésnél alakulhat ki extrém ár, ahol a jövőben nem mezőgazdasági művelést terveznek (spekulációs cél) vagy az ár nemcsak a termőföldre, hanem a rajta lévő építményre is vonatkozik. Mindenesetre a szélsőséges árazásoktól megtisztították az adatbázist, és így az elemzés több mint 56 ezernyi szántó, gyep, erdő, gyümölcsös és szőlőművelésű földterület tavaly kifüggesztett adás-vételi szerződésén alapult.


Országos átlagárak

2019-ben a földek hektáronkénti átlagára elérte az 1,602 millió forintot, ami 11 százalékos drágulás az előző évhez képest, ám 1 millió forint alatt az ország egyetlen részén sem cserélt gazdát a föld. A legtöbbet a Dél-Alföldön (1,911 millió forint/hektár), míg a legkevesebbet Észak-Magyarországon kértek a földért (1,245 millió forint/hektár). Megyei rangsorban a legdrágábbak a Budapesthez tartozó földek (3,138 millió Ft/hektár). Két millió forint körüli ár sávba tartozó megyék: Békés (2,168 millió Ft/hektár), Hajdú-Bihar (2,095 millió Ft/hektár), Tolna (2,015 millió Ft/hektár). A legalacsonyabb árak, 1,2 millió forint alattiak a következő megyékben voltak: Nógrád (1,120 millió Ft/hektár), Heves (1,162 millió Ft/hektár), Zala (1,172 millió Ft/hektár).
– Nem számítunk a következő években sem a termőföld drágulásának lassulására, mert továbbra is nagy a kereslet. Az igényeket az osztatlan közös területek idén várható szabályozása révén a piacon megjelenő területek sem elégítik majd ki, hiszen Magyarországon még tart a fenntartható birtokrendszer kialakulása. A hatékony földbirtokra épülő amerikai és német piacokon is az utóbbi években jelentős drágulás zajlott, hiszen világszinten véges, illetve csökken a termőföldterület nagysága – emelte ki Sáhó Ákos, az Agrotax Kft. ügyvezetője.


Szántók

Tavaly egy hektárnyi szántóterület átlagosan 1,721 millió forintért cserélt gazdát Magyarországon, mely az előző évi értékhez képest 10,93 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor sehol sem kelt el szánó átlagosan 1 millió forint alatti áron. A legkisebb mértékben, 7,4 százalékkal a Dél-Alföldön nőttek az árak, míg legnagyobb, 14 százalékos növekedés Közép-Magyarországon volt. A megyék közül a legnagyobb drágulás Hajdú-Biharban (15,3 %), míg a legkisebb, 4,7 %-s Zalában volt.

A legtöbbet a Budapesthez tartozó szántókért kellett fizetni (2,533 millió Ft/hektár), ettől csak kicsit maradt el Hajdú-Biharban (2,264 millió Ft/hektár), Békésben (2,183 millió Ft/ hektár), valamint Tolna megyében (2,138 millió Ft/hektár) az ár. A legolcsóbban Zala (1,219 millió Ft/hektár), Nógrád (1,269 millió Ft/hektár), valamint Heves (1,275 millió Ft/hektár) megyében lehetett szántókhoz jutni. A tavaly eladott szántóföldek átlagos nagysága 1,48 hektár volt, mely a vizsgált művelési ágak közül az erdők után a második legnagyobb átlagos méret.


Gyep, erdők, gyümölcsös, szőlő

2019-ben a gyepterületek átlagosan hektáronkénti ára 1,327 millió Ft volt. A legdrágábban Közép-Magyarországon (2,191 millió Ft/hektár) keltek el a területek, a legolcsóbban, 1 millió forintot meghaladóan az Észak-Alföldön (1,023 millió Ft/hektár) és Észak-Magyarországon (1,035 millió Ft/ hektár).

Tavaly egy hektárnyi erdőterületért átlagosan 889 ezer forintot kellett fizetni. Az 1 millió forintot egyedül Közép-Dunántúlon (1,026 millió Ft/hektár) haladta meg az ár. A legolcsóbban, 800 ezer forintos hektáronkénti ár alatt Észak-Magyarországon (766 ezer forint/hektár), illetve a Dél-Dunántúlon (797 ezer forint/ hektár) juthattak a vásárlók erdőhöz.

A fél hektárnál nagyobb mérettel bíró gyümölcsösök országos átlagára tavaly meghaladta a 3 millió forintot, értéke 3,073 millió Ft/hektárra emelkedett. Nyugat- (4,705 millió Ft/hektár), illetve Közép-Dunántúlon (4,580 millió Ft/hektár), valamint Közép-Magyarországon (4,023 millió Ft/hektár) egyaránt 4 millió forint feletti átlagárakon keltek el a területek. A legalacsonyabb átlagár Észak-Magyarországon (1,985 millió Ft/hektár) alakult ki.

A fél hektárnál nagyobb területű, szőlőművelési ágba sorolt földterületek hektáronként átlagosan 3,364 millió forintért cseréltek gazdát tavaly. A legmagasabb árak Közép-Dunántúlon (7,680 millió Ft/hektár) és Észak-Magyarországon (3,228 millió Ft/hektár) voltak, míg a legalacsonyabb 2 millió forint alatti átlagárak Nyugat-Dunántúlon (1,768 millió Ft/ hektár), illetve az Észak- Alföldön (1,796 millió Ft/hektár).


Szántók haszonbérlete

2019-ben a szántók haszonbérleti díjainak országos átlaga 72.097 forint/hektár/év volt. A legmagasabb díj a Dél-Alföldön (81 ezer forint/ hektár/év) volt, de az ár meghaladta a 70 ezer forintot az Észak-Alföldön, Dél-Dunántúlon, és a Közép- Dunántúlon is. A legalacsonyabb 60 ezer forintos hektáronkénti átlagos haszonbérleti díj a nyugat-dunántúli területeknél alakult ki.


Nemzetközi kitekintés

Az amerikai és az EU-n belüli német termőföld piacra is jellemző, hogy az állami szabályozás meghatározza a földszerzési lehetőséget, valamint mindkét országban biztosítanak a gazdák számára különböző állami támogatást. Európában az állami támogatás elosztása területalapú, míg az USA-ban termésbiztosítással segítik a gazdákat.

Amerikában a szántók hektáronkénti átlagára tavaly 3,177 millió Ft (310 USD/HUF) volt (Forrás: USDA). Az amerikai mezőgazdasági művelésű földek 39 százalékán bérlők gazdálkodnak, és a bérleti szerződések 70 százalékát általában évente megújítják. Ez ellentétes a magyar gyakorlattal, itthon az adózási szabályok miatt a bérlési időtartam 5-15 év közé esik. Az amerikai termőföld árak folyamatosan emelkedtek az elmúlt 16 évben, bár a drágulás dinamikája lassult, az időtáv alatt az átlagos évi emelkedés 6,1% volt, az utolsó 5 évben pedig 1,6%. Ugyanez Kanadában 9,2% és az utolsó 5 évben 2,4%.

Németországban 2018-ban 8,5 millió Ft (335 EUR/HUF) volt a termőföld hektáronkénti ára, az eladott föld átlagos nagysága pedig 2,2 hektár. Az országrészek között azonban hatalmas a termőföld árkülönbsége: Nyugat-Németországban átlagosan 12,5 millió Ft/ha, míg Kelet-Németországban 5 millió Ft/ha. A bérleti díjak között is nagy a szórás, az átlag 140 ezer Ft/ha, míg Észak-Rajna-Vesztfáliában és Alsó-Szászországban 231 ezer Ft/ha a díj, addig Brandenburgban és Szászországban 66 ezer Ft/ha. 2007-ig viszonylag stabil árak jellemezték a német piacot, majd egy erőteljes áremelkedés következett 2010-2016 között, amikor az árak gyakorlatilag duplázódtak. Az elmúlt 5 évben az átlagos áremelkedés mértéke 5,4% volt.


(forrás: Agrotax)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ