Növénytermesztés

Bár a kora tavaszi fagykárok már megtörténtek, de a kárenyhítési rendszer működéséből adódóan még nem késő növénybiztosítást kötni az idei évben még várható, az adott növénykultúrára jellemző időjárási káreseményekre.


A március utolsó hetében és április első napjaiban az egész országra kiterjedő fagy elsősorban a kertészeti kultúrákban, különösen a gyümölcstermesztésben okozott károkat. Ezt segítette, hogy az enyhe, hómentes tél után február végétől március elejéig viszonylag meleg időszak következett, és ez a felmelegedés a szokásosnál előbbre hozta a virágzást. A mandula és a kajszi virágzása indult el leghamarabb, majd őket követte a cseresznye és az őszibarack.

Az idei fagykár több szempontból is különbözik a korábbi évek hasonló kártételeitől, ugyanis míg korábban egy erős lehűlés okozott általában károsodást, ez most rövid kéthetes időszakon belül két fázisban következett be, közötte pedig volt egy néhány napos újabb felmelegedés. A március végi után bekövetkező április elejei fagyok a még megmaradt virágokat is jelentősen befolyásolták. A fagykár így eltérő méreteket mutat fajonként és országrészenként. Az eltérést részben a termőtájanként bekövetkezett mértéke, részben a védekezés lehetősége határozta meg. A két egymást követő héten bekövetkezett éjszakai jelentősen alacsony hőmérsékletek összességében eltérő mértékben, de szinte minden gyümölcsfajt károsítottak, a legnagyobb a kajsziültetvényeket. A másik leginkább károsodott gyümölcs az őszibarack, míg utána a cseresznye következik. A károkat fajonként, fajtánként és termőtájanként csak néhány hét múlva, április végén lehet reálisan megbecsülni, de részkárok esetén akár a tisztuló hullás befejeződésig is várni kell a kár mértékének pontos meghatározására.

A Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer lehetőséget biztosít az agrárkárok online bejelentéséhez, a meghatározása szerint a bekövetkezett tavaszi fagy jól beazonosítható, pontszerű káresemény, amely egy adott naphoz kötődik, és ettől a naptól van a gazdálkodónak 15 napja a káresemény bejelentésére. A vonatkozó végrehajtási rendelet lehetővé teszi, hogy ha a mezőgazdasági káresemény, jelen esetben a tavaszi fagykár, április 1-je után következik be és a kárbejelentési határidő az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló időszakban telik le, akkor a kárbejelentés az egységes kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig tehető meg. Azaz a jelenleg zajló egységeskérelem-benyújtási időszak szankciómentes határidejéig, május 15-ig! Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy, aki fagykárt észlelt az ültetvényein, jelentkezzen a falugazdásznál a kárbejelentések megtételének ügyében!

Bár a kora tavaszi fagykárok már megtörténtek, de a kárenyhítési rendszer működéséből adódóan még nem késő biztosítást kötni az idei évben még várható, az adott növénykultúrára jellemző időjárási káreseményekre. Ezzel a tavaszi fagy után igényelhető kárenyhítő juttatás maximális mértéke is elérhetővé válik. És ne felejtsük, a biztosítók adatai alapján a jégverés illetve az utóbbi években a vihar jelentik a legnagyobb kockázatot, melyek a szántóföldi kultúrákat is károsíthatják!


(NAK/Mátyus Kornél)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ