Állattenyésztés

„Klímavédelmi szempontrendszer integrálása a mezőgazdasági szaktanácsadásba” címmel új, három részes kiadványsorozatot jelentetett meg a Kamara, melynek III. kötete a környezet- és klímavédelem, valamint az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás kihívásainak kérdéseit vizsgálja meg az állattenyésztés tükrében. 

 Az éghajlatváltozáshoz kötődő negatív hatások erősödésének eredményeképpen az élelmiszer- és élelmezésbiztonság, a klíma- és környezetvédelem iránti társadalmi igény az elmúlt időszakban jelentősen fokozódott. Továbbá a 2019 decemberében kitört és világméretűvé vált koronavírus-járvány rávilágított a szilárd és rugalmas élelmiszer-ellátási rendszerek, a lakosság elérhető, megfizethető és egészséges élelmiszerekkel való ellátásának fontosságára. 

Az élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrások  a biológiai alapok, valamint az egyes állatfajok, -fajták, és a szaporítóanyagok mint meg nem újítható, meg nem újuló természeti erőforrások genetikai értékének megőrzése, fenntartása, fejlesztése, továbbá az állati termékelőállítás éppen ezért nélkülözhetetlen alappillérek a biodiverzitás fenntartásnak, az agrártermelés céljainak hosszú távú megvalósításának, valamint a termelés folyamatosságának biztosításához. 

Környezet- és klímavédelemi szempontból az állattenyésztést érintően az ammónia és a metán rendelkezik a legjelentősebb környezeti terheléssel, és a légköri szennyezők között ezek járulnak hozzá leginkább a klímaváltozás előidézéséhez és fokozásához. Az állattenyésztés közvetlenül legjelentősebben tehát a trágyatárolási-tartási-, valamint a takarmányozási technikák fejlesztésén keresztül járulhat hozzá a kibocsátás-csökkentéshez. Ugyanakkor meg kell említeni a növénytermesztéshez kapcsolódó szervestrágya-kijuttatás és a talajba bedolgozási technikák modernizálását is, mellyel közvetetten szintén jelentősen mérsékelhetőek az állattenyésztési ágazathoz köthető környezetterhelő hatások. 

Fentiekre valamint az Európai Bizottság által előterjesztett Európai Zöld Megállapodásban (Green Deal), a gazdasági haszonállatok által okozott környezeti hatások mérséklése érdekében megfogalmazott ambiciózus elvárásokra való tekintettel kiemelten fontos, hogy az állattenyésztésben, -tartásban, valamint az állati termék-előállításban is minél nagyobb szerepet kapjanak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a klíma- és környezetvédelmet, továbbá az állatjólétet szolgáló intézkedések. 

Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy az állattenyésztési ágazatok nemcsak hozzájárulnak kibocsátásukkal a klímaváltozáshoz, hanem elszenvedő is az azzal járó negatív hatásoknak és a túlzottan ambiciózus elvárásoknak, intézkedéseknek. Az állattenyésztési ágazatot – azon belül is kiemelten a kérődző ágazatot – sokszor tévesen hibáztatják az éghajlatváltozással összefüggésben és az ágazat pozitív környezeti szerepét sok esetben figyelmen kívül hagyják. Elmondható ugyanis, hogy a kérődző állatok emberi fogyasztásra nem alkalmas takarmányfajtákat hasznosítanak, illetve olyan területek biomasszáját hasznosítják, melyeken kellő hatékonysággal emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-alapanyagok nem termelhetők. A füves területek legeltetése, a szerves trágyázás egyúttal a biodiverzitás megőrzésének és a kedvező talaj tápanyagtartalom és szerkezet megőrzésének a záloga is. 

Kiemelendő tehát, hogy az állattenyésztési ágazatokra nem csak, mint kibocsátókra, hanem mint a klímaváltozáshoz kapcsolódó kihívásoknak való megfelelés, és a környezetterhelő hatások mérséklésének eszközeként is kell, hogy tekintsünk! 

kiadvány sorozat „Állattenyésztés és klímaváltozás” című III. kötete számos információt tartalmaz a állattenyésztéshez köthető főbb kibocsátásokra, azok csökkentésének főbb eszközeire, a már megtett kibocsátás-csökkentési intézkedésekre, valamint a környezetbarát állattenyésztési gyakorlatokra és klímaváltozáshoz kapcsolódó ágazati kihívásokra vonatkozóan egyaránt. 

Reméljük, hogy a kutatási eredményekkel alátámasztott, jó gyakorlati megoldásokat és szemléltető ábrákat tartalmazó kiadványunk bővíti a gazdálkodók és a szaktanácsadók állattenyésztéshez kapcsolódó, klíma- és környezetvédelmi hatásokra vonatkozó ismereteit, növeli a környezettudatosságot, és hozzájárul a hatékony és fenntartható gazdálkodási gyakorlatok megvalósításhoz. 

Javasoljuk, hogy tekintsék át a kiadványsorozat klímaváltozás és a mezőgazdaság általános gazdasági és szabályozási környezetével foglalkozóI. kötetét, valamint  a klímaváltozás növénytermesztésre gyakorolt hatásait és a gyakorlati védekezési lehetőségeket összefoglaló II. kötetét egyaránt.  

 

(NAK/Borovka Zsuzsa) 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ