TAGDÍJMEGÁLLAPÍTÁS – KÖNYVELŐKNEK, ADÓSZAKÉRTŐKNEK, ADÓTANÁCSADÓKNAK ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓKNAK

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK) - a korábbi évekhez hasonlóan – 2024-ben is minden olyan tagjának megállapítja a kamarai tagdíját, akiről az állami adóhatóság által szolgáltatott bevétel és árbevétel adattal rendelkezik, legyen szó őstermelőről, egyéni vállalkozóról vagy gazdálkodó szervezetről. A 2024. évre árbevétel alapú tagdíjat főszabály szerint a NAK azok számára állapított meg, akik a 2022-es, 2023-as és 2024-es évek mindegyikében legalább 16 nap tagsági jogviszonnyal rendelkeztek/rendelkeznek. A 2024. évi tagdíj megállapításának alapjául főszabály szerint a 2022. évi árbevétel adatok szolgáltak, melyeket az adóhatóság szolgáltatott a NAK részére. A részletes szabályokról és egyéb tagdíj-megállapítási esetekről a NAK Alapszabálya rendelkezik.

A minimum tagdíj az előző évi bruttó havi átlagkereset 1%-a, ezer Ft-ra kerekítve, a maximum tagdíj pedig az előző évi bruttó havi átlagkereset négyszerese, 50 ezer Ft-ra kerekítve. A minimum és a maximum tagdíj között a tagok egyöntetűen éves árbevételük 1,9 ezrelékét fizetik éves tagdíjként.

Az árbevétel alapú tagdíjat fizető tagokat a NAK 2024. júniusában postai levélben értesíti a tagdíj-megállapítással kapcsolatos tudnivalókról, illetve a 2024. évi tagdíj megállapításához használt adatokról.

A NAK Országos Elnökségének döntése értelmében az árbevétel alapú tagdíjat fizető tagok esetében a 2024. évi tagdíj-megállapításra 2024. június 1. - július 15. között kerül sor.

A NAK által megállapított 2024. évi tagdíjat, illetve a számításhoz felhasznált részletes adatokat a kamarai tagok, illetve az általuk az e-Irodán keresztül meghatalmazott könyvelők, adószakértők, adótanácsadók vagy könyvvizsgálók 2024. június 1-től tekinthetik meg a www.nak.hu oldal e-Iroda felületére belépve. Amennyiben a meghatározott adatokkal és az azok alapján kiszámított tagdíjjal egyetértenek, úgy elfogadhatják azt. Ha módosítani szeretnének az adatokon, vagy kedvezményt kívánnak igénybe venni, akkor azt – a szükséges igazolások korrekciós felületen történő feltöltésével – 2024. július 15-ig tehetik meg. Azon tagok esetében, akik nem hagyják jóvá a NAK által megállapított tagdíjat, de a korrekció lehetőségével sem élnek, a határidő leteltét követően a tagdíj-megállapítás automatikusan elfogadottá válik. Amennyiben olyan tag végez korrekciót, aki az értesítő levele szerint kedvezményre jogosult, úgy esetében a kedvezmény mértéke újraszámításra kerül. Az érintett tagjainkat kérjük, hogy a tagdíj rendezése előtt várják meg a NAK értesítését arról, hogy a tagdíjkorrekciójuk elfogadásra került, illetve arról, hogy ennek alapján hogyan változott a kedvezmény mértéke és a fizetendő összeg nagysága.

A 2024. évi tagdíj megfizetésének határideje: 2024.  július 15.

A tagdíj az alábbi módokon egyenlíthető ki:

 • a NAK, OTP BANK Nyrt.-nél vezetett 11749008-20190244 számú bankszámlájára banki átutalással. Ez esetben a közlemény rovatban, kérjük, hogy ne felejtse el feltüntetni kamarai nyilvántartási számát vagy adószámát/adójelét;
 • online díjfizetéssel a nak.hu-ról bejelentkezést követően elérhető e-Iroda fiókján keresztül.
 • Előre töltött fehér csekken azon tagjaink esetében, akiknek ezt a postai úton küldött tájékoztatóhoz mellékeltük.

A korábbi évhez hasonlóan a NAK már a tagdíj-megállapítási időszak elején kiállítja a 2024. évi tagdíjról szóló tagdíj-megállapító bizonylatot. Azon tagjaink, akik nem módosítanak a NAK által megállapított tagdíjon, ezen bizonylatot be tudják illeszteni a könyvelésükbe, a bizonylat sorszámára pedig hivatkozhatnak a tagdíj megfizetése során. Azok számára, akiknek a NAK az elvégzett tagdíjkorrekció vagy felülvizsgálat alapján más tagdíjösszeget határoz meg, új bizonylat kerül kiállításra. A bizonylat a tagi e-Iroda fiók Korábbi tevékenység menüpontjából, azon belül a Folyószámlával kapcsolatos iratok almenüből érhető el.

A 2023. évi tagdíj felülvizsgálatát 2024. július 15-ig kezdeményezhetik. A 2024. évi tagdíj felülvizsgálati határideje gazdálkodó szervezetek, őstermelők és egyéni vállalkozók esetében 2025. július 15. A felülvizsgálati időszakban módosított tagdíjakat az újonnan megállapított tagdíj 20 százalékának megfelelő felülvizsgálati pótlék is terheli.

Ügyfélszolgálatunk készséggel áll tagjaink, illetve a velük együttműködő könyvelő, adószakértő, adótanácsadó vagy könyvvizsgáló szakemberek rendelkezésére a következő elérhetőségeken: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; belföldről ingyenesen hívható zöld szám: +36 80 900 365.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám