Növénytermesztés

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Gabonatermesztők Országos Szövetségével (GOSZ) és a Vetőmag Terméktanáccsal (VSZT) idei kukorica posztregisztrációs fajtakísérlete után immár nyilvános az ajánlati fajtalista.


A kukorica posztregisztrációs fajtakísérletet ebben az évben a Nemzeti  Agrárgazdasági  Kamarával  együttműködésben szervezte  meg a  Gabonatermesztők Országos Szövetsége és a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.

A rendszer működtetésének célja továbbra is ugyanaz: az objektív eredmények birtokában a felhasználók kipróbált, megfelelő  mennyiség és ismert minőség elérésére képes növényfajták közül választhassanak. A kísérletek szakmai  felügyeletét   a  Fajtakísérleti  Innovációs  Tanács  (FIT)  biztosította. A kilenctagú testületben a gazdálkodók, feldolgozók, kereskedők és fajtatulajdonosok egyaránt jelen vannak, így széleskörű szakmai megalapozottsággal garantálják a kísérletek pártatlan és magas színvonalú kivitelezését.

Idén már 39 – FAO 200, 300, 400 és 500 éréscsoportba tartozó – kukoricahibrid került be a vizsgálatba, ezek az ország kukorica-termőterületének mintegy 95 %-át lefedik. A hibrideket a vetést megelőzően közjegyző jelenlétében kódolták. Ezzel a lépéssel a kísérlet kivitelezői  és  értékelői  teljes  mértékben  függetleníteni  tudták  magukat  minden  olyan körülménytől,  amely  akaratlanul  is  befolyásolhatta  volna  őket  munkájukban. A visszakódolásra  csak  azután  kerülhetett  sor,  miután  a  fajtatulajdonosokkal  is  egyeztetve minden  vitás  kérdést  sikerült  lezárni.

  pdf Fajtalista (197 KB)

  pdf FAO 200 (161 KB) , pdf 300 (175 KB) , pdf 400 (183 KB) és pdf 500 (166 KB)


(nak.hu)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei