Egy csokorba szedtük, az AKG/ÖKO kapcsán leggyakrabban felmerülő kérdéseket.

I.     Szántó. 1

II.    GYEP. 4

III.   Ültetvény. 5

IV.    MTÉT tematikus előíráscsoportok. 6

V.     Általános vagy több tematikus előíráscsoporthoz tartozó kérdések 

 

I.  Szántó


1.    Forgatás nélküli talajművelés

Forgatás nélküli talajművelés választható-e, ha 2015 őszén őszi szántás ( forgatás) történik, viszont 2016. 01.01. után forgatás nélküli magágykészítést követően lucerna telepítés valósul meg és 2020 végéig megmarad a lucerna?

Nem választhatja.

A forgatás nélküli talajművelés minden egyes bevitt táblára és minden évre vonatkozik?

Minden olyan táblára, amely azon KET-en belül van, amelyre ezt az előírást választotta.

Forgatás nélküli talajművelés alkalmazása: milyen munkaműveletek használata engedélyezett?

Szántás alkalmazása nélküli talajművelés.

2.    Szántó – növényvédőszer mentes zöldugar

Horizontális szántónál, ha vállalja a növényvédőszer mentes tartó zöldugar/méhlegelőt a 25% arány fenntartását táblánként vagy összesen kell érteni és a tábla kereszt vagy hosszanti oldalán kell érteni?

A „Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3 méter / 6 méter szélességben.” előírások választása esetén a következő paramétereket kell a támogatást igénylőnek betartania:

  • a tábla szélessége, vagy minimum 3 méter, vagy minimum 6 méter a választott előírástól függően, de maximum 10 méter lehet;
  • a tábla vagy a táblák hossza minimum az előírással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek teljes kerületének 25%-a;
  • a „növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély” táblát az előírással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek vonatkozásában elég lehet egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen kialakítania, ha a fentebb felsorolt paramétereknek megfelel az a tábla;
  • a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület szegélyén kell kialakítani.

Mi a zöldugar és mik a kezelésének a szabályai?

  • legalább három egymást követő évig tartó zöld növényi borítottság, amelyet legalább három fajból álló magkeverékkel, ebből legalább egy évelő pillangós faj alkalmazásával alakítottak ki.

 

Szabályai:

  • a) az ugaroltatás ideje alatt tilos műtrágya és növényvédőszer alkalmazása,
  • b) kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni, legkorábban június 1-jén, amennyiben az MTÉT tematikus előíráscsoportban a legkorábbi kezelési időponti korlát másképp nem rendelkezik;
  • c) kaszálék a területről lehordható;
  • d) a zöldugart a 3. év július 30. után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával;
  • e) a zöldugarként hasznosított területet tilos gazdasági haszonállattal legeltetni és magot fogni;

A zöldugar esetében mi számít hazai fajnak?

Nincsen meghatározva.

A 7.  tematikus előíráscsoport  137-es előírásához kapcsolódóan KÖTVÁL területenként vagy táblánként értendő? Ugarnál vagy pihentetett területnél is alkalmazható-e ez?

Az előírással érintett valamennyi KET-ben elég a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület szegélyén kialakítani amennyiben megfelel a pályázati felhívásban foglalt mennyiségi paramétereknek. AKG-ban pihentetett terület nem támogatott.

 

3.    Kombinált horizontális szántó

Horizontális szántónál ha pl. az összes terület (KET) 70 ha, amiből 40 ha lucerna, 18 ha méhlegelő szegély, 3,50 ha zöldugar és a többi egyéb növény, hogy fogadják el a vagy zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótárgya, vagy baktériumtrágya kijuttatást?

A szántó tematikus előíráscsoportokban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, amelyeken a teljes támogatási időszak alatt a teljes területen, csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik, azonban  a támogatást igénylő nem választhatja az „5 év alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása” választható előírást, kivéve ha az előírás teljesítését meg tudja valósítani a támogatási időszak alatt.

4.    Többletpontok – állatállomány

 

AKG-s támogatási kérelem felhívása szerint többletpont adható a szántóra? Az állatállomány SZÁNTÓ program esetén is 0,2 állategység/ha?

Az állatállományért járó többletpont akkor adható a szántó vonatkozásában, ha az AKG-ba bevinni szándékozott összes szántó és gyep valamennyi hektárjára a támogatást igénylő rendelkezik 0,2 ÁE/ha legeltethető állatállománnyal a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó napon. A létszámot az MVH a nyilvántartásokból ellenőrzi.

A veszélyeztetett, őshonos állatállományhoz kapcsolódó többlet pont esetén is csak a 0,2 állategység/ha megléte esetén jár?

A védett őshonos állatok esetében nincsen meghatározott állatlétszám, csak tenyésztőszervezeti igazolás szükséges.

A plusz pontért az állatállomány meglétét az öt év alatt folyamatosan fenn kell-e tartani, ha valaki szántóval megy csak be a programba vagy azt csak a rangsoroláskor nézik meg és kész?

Nem kell megtartani.

5.    Trágyázás

A horizontális szántó alapcsomag 5. pont „5 év alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása” előírásba a hígtrágya is beletartozhat-e?

Nem tartozik bele, hiszen a hígtrágya ugyan szervestrágya, de nem tartozik bele az istállótrágya fogalmába.

A horizontális szántó tematikus előíráscsomag előírása esetén (5 év alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása) van-e minimálisan kijutatható istállótrágya mennyiségre előírás?

Igen. A szántó tematikus előíráscsoportokban az „5 év alatt legalább egy alkalommal istállótrágya kijuttatása”, továbbá az „5 év alatt további egy alkalommal istállótrágya kijuttatása” előírások teljesítése akkor kerül elfogadásra, amennyiben a támogatást igénylő az adott évi tápanyag-gazdálkodási terv alapján adott növényre meghatározott N hatóanyag legalább 75 %-át a szervestrágya hasznosuló N tartalmából biztosítja. Amennyiben a számítások szerint az így kijuttatandó hatóanyag mennyiséghez szükséges szervestrágya mennyiség igénye meghaladná a maximálisan kiadható 170 kg/ha/év szerves eredetű nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy legfeljebb a maximálisan kijuttatható határérték mértékéig lehet a szervestrágyát alkalmazni. 

6.    Aszály érzékeny szántó

Miért nem lehet aszály-érzékeny területen öntözni?

A biodiverzitás érdekében ez nem támogatott. Jellemzően aszálytűrő növények termesztésének alkalmazására történik az ösztönzés.

A belvíz-érzékeny illetve aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportnál a baktériumtrágyázás lehetősége az istállótrágyázás vagy zöldtrágyanövény termesztése kiváltására miért nem szerepel úgy, mint a horizontális szántónál?

A természetvédelmi célok szem előtt tartása végett, nem tartották indokoltnak.

Belvíz érzékeny szántó esetén előírás tavaszi vetésű növények esetén a talajtakarás biztosítása február 28-ig. Ha ezt a tarló fennhagyással oldja meg a gazdálkodó a gyommentesítés totális szerrel megoldható-e?

Szűkített növényvédőszer listából választott növényvédőszer alkalmazásával megoldható, azaz az nem tiltott.

Erózió, aszály, belvíz érzékeny, területeket hol lehet megtekinteni vagy elérni, hogy milyen területek tartoznak ide?

A www.mepar.hu oldalon. Az aszályérzékenység a blokkok részletes adatainál, míg a belvíz vagy erózióérzékenység – víz és szélerózió együtt - a rétegek fül behozását követően a belvízzel vagy erózióval érintett területek fül bekapcsolásával. A belvíz és erózióérzékenység ugyanis foltszinten került a MEPAR-ban lehatárolásra

Ha eróziós, vagy belvíz érzékeny fedvénnyel részben fedett a terület, valamekkora fedettség kell-e ahhoz, hogy a megfelelő tematikus előíráscsoportba bevigyem a területet?

A MePAR felületen a képernyő bal oldalán csak a blokk egészére vonatkozó információk jelennek meg, tehát blokkszinten került lehatárolásra pl. az MTÉT, az aszály- és nitrátérzékenység. A foltszintű lehatárolásokat (erózióérzékeny, belvízérzékeny, Natura 2000) területeket a Térkép jobb felső sarkában tudják bekapcsolni (ahol a kataszteri fedvényt is a jelszavas hozzáférés esetében). Fontos, hogy ezen foltszerű fedvényeken csak akkor igényelheti a gazdálkodó a tematikus előíráscsoportot, ha a lemért KET területe több, mint 50 %-ban ráfed a fedvényre.

7.    Vetésszerkezet

A vetésszerkezeti előírásokat minden 100 hektár feletti szántó tematikus előíráscsoportban, évenként kell megvalósítani?

Az MTÉT területek közül csak az MTÉT szántóföldi túzok tematikus előíráscsoportokban kell 100 ha felett éves szinten teljesíteni az előírt vetésszerkezetet, a többi MTÉT esetében 5 év vonatkozásában elvárt. A horizontális szántó a belviz-, aszály-, és erózió érzékeny szántók esetében 100 ha felett éves teljesítés szükséges, 100 ha alatt 5 év vonatkozásában teljesítendő.  

A szálas pillangós takarmánynövények kaszálásánál a fent tartandó 5-10 % kaszálatlan területet lehet-e hasznosítani pl. magfogásra és betakarítani. Meddig kell fenntartani a kaszálatlan területnek?

A hasznosítása nincsen meghatározva. Kaszálásonként kell változó helyen kialakítani, tehát a következő kaszálás kezdetéig kell fent tartani.

Alapkövetelmény az integrált növényvédelem általános elvei, amelyek 43/2010-es FVM rendelet 8. mellékletében szerepelnek. 1.2. rezisztens vagy toleráns növényfajták, fémzárolt vetőmagok és ellenőrzött szaporítóanyagok használata. Akkor ez most alapkövetelmény vagy választható előírás?

Alapkövetelmény az AKG-ba bevitt terület egészén, ugyanakkor egyes tematikus előírások esetében választható előírás is.

II.  GYEP


Gyep esetén hogyan értelmezhető a talajvizsgálat és tápanyag-gazdálkodási terv? Mert a felhívás általános követelményeinél szerepel, de a gyepes alapvető vállalásoknál nem.

Gyep esetében a talajmintavétel nem releváns, és ezért nem is szerepel az előírások között.

A gyepes célprogramoknál a legeltethető állategységnek egész évben meg kell lennie vagy az átlagos állatlétszám fog számítani?

Az MVH minden kifizetési kérelem benyújtásának évére meghatározott napi állományadatok éves átlaga alapján számított állategységet veszi figyelembe, amelyet kizárólag a nyilvántartásokból állapít meg. Fontos, hogy a gazdálkodónak az 5 év minden napján bejelentett tartónak kell lennie.

Gyepes célprogramnál 0,2-1,5 ÁE legeltetető állatállomány legeltetésért van a +63 euró. Mi számít 0,2 fölöttinek? Hány tizedes jegy kell, elég a 0,21 vagy 0,3 a minimum?

Az előírás minimum 0,2 ÁE ír, tehát 0,2 elégséges. „Legeltetési sűrűség min. 0.2 ÁE/ha, max. 1.5 ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának figyelembe vételével.”

A gyepes előírás csomagnál elegendő, ha a min. 0,2 ÁE/ha állatlétszám 2016. 01.01-től van meg? (vagyis a kérelem beadásakor még nincs meg, folyamatban van, hogy nevére kerüljenek az állatok)?

Igen elégséges, de ez esetben a pontozásnál (szántó, őshonos állat esetében a gyepnél) nem kerülhet figyelembe vételre

AKG őshonos állatok többletpontra milyen korú (ló, szarvasmarha) egyedek jogosultak?

Nincs kor meghatározva.

Ha valaki gyepgazdálkodási tematikus csoportok valamelyikét választja legeltetéssel, lehet-e bérlegeltetést végezni?

Lehet. De a jogosultsági feltételhez szükséges 0,2 ÁE/ha állatállománnyal (saját tulajdon) rendelkeznie kell éves szinten.

Bérlegeltetést milyen dokumentumokkal lehet igazolni, egyáltalán mit takar ez a fogalom?

A bérlegeltetés keretén belül legeltetett állatok a helyszíni ellenőrzése során abban az esetben vehetők figyelembe, ha a bérlegeltetett állatok a hivatkozott nyilvántartásokban a bérlegeltető nevén – nem a támogatott - szerepelnek, és a bérlegeltetésről a támogatást igénylő a bérlegeltetővel kötött írásbeli megállapodással rendelkezik.

Bevihető-e olyan legelőterület, ahol más állattartó állatai legelnek? (nincs bérlegeltetés!)

Legelőnek nem.

Bérlegeltetés konkrétan melyik programnál lehetséges, lesz-e neki külön nyomtatvány egy mellékletben, mikor kell majd igazolni (esetleg feltöltendő dokumentum lesz a pályázásnál)?

Legeltetés teljesítéséhez AKG-ban és ÖKO-ban. Nem kell csatolni semmit a kérelemhez, de külön szerződni kell a bérlegeltetővel, s azt az ellenőrzésnél fel kell tudni mutatni. Nyomtatvány nem lesz külön a szerződéshez.

Választható-e a kézikönyv 33. és 34. pontja ugyanarra a területre? (először 06.15. után lekaszálja az anyaszénát és a sarjút legelteti)

Igen választható. Legelő: olyan gyepterület, amelynek hasznosítása az őszi tisztító kaszáláson kívül legfeljebb évi egy kaszálás mellett az adott gyep földhasználati kategóriában legeltethető állatállomány legeltetésével történik; E szerint tehát az egyszeri kaszálás elvárt, amit csak 06.15-e után lehet elvégezni amennyiben ezt is választja a gazdálkodó..

A legeltetettként mért gyepterületet az évek során lehet-e kaszálással hasznosítani, illetve a kaszálásra bejelentett gyepeken lehet-e alkalmanként legeltetni?

A legeltetett gyepterületet az őszi tisztító kaszáláson kívül legfeljebb évi egy kaszálás mellett hasznosítható. A kaszáló az AKG fogalma szerint kizárólag kaszálással hasznosítható terület. Az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában nincs lehetőség a kaszálás és legeltetés váltogatására a kötelezettségvállalás időszaka alatt, a hasznosítást el kell döntenie, hogy legelőként vagy kaszálóként használja a fogalmak ismeretében

III.  Ültetvény


Ültetvény korának igazolása hogyan történik?

Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása, valamint a dió, szelídgesztenye, szőlő kivételével a támogatás igénybevételére az a támogatást igénylő jogosult, aki rendelkezik a földterület fekvése szerinti illetékes megyei Kormányhivatal által kiállított hatósági bizonyítvánnyal arról, hogy a teljes ültetvény életkora a támogatási kérelem benyújtásának évében nem több, mint 20 év.

   (3) A megyei Kormányhivatal a támogatást igénylő megkeresésére, a 12. számú melléklet szerinti kérelem az ültetvény életkorának igazolásához dokumentumra, a 13. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványt állítja ki, és egyidejűleg megküldi a támogatást igénylő részére. A kérelemhez a támogatást igénylőnek mellékelnie kell az érintett ültetvény(ek) telepítési engedélyét, ennek hiányában büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy az érintett ültetvény(ek) életkora a támogatási kérelem benyújtásának évében nem több, mint 20 év. 

Az ÖKO-nál nem kell, hiszen ott nem jogosultsági kritérium az ültetvény életkora.

Minden ültetvény esetében csatolni kell az igazolást ?

Hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása, valamint a dió, gesztenye, szőlő ültetvények esetében nem kell. A hagyományos gyümölcsös és a szőlő vonatkozásában az MVH a támogatási kérelem alapján egyértelműen látja, hogy nem kell igazolás, azonban dió és gesztenye esetében az még ekkor nem derül ki. Az MVH hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, s ekkor elég nyilatkoznia arról, hogy dió, vagy gesztenye ültetvénye van, s ezért nem csatolt dokumentumot. Természetesen, ha gazdálkodó szeretné ezt hamarabb ismertetni, csatolhat fel a kérelemhez dokumentumot.

1996-ban telepített körte ültevény bekerülhet-e az AKG-ba?

Igen mert a támogatás benyújtásának évében még csak 19 éves. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának évében az ültetvény kevesebb mint 20 éves az AKG-ba bevihető.

Horizontális ültetvény tematikus csoport 48. számú választható előírás esetében (minden érintett esetben) külön növényvédelmi és külön talajvédelmi szakirányító kell. Mi a növényvédelmi szakirányító fogalma?

A növényvédelmi szakirányító: I. forgalmi kategóriájú növényvédőszer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező növényorvos, aki saját jogán növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végez vagy jogi személy keretében növényvédelmi irányítói tevékenységet folytat;. A gazdálkodásba történő bevonás dokumentálásához elégséges egy megállapodás/megbízási szerződés/munkaszerződés.

Mi a hagyományos gyümölcsös fogalma?

HHHomogén vagy vegyes gyümölcsfajokból álló ültetvény, amelyben hektáronként 30–150 darab szórványosan elhelyezkedő gyümölcsfa található, mely maximum 2 ha nagyságú lehet. Szőlőültetvény esetében ez az előírás nem választható.

Az egyes gyümölcsfajoknál mennyi a hektáronkénti tőszám?

Nincsen hektáronkénti tőszám előírva azonban a térállásnak megfelelően a tőszám hiánya 15%-ot nem haladhatja meg.

Horizontális ültetvény esetén a 47. vállalás esetén a kaszálás június 15.-es után engedélyezett. Vegyszeres gyomirtás ez időpont előtt lehetséges?

A pályázati felhívás nem tiltja a vegyszerhasználatot. Szűkített növényvédőszer használat megengedett.

Folyamatban lévő gyümölcsös telepítés esetén, ami a tervek szerint 2015.12.31-ig befejeződik, lehet-e AKG támogatási kérelmet benyújtani?

A jelenlegi előírások szerint az ültetvénynek a támogatási kérelem benyújtásának napján, valamint 2016. január 1-én is eltelepítettnek kell lennie. A támogatási kérelem benyújtásakor még nem termő ültetvény is támogatható.

 

IV.  MTÉT tematikus előíráscsoportok


Két zonális lehatárolás esetén, szabadon választhatja a gazdálkodó (pl.: kékvércsevédelmi szántó, alföldi madárvédelmi szántó), hogy melyik előírás csoportot kívánja betartani?

Igen.

Lesz blokklista az MTÉT területek szűrésére, vagy a MEPAR-ból kell kigyűjteni?  

MEPAR-ból kell kigyűjteni az adatokat minden pályázó számára.

MTÉT túzok szántóban a 83. pontban leírtak összeadódnak-e (mármint a sáv) a 70. pontban leírtakkal?

Igen összeadódnak, mivel a méhlegelő nem a tábla része.

Kék vércse és túzok szántóföldi tematikus előíráscsoportoknál alap előírás a lucerna ill. zöldugar, ill. zöldtrágyanövény termesztése. Ha ezt a területet EFA-ba is beadjuk az AKG támogatás kifizetésre kerül-e?

Igen elszámolhatóak a növények EFA-nak és AKG kifizetést is kap rá, azonban ha a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti ökológiai jelentőségű terület előírásaként is el kívánja számolni, abban az esetben az adott évben ugyanazon terület vonatkozásában az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében a releváns agrotechnikai művelet bejelentést nem teheti meg és a jelen támogatás keretében vállalt előírás teljesítéséként nem fogadható el. Ez utóbbi mondat az ökológiai másodvetésre és az AKG zöldtrágyázásra vonatkozik.

MTÉT túzok gyep előírás esetében ha a gazdálkodó legelője a SAPS-ban kaszálóként van nyilvántartva, akkor Ő nem választhatja mindkét választható előírást? ( nincs legeltetett állat)

Legeltethető állatállomány hiányában gyep tematikus előíráscsoportban nem vehet részt. Amennyiben nem kívánja az állatait legeltetni úgy bérlegeltetés szükséges, de a jogosultsági feltételként 0,2 AE/ha saját állatállománnyal rendelkeznie kell az ENAR-ban, vagy az OLIR-ban, azaz a nyilvántartásokba rögzítetten. Legeltetés mellett, a kaszálásra vonatkozó feltételt is választhatja, mivel az őszi tisztítókaszáláson kívül maximum egyszer a legelő is kaszálható, s ez esetben kaszálandó. A gazdálkodónak egyértelműen el kell döntenie, hogy kaszálóként vagy legelőként hasznosítja a területét, mivel a SAPS és az AKG hasznosítási kód ugyanaz lesz adott területen. Az előírások ismeretében döntsön, hogy melyiket tudja bevállalni, s  területet kaszálóként vagy legelőként kívánja hasznosítani, hiszen az egyben lemért egysége – KET-re - a választott előírást egészben teljesítenie kell.

V.  Általános vagy több tematikus előíráscsoporthoz tartozó kérdések


ASAPS-ban pihentetett területként jelölt terület bevihető-e az AKG-ba fekete ugarként, vagy csak zöld ugarként?

AKG-ba pihentetett terület nem hozható be. CSAK  zöldugar jelenhet meg az AKG-ban, vis maior kivételével.

Ideiglenes gyep AKG szántó előíráscsoportba bevihető?

Nem

A zöldugart lehet kaszálni. A kaszálékkal mi történhet? Non-food felhasználás lehetséges csak?

Legeltetni és magot fogni nem lehet. A kaszálék lehordható. Annak felhasználási módjára nincs rendelkezés.

A méhlegelő szegély fenntartása előírás esetében a méhlegelőt virágzás végéig fenn kell tartani. A harmadik év végén, miután lement a virágzás beszánthatom/tárcsázhatom? De tarthatom tovább is a szegélyt? Hogy fogom jelölni SAPS-ban?

Igen tartható 3 év után is, de ezen kultúrák nem mentesülnek minden esetben az 5 éves kötelezettségek alól pl. középmély lazítás elvégzése. SAPS-ban történő jelölés még kidolgozás alatt áll, de 0,25 ha méretet el kell érnie a - AKG igényelhető rá 0,05 ha mérték esetén is - SAPS támogatás igényléséhez, ugyanis a méhlegelő nem képezi a tábla részét.

Ki számít talajtani szakértőnek?

Külön jogszabály alapján talajvédelmi, tápanyag-gazdálkodási szakértő engedéllyel rendelkező személy, továbbá a külön névjegyzéki szaktanácsadóként tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem szakterületen regisztrált névjegyzéki szaktanácsadó;

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/talajvedelmi-szakertoi-nyilvantartas?inheritRedirect=true

http://www.nak.hu/hu/elerhetosegek/2500-nevjegyzeki-szaktanacsadok

Ki számít talajvédelmi szakirányítónak?

Talajvédelmi szakirányító: külön jogszabály alapján talajvédelmi, illetve tápanyag-gazdálkodási szakértő engedéllyel rendelkező személy, továbbá a külön névjegyzéki szaktanácsadóként tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem, szántóföldi növénytermesztés vagy kertészet szakterületen regisztrált névjegyzéki szaktanácsadó. Saját végzettség is megfelelő.

Szaktanácsadói igazolás kiadására valamennyi névjegyzéki szaktanácsadó jogosult? http://www.nak.hu/hu/elerhetosegek/2500-nevjegyzeki-szaktanacsadok

Igen, igazolást engedéllyel rendelkező, névjegyzékben szereplő valamennyi szaktanácsadó adhat, aki nincs felfüggesztve és nem szünetelteti tevékenységét.

Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó önmagának leigazolhatja-e hogy szaktanácsadó segítségével adta be a pályázatot? Ugyanez a kérdés felmerült az előírásoknál is. Növényvédős vagy talajtani szakértővel külön kell-e szerződnie, ha önmaga is az? Ugyanez a kérdés felmerült a növényorvos esetében is. Neki kell e másik (rajta kívüli) növényvédelmi szakirányító bevonása?

Saját végzettség ill. névjegyzéki jelleg elfogadható.

Amennyiben a gazdálkodó maga is az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló külön jogszabály alapján engedéllyel rendelkező és névjegyzékben szereplő, nem felfüggesztett és szaktanácsadói tevékenységét nem szüneteltető agrár-szaktanácsadó, akkor saját maga részére kiállíthatja a szaktanácsadói igazolást, s számára is adható a többletpont.

Amennyiben a növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító, talajtani szakértő fogalmának megfelel az adott gazdálkodó, akkor saját gazdasága esetében elfogadásra kerülnek az adott előírások teljesítése.

Az AKG kiírásban csak a Névjegyzékben szereplő növényvédős és talajvédelmi szaktanácsadóval kötött szerződésre kap a pályázó támogatást és pontot??

AKG támogatás esetében a többletpontért nem kell szerződés, csak fentiekben leírt szaktanácsadó által kiállított igazolás.

AKG hoz a szaktanácsadói igazolásban van olyan hogy KET egyedi azonosító! Ezt honnan lehet megtudni?

A shape fájlok feltöltésekor minden egyes kötelezettségvállalással érintett terület rendelkezni fog egy egyedi azonosító számmal. Az igazoláson azonban hrsz. is megadható lesz.

Horizontális szántó esetén ha valaki a 48-as „növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba” választható előírást választja akkor elég az egyik vagy mindkettő kell? Ha van olyan személy aki mindkettő egyben akkor az úgy elfogadható?

Igen a feltétel kettős azonban, nem kell két külön személynek lenni, ha azt egy személy igazoltan teljesíteni tudja.

A 2016. január 1. előtti teljesítésekre mentesség kapható?

A pályázati felhívás módosításában kezelésre kerültek az őszi teljesítésekhez kapcsolódó mentességek (pl 100 ha felett a túzok esetében 10 % őszi kalászos vetése, fémzárolt vetőmag az őszi kultúrákban, talajtakaró növény fenntartása, 40 ha táblaméret stb.)Azonban a 2016. január 1 előtti teljesítés sem fogadható el. pl. szervestrágyázás

Az AKG-ba bevitt területeken lévő kultúrákra is kérhető termeléshez kötött támogatás?

Megfelelő növények esetében az előírások betartásával termeléshez kötött támogatás is igényelhető.

Mikorra várható a növényvédő-szer hatóanyag tiltó lista?

A nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagokat, valamint az azokat tartalmazó növényvédőszerek körét az IH évente január 31-ig közleményben teszi közzé. Bár várható az ez évi megjelenés is.

Az AKG és ÖKO támogatási kérelemben szerepeltetni kell a felmért poligonokat, illetve meg kell őrizni a mérési jegyzőkönyvet. A mérésre vonatkozóan a 3 m-es pontosság került rögzítésre, de ennél pontosabb mérések szükségesek ~ 1 m alatti, hiszen az MVH is ezen pontosságot alkalmaz majd ellenőrzéskor. Mindenképpen szükséges, hogy a felmért területek a jogszerű földhasználattal érintett hrsz-ok területére essenek, hogy egy későbbi ellenőrzéskor ne érje szankció a gazdálkodót, ha más területét igényelte le az esetleges elművelések miatt?

A terület meghatározásánál csak azon földterület kerüljön olyan mértékben lemérésre, amire a terület valós művelésnek és szerkezetnek megfelelő elhelyezkedéssel (elvárható pontossággal) és amire tényleges földhasználattal rendelkezik a támogatást igénylő.

Az előző ÚMVP AKG programok felmért és támogatott poligonjai (terület felmérés) betöltésre kerülnek-e a mostani pályázat elkészítésekor? Amennyiben igen, és ezek a jelenlegi állapotnak megfelelőek, akkor el kell-e újra küldeni az akkori shape file-okat, vagy nem? Ha ezen régi felmért területek mellett új területekkel akarunk pályázni, csak az új területeket kell felméretni, vagy ebben az esetben az összes pályázati területet?

A támogatási kérelem benyújtásakor lehetőség van a korábbi támogatott AKG-s területek poligonjainak betöltésére amennyiben a terület elhelyezkedése és nagysága nem változott.  Ezekhez tartozó shape fájlokat nem szükséges újra megküldeni. 

Csak a saját poligonok jelennek meg, tehát az elmúlt időszakban másik gazdálkodótól megvett ÚMVP AKG-s terület poligonjai nem kerülnek megjelenítésre a beadó felületen. Tehát vagy méretni kell a területet vagy az előző gazdálkodótól elkért shape fájlt – mérési jegyzőkönyvet - lehet feltölteni

Ezen felül amennyiben új területeket kívánunk bevinni, akkor csak azon területeket kell felmérni.

Miért nem megfelelő, ha a gazdálkodó a területmérést csak a pályázat elnyerése után teszi meg? Elvesztett pályázat esetén ennek a költsége felesleges terhet jelent számára.

A jelenlegi AKG-s kiírás szerint a támogatási kérelem benyújtásához szükséges a területek lemérése az esetleges későbbi szankciók elkerülése végett.  A területmérés felhasználható a területalapú támogatáshoz és a 2017. évben újbóli támogatási kérelem beadásához is.

KET-nél a terület felmérése nem támogatható területre vagy blokkon kívülre kerül, ekkor változásvezetési kérelmet lehet-e beadni?

A jogosan igényelhető földterület az adott terület fizikai blokkon belüli azon része, amelynek kimérése során nem lehet figyelembe venni az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen elhelyezkedő nem művelt területeket (tanyák, állattartó épületek, telepek, bozótos területek, tájképi elemként le nem határolt facsoportok, amelyek alatt művelést nem folytatnak, utak, stb.). A nem támogatható területekre és a blokkhatárra változásvezetési kérelem benyújtására is van lehetőség, amennyiben a támogatást igénylők annak MePAR kialakításával nem értenek egyet

Mi lesz abban az esetben, amikor két KET (más-más gazda) részben fedi egymást? Ha valaki átvesz egy korábbi AKG-s területet az új pályázónak kell-e új területmérést végezni? Régi mérési jegyzőkönyvet kell-e aktualizálnia?

Az MVH első körben adategyeztetésre szólítja fel a gazdálkodókat.

Korábbi támogatott AKG-s poligonokat nem kell újra kimérni amennyiben annak tényleges területe és elhelyezkedése változatlan, s a gazdálkodónak csak a saját poligonok fognak megjelenni, tehát a kérdés szerint, vagy kiméri a területet vagy a 2009-2010-es évi mérés shape file-ját elkéri az előző gazdálkodótól és feltölti. Ebben az esetben csak a régi mérési jegyzőkönyv aktualizálása szükséges a pályázati felhívásnak megfelelően.

Milyen terület  alapján kerül az AKG szántó esetén a degresszió alkalmazásra?

Az AKG szántó degresszió alkalmazása vonatkozásában segít a kamara honlapján levő kalkulátor. A degresszió esetében nem sávos kifizetés realizálódik, hanem pl. a gazdaság teljes területe (gyep, szántó, ültetvény ) adott évi kifizetési kérelemben meghaladja az 1200 ha-t, úgy az AKG-ba bevitt szántó egésze vonatkozásában csak a támogatási összeg 50 %-ra jogosult a gazdálkodó.

Egy gazdaságon belül 1000 ha gyep, 100 ha szántó van. Van-e degresszió? Ilyenkor egybeszámítódik az egész gazdaság, vagy a gyep az nem számít bele a 300 ha-os méretbe?

A támogatás mértékét a támogatást igénylő az adott évi egységes kérelmében bejelentett összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítási módú területe méretétől függően kerül megállapításra. A degresszivitást azonban csak a szántó tematikus előíráscsoportokban kell alkalmazni így az Ön által említett esetben a szántóra jutó támogatási összeg 85 % -a kerül kifizetésre.  Amennyiben gyep tematikus előírást is választott, ott 100 %-os a kifizetés.

Amennyiben a tulajdonos úgy dönt hogy az eddig használt területre vonatkozó bérleti szerződést nem hosszabbítja meg és emiatt a bérlő önhibáján kívül elesik a támogatástól  vis maiort be lehet nyújtani?

Nem sajnos erre az esetre nem vonatkozik a vis maior. Ez esetben a teljes KET-et vissza kell vonni, s az addig felvett támogatást vissza kell fizetni.

Földhasználat igazolásához lehet-e csatolni dokumentumokat? Jelenleg a felhívás, ezt nem tartalmazza, de sok olyan eset van, ahol a Földhivatali nyilvántartásban nem lesz bejegyzett jogszerű földhasználat, a kérelmező még is rendelkezik földhasználattal pl.: belterületi ingatlan; jelenleg bejegyzésre váró szerződések, amiket a Földhivatal visszamenőleg fog bejegyezni, de attól a földhasználat még érvényes a szerződéskötés napjától; osztatlan közös. Jó lenne, ha a támogatási kérelem beadásához lehetne csatolni papír alapon a földhasználat igazoláshoz tartozó dokumentumokat.

A legalább öt éves földhasználati jogosultság igazolásáért járó többletpont kizárólag akkor adható, amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartalmára vonatkozóan a benyújtási időszak utolsó napján a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó vagy az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonos.

Állategység min 0,2. vagy 0,3 ökonál már a beadás pillanatában is rendelkezni kell vele, vagy elég majd a támogatási időszak alatt?

AKG gyep tematikus előírás esetében előírt legeltethető állatnak 2016. január 1.-től kell a gazdálkodó nevén lennie,  s a gazdálkodónak ezen napon már bejegyzett állattartónak kell lennie.

Az Ökológiai gyepgazdálkodás esetén nem előírás a legeltethető állatállomány megléte, a legeltetéshez szükséges állatállományt bérlegeltetéssel is megoldhatja.

Az AKG esetében többletpontért azonban támogatási kérelem benyújtási időszak utolsó napján legalább 0,2 állategység/hektár legeltethető állatállománnyal kell rendelkezni az ENAR és OLIR nyilvántartásokban. Az állategység meghatározása során a hektárra vonatkozó adat a támogatást igénylő által szántó és gyep földhasználati kategóriába bevinni kívánt földterület nagyságának összegzésével történik.

Ha nem az egész gazdaság NATURA/KAT/nitrátos, akkor hogyan számítódik a pontszám?

A Natura 2000, nitrát-érzékenység, kedvezőtlen adottságú terület (THÉT) és VTT területi szempontok szerinti többletpont az alapján adható, hogy az adminisztratív ellenőrzés eredménye alapján az adott tematikus előíráscsoportba bevitt földterület mekkora része esik a hivatkozott területi szempont szerinti kategóriába. Tehát arányosítással kerül meghatározásra (pl. a tematikus előíráscsoportba bevitt szántó 50 %-a esik az érintett területekbe, akkor a pontok is ilyen arányban kerülnek kiszámításra)

Ha a terület csak egy bizonyos százaléka nitrátérzékeny (amit bevisz) az hány pontot fog kapni a 12-ből?

Arányosítással, a „bizonyos százaléknak” megfelelő pontot.

Kalkulátor mikorra várható?

http://www.nak.hu/hu/ elérhető a honlapon a kalkulátorok között.

Az AKG támogatás esetében egy év múlva a kötelezettség átvállalással átadható-e az AKG támogatás, vagy vissza kellene fizetni a már kiutalt pénzt, ha a gazdálkodó már nem tudja folytatni ?

Kötelezettségátadásra a támogatási időszak első évében jogutódlás és vis maior esetek kivételével nincs lehetőség. Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség – a jogutódlás és a vis maior esetek kivételével – egyszer adható át.

A kötelezettség első alkalommal 2017-re, azaz a második év vonatkozásában: 2016. december 31-ig adható át kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem benyújtásával.

Végzettség igazolására elégséges az egyszerű másolat:

Igen.

Szakmai végzettség elfogadható-e abban az esetben, ha közös őstermelőivel gazdálkodik a kérelmező, de nem neki, hanem a társának van végzettsége? (családi gazdálkodáshoz hasonlóan)

Nem fogadható el.

Családi gazdaság esetében, ha a vezetője szeretne belépni az AKG programba, akkor a családi gazdálkodásban tag nevére szóló földhasználat az AKG esetében a vezető részére elfogadható-e?

A 2007. évi XVII. tv. szerinti jogszerű földhasználat az irányadó, miszerint igen: „a családi gazdaságokról vezetett nyilvántartásba családi gazdálkodóként bejegyzett vagy családi gazdaság alapításáról szóló megállapodással rendelkezik és abban családi gazdálkodóként szerepel,”. Többletpontot azonban arra nem kaphat.

Szántó művelési ágú ideiglenes gyep is vihető gyep előíráscsoportba, és fordítva, ideiglenes gyep mehet szántó művelési ágban?

AKG-ban a művelési ág nem számít, csak a Nád tematikus előíráscsoportban. Az ideiglenes gyep hasznosítású terület szántó tematikus előíráscsoportba nem vihető be. A szántó művelési ágú ideiglenes gyep bevihető a gyep előíráscsoportba, de abban az esetben 5 évig  gyepként kell a területet hasznosítani. 5 év után azonban a terület állandó gyepnek minősül majd.

Az elkészített tervektől való eltérést a gazdálkodási naplóban dokumentálni kell az eltérés indoklásával együtt. à Milyen eltérésre gondol? Ha pl. kevesebb műtrágyát juttat ki, mint a táp.tervben szerepel, akkor azt indokolni kell? (pl. nincs pénzem több műtrágyára)?

Amennyiben az érintett táblán a tápanyag-gazdálkodási tervben tervezettől eltérő gazdálkodás valósul meg, akkor az elkészített tervektől való eltérést a gazdálkodási naplóban dokumentálni kell az eltérés indoklásával együtt és a támogatást igénylőnek a tápanyag-gazdálkodási tervet módosítania kell az eltérésnek megfelelően (pl. más növény termesztése történik

Zöldtrágyázás megvalósítása esetén a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját, a növényállomány beforgatását, a tervezett munka-végzést megelőzően minimum 5 nappal korábban be kell jelenteni. Ezt úgy kell érteni, hogy vetés előtt 5. nappal bejelentem, hogy fogom majd vetni, vagy úgy, hogy vetést követő 15 napon belül bejelentem, hogy elvetettem? Majd egy következő bejelentéssel (5 nappal előtte), hogy majd be akarom forgatni?

AKG vonatkozásában a zöldtrágya növény beforgatását, a beforgatást megelőzően kell minimum 5 nappal bejelenteni. Amennyiben másodvetéssel kerül a kultúra a területre, úgy az E-kérelem szerint a vetést az eddigiek szerint a vetést követő 15 napon belül be kell jelenteni.

Aszályérzékeny illetve horizontális szántó tematikus előírás csoport: a programba bevitt területekre kétféle variációt lehet összeállítani, mondjuk x. és y. Mindkét variációhoz minimum 2 választható előírást kell bejelölni, melyek közül azonban az egyik választásnak eltérőnek kell lennie a másiktól. A kétféle variációt lehet-e egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen (KET-en) belül alkalmazni, vagy egy KET-en belül csak egy féle variáció lehetséges, és már alapból külön kell felméretni és külön KET-ek lesznek.

Egy KET-en belül csak egy előíráscsomag választható.

AKG-s Felhívás "A támogatási kérelem elbírálása" fejezet (16) bekezdésének értelmezése: Egy adott tematikus előírás csoportba - mondjuk horizontális szántóba - 3 KET kerül bevitelre, melyek azonban a választható előírások tekintetében különböznek (max. 2 féle lehet), így a környezeti hozzáadott értékük is más lesz. A 3 KET különböző területű. A KET-ekhez tartozóan külön kiszámítják a kapott környezeti hozzáadott értékeket, majd a horizontális szántóba bevitt összes területnagysághoz viszonyítottan számítják ki az egész tematikus előírás csoport környezeti hozzáadott értékét?

Igen. Az adott tematikus előíráscsoport kötelezettségvállalással érintett egybefüggőterületeihez tartozó előíráscsomagok területnagyság figyelembevételével súlyozott átlaga adja meg az adott tematikus előíráscsoport környezeti hozzáadott értékét.

Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend, szakaszos elbírálás: Ha elfogy a tem. előírás csoportra szánt keretösszeg, de még tart a pályázati beadási határidő, nem lehet több pályázatot beadni, vagy igen, de a már ezután beadott pályázat, amennyiben egyébként megfelelő, tartalék listára kerül. ez tényleg így lesz?

A támogatási kérelmek bírálása során nem számít a beérkezési sorrend. A támogatási kérelmek beadási határidejéig beérkező összes támogatási kérelem elbírálásra és pontozásra kerül.

Általános Útmutató: Adattartalmat hitelesítő Nyilatkozat, kinyomtatás, aláírás után IH részére 3 napon belül megküldeni postai úton. A pályázatot is el kell küldeni kinyomtatva a Nyilatkozattal, vagy nem.

Az AKG esetében ezen eljárás nem kerül alkalmazásra. Sem a nyilatkozatot, sem a támogatási kérelmet nem kell postai úton papír formában beküldeni.

A vetésszerkezetben évente legalább 15 % szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5 % zöldugar tartása (100 ha alatti támogatásba vont terület esetén 5 év alatt kell teljesíteni).Mi van abban az esetben ha a 100 ha alatti termelő az utolsó évben kívánja teljesíteni a 16 választható előírást, befolyásolja –e az előző évi kifizetéseket?

 

Ezen előírást nem tudja a gazdálkodó az utolsó évben teljesíteni, mivel a zöldugarnak 3 évig folyamatosan a területen kell lenni. Tehát 3 évet tekintve legalább évente 25 ha szálas pillangósnak, illetve ~ 8,5 ha ugarnak kell lennie. Persze, ha 5 évre osztja el, úgy e területek csökkennek.

 Igazoltan elit v. I. fokú ő.búza szaporítóanyag használatát követő évben a saját termés visszavethető-e (ellenőrzött szaporítóanyagnak számít-e)?

Saját előállítás esetén a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló bizonyítvánnyal

Az a tábla, melynek jelentős részén (20-40%-án) a támogatási időszak alatt a fák elöregedése, betegsége vagy a régi fajták korszerűbbre történő cseréje miatt kivágásra és azonnali újratelepítésre kerül, bevihető-e a horizontális ültetvény TECS-be?

Bevihető, de a támogatási kérelem benyújtásakor és 2016. január 1-én is eltelepített ültetvénynek kell lenni. Van lehetőség az ültetvény kivágásra és újratelepítésre, de ezt az MVH által rendszeresített nyomtatványokon elektronikus úton jelenteni kell a pályázati felhívásban rögzített időpontokon belül (pl. kivágás, vagy újratelepítés befejezését követő 15 nap. Az újratelepítésre a kivágás befejezésétől számított 12 hónap áll rendelkezésre.

Az évelő szálas pillangósok, vagy azok keveréke esetén milyen minimum keverési arány az elfogadható?

Nincsen előírva.

Aki zonális szántóban indul 100 ha felett annak a vetésszerkezetét mikorra kell a szabályok szerint kialakítani? (Tudom, hogy a kötelezettség vállalás 2016. 01.01-től van, de még nem vetett el és már nem is biztos, hogy el tudja vetni. Illetve lucernát és őszi káposztarepcét már nem is tudja. Akkor Ő ne is induljon?)

A pályázati felhívásban kezelésre kerültek az őszi teljesítésekhez kapcsolódó mentességek (pl. 100 ha felett a túzok esetében 10 % őszi kalászos vetése elfogadottnak tekintendő, a fémzárolt vetőmag hiánya az őszi kultúrákban nem kerül szankcionálásra stb.)

A 100 ha feletti szántóterület esetében az MTÉT túzokvédelmi szántó, a horizontális szántó, az erózió-érzékeny, aszály-érzékeny és a belvíz-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportok esetében kell a vetésszerkezeti előírást évente teljesíteni, . A vetésszerkezetek vonatkozásába a tavaszi telepítés megfelelő, ha az kerül rögzítésre az Egységes kérelemben.

A többi zonális tematikus előíráscsoport vonatkozásában a vetésszerkezetet 5 év alatt kell teljesíteni.

A támogatásba vont teljes területen a táblák maximális mérete 5 ha választható előírás esetén a gazdaságegész területére kell gondolni, vagy az AKG-ba bevont területre?

Azon KET-ekhez tartozó valamennyi táblájára vonatkozik, amelyekre az 5 ha alatti táblák kialakítására vonatkozó előírást választotta.

Belvíz és aszály érzékeny szántó fedvényen lehet e horizontális szántót választani?

Lehet, mivel a horizontális területi lehatárolású kategória választására az ország teljes területén lehetőség van.

Gyepterület lehet-e nagyobb 40 ha- nál?

Lehetséges, gyep esetében nincsen a táblaméretre korlátozás.

A gyepes talajfelszín fenntartása horizontális ültetvény esetén: van-e előírás a gyep telepítésére illetve a gyep növényzetére?

Nincsen

2014. évi mepar fedvényben nem támogatott terület. 2015 évi területalapú támogatásban igényelt és változás vezetési kérelem lett kérve, de erre vonatkozóan határozat nincs. Beadható e AKG-ba a nem támogatható területre ebben e a formában?

Az AKG támogatási kérelemben MEPAR változásvezetés indítható.

Amíg nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, a talajminta leadásáról a laboratórium által kiállított átvételi igazolás is elfogadható? A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít?

Igen elfogadható az átvételi igazolás. A talajminta leadásának az időpontja számít.

Ha valaki legeltetést vállal, de több parcellája van és lehet, hogy év végéig egyszer se legelnek egy-két táblán állatok, az szankció tárgyát képezi-e?

Igen, szankcionálják, mivel a vállalt előírást, hogy a gyepet legelteti nem teljesítette.

Az ültetvények esetében mit jelent a gyepes talajfelszín? Elegendő, ha a sorköz gyepes, lehet-e a sort gyomirtani?

gyepes talajfelszín: a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében legalább a sorközökben természetes úton kialakuló vagy vetésével kialakított és fenntartott évelő lágyszárú kultúrával fedett gyepes terület.  Tehát Elegendő a sorközök gyepesítése.

A pályázati felhívás nem tiltja a vegyszerhasználatot, de szűkített növényvédőszer használat megengedett.

Hagyományos gyümölcsös (40 éves körte) területe 2,98 ha. Mit kezdjünk a 2 ha fölé eső résszel?

Külön KET-ként lemérendő és beadandó. De csak 2 ha-t tud bevinni a hagyományos gyümölcsös fenntartása előírásba. A többi területet sem a hagyományos gyümölcsös, sem a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportba nem tudja bevinni, mert nem felel meg az előírásoknak (20 év alatti életkor).

Hagyományos gyümölcsös fenntartása 30-150 db/ha közötti állománysűrűséggel, tájhonos gyümölcs fafajjal : milyen tájhonos gyümölcsfajták tartoznak ide, illetve ezek jegyzéke hol található meg?

A tájhonos szó kikerült a fogalomból.

hagyományos gyümölcsös: homogén vagy vegyes gyümölcsfajokból álló ültetvény, amelyben hektáronként 30–150 darab szórványosan elhelyezkedő gyümölcsfa található, mely maximum 2 ha nagyságú lehet;

Horizontális gyümölcs tematikus előírás csoportba bekerülő ültetvény esetében, Előrejelzésen – beleértve a szexferomon csapda használatát- alapuló növényvédelmet előírás esetén választhatom azt a kötelezettséget, ha az adott gyümölcsfajnak nincs olyan kártevője, amire lenne szexferomon csapda, de egyéb előrejelzést alkalmazok?

Választható egyéb előrejelzés pl. színcsapda, varsás csapda

Van-e korlátozás arra nézve, hogy szőlő, gyümölcsös esetés a sorok közé került venyige, metszési hulladék szárzúzózható, vagy más módon kell eltávolítani?

Nincsen, kivéve ha a gyepes talajfelszín előírást választja a gazdálkodó, mert annak ott kell lennie.

Ha valaki MTÉT lehatároltságú területen pl. gyep gazdálkodik, de nem lép be az AKG-ba, be kell-e tartania az előírásokat, mint ahogyan a NATURA 2000-es területeken is be kell tartani a követelményeket attól, hogy valaki nem igényli a kiegészítő támogatást? 

Nem kell betartani, csak azoknak kell az előírásokat betartani, akik részt vesznek a támogatásban.

Hogyan befolyásolja a diverzifikációhoz és az EFA területekhez kapcsolódó mentességeket az AKG-ba bevont területek nagysága?

A diverzifikációhoz és az EFA területekhez kapcsolódó mentességeket az AKG-ba bevitt terület nem befolyásolja, azaz a gazdaság egész területét akként kell figyelembe venni, mintha a terület nem lenne AKG támogatott. Csak az Ökológiai gazdálkodásba bevitt terület nem része a zöldítés szempontjából a gazdaság egészének.

A zöldítés keretén belül vetett ökológiai másodvetés elfogadható-e az AKG-ban zöldtrágya növénynek és leforgatása zöldtrágyázásnak?

Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében vállalt előírást a támogatást igénylő az adott évben az adott táblára vonatkozóan a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti ökológiai jelentőségű terület előírásaként is el kívánja számolni, abban az esetben az adott évben ugyanazon terület vonatkozásában az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében a releváns agrotechnikai művelet bejelentést nem teheti meg és a jelen támogatás keretében vállalt előírás teljesítéséként nem fogadható el.

Az AKG-belüli, termeléshez kötött támogatásnak megfelelő növények esetében a termeléshez kötött támogatás is igényelhető?

Igen, igényelhető

Akinek van 3 méter pontosságú GPS-e, saját maga is kimérheti a KET-et?

Igen kimérheti, de feltétele a pályázati felhívás mellékleteként szereplő mérési jegyzőkönyv kitöltése.

Akinek nincs trágyatárolója (állatot tart, állattartó telep) és arra kötelezett az nem indulhat AKG-ban?

Indulni indulhat, csak kockázatos, amíg nem teljesíti a trágyatároló kialakítására vonatkozókötelezettségét, addig nem kap AKG kifizetést, illetve 2 év után kizárják a támogatási összeg visszafizetési kötelezettségével.

Amennyiben a gazdaság nem rendelkezik a HMGY szerinti trágyatárolóval, akkor a teljes kifizetési kérelme elutasításra kerül.

Az  AKG-ban való részvétel befolyásol-e egy későbbi fiatal gazda pályázatot?

AKG esetén nem, ÖKO indulás esetén sem, sőt többletpont jár.

Családi gazdaság esetén a gazdaság vezetője nem rendelkezik állattal, csak a családi gazdaság tagja. A plusz pontok beszámításra kerülnek-e ebben az esetben?

Nem. Csak az igénylő nevén szereplő állatok számítanak.

Az üzemméretet családi gazdaság esetén, hogy kell érteni? A családi gazdaság minden tagjának lehet 300 ha földhasználata, a támogatás intenzitásánál szántó esetén 300 ha felett a támogatás intenzitása csökken. Tehát ha a családi gazdaság vezetője adja be a támogatási kérelmet (itt a területalapúra is gondolok) akkor simán lehet, hogy 300 ha területet meghaladó üzemméretettel rendelkezik, de ez a családi gazdaságé.

Ez a szempontot támogatást igénylőnként külön-külön kerül megvizsgálásra.

Ha induló kérelmező pályázik, akinek nincs beadott területalapú támogatási kérelme 2015-ben akkor nála az üzemméret, hogy értelmezhető? Ő a pontozásnál a támogatásba vont területre kaphat pontot?

Igen, a beadott támogatási kérelemben szereplő gazdaságmeret szerinti pontot fogja megkapni.

A KET (kötelezettség vállalással érintett egybefüggő terület) felső határa nincs meghatározva, tehát az bármekkora lehet csak azt kell betartani, hogy a tábla mérete ne haladja meg a 40 ha-t ugye?

Igen

Mi történik, ha a KET területek sarokpontjai nincsenek karóval jelölve?

Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a terület helyszíni beazonosítását szolgáló sarokpont (2. számú melléklet) kijelölésére irányuló kötelezettségének, és

a) ez nem akadályozza az ellenőrzést, az objektív mérés végrehajtható, részére a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott évre jutó támogatási összeg 1%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre;

b) ez akadályozza az ellenőrzést, az objektív mérés nem végrehajtható, de a kötelezettség teljesítésre vonatkozó felszólítást követő 15 napon belül pótolja a sarokpont kijelölésére vonatkozó kötelezettségét, úgy részére a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az adott évre jutó támogatási összeg 5%-kal csökkentett összege kerül kifizetésre. Ha a felszólítás ellenére a sarokpont kijelölését nem pótolja, az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület az adott évben elutasításra kerül.

Az ültetvények esetében a sarokpont jelölése úgy is történhet, hogy az ültetvény támrendszer szélső sorának kezdő oszlopa mellé kerül kihelyezésre a sarokpont jelölő tárgy azzal, hogy a területmérés kiindulópontja az ültetvényeknél meghatározott mérési szabályok figyelembevételével a sarokpont jelölő tárgytól a meghatározott távolságban indul.

Az AKG-ba a 2015-ös SAPS-ban szereplő területeken kívül új területet be lehet vinni? Azok, akik eddig nem adtak be (2015-ös évben) területalapú kérelmet, elvesztik a bevitt terület arányért járó plusz pontokat a pályázat bírálása során?

Igen, be lehet hozni új területeket is a 2015. évi SAPS-ban szereplő területeken kívül is.

Nem, a maximális pontot fogják megkapni.

Kell-e tápanyag gazdálkodási terv, ha a támogatással érintett teljes területen a kötelezettség vállalás teljes ideje alatt lucerna található?

Igen, szükséges.

Kell-e tápanyag gazdálkodási terv, ha a támogatással érintett területen zöldugar található?

 

Igen, szükséges.

Gazdálkodási napló vezetése a külön jogszabályban meghatározott gazdálkodási napló formátumban lesz-e kötelező, vagy elég lesz a megegyező adattartalom?

Egységes napló kerül kialakításra mely december folyamán elérhető lesz. Ezt vagy elektronikus úton vagy papír alapon kell vezetni.

Bizonyos tematikus előíráscsoportban kötelező előírás a Belvíz/időszakos vízállás levezetésének tilalma. Ez alatt mit érteknek vajon pontosan?

Ha az adott területen belvíz, időszakos vízállás alakul ki, s ez nehezíti a gazdálkodást, a terület művelését, akkor sem lehet csatornával a területről a vizet elvezetni.

Lehet-e vis majorozni az öt év alatt? PIH01 szerepelhet-e a VIS major esemény utáni hasznosítási kódként? Hányszor lehet vis majort jelenteni?

Vis maiort bármelyik évbe be lehet nyújtani, nincsen meghatározva mennyi alkalommal. Avetésszerkezeti előírások vizsgálatánál azok a területek, amelyekre egy adott évben vis maior kérelem keretében pihentetett terület hasznosítást adtak meg, illetve az adott területre adott évben nem adtak be az egységes kérelem keretében jelen támogatás vonatkozásában kifizetési igénylést, akkor adott naptári évnél egyéb kultúraként kerülnek figyelembevételre.

Ha osztatlan közösben a területet kimérik és máshova mérik, mint ahova beadta akkor az vis  

Annak számít,

Akit a korábbi AKG-ból kizártak az tisztalappal indulhat ebben a támogatási ciklusban?

Igen.

Minimális növényvédelmi előrejelzés mit takar AKG előírás esetében?

növényvédelmi előrejelzés: a károsítók gazdasági veszélyességére, emberre, állatra, környezetre gyakorolt hatására, a károsítók várható megjelenésének, terjedésének, járvány vagy gradáció kialakulásának valószínűsítésére szolgáló, megfigyelésen alapuló prognózis, melyet a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet szerinti növényvédelmi felsőfokú képesítéssel rendelkező személy végez a támogatást igénylő részére;

Ültetvény esetében a gyepes talajfelszín kialakítása úgy történik hogy egy sor művelt egy sor gyepes terület. Ez elfogadható gyepes talajfelszínként?

Nem, az egész ültetvényben minden sorközében ki kell alakítani és fenn kell tartani a gyepes talajfelszínt.

Az  59/2008 FVM rendelet 8 §. (9)bekezdésében foglaltakat alapján mentesülök trágyatároló építése alól mivel a trágya felhalmozódása az istállóban vagy az ideiglenes szálláshelyen legalább 6 hónapig biztosított. Ebben az esetben mentesülök azon AKG szankció alól amely a trágyatárolók építésének hiányára vonatkozik?

Azok az ügyfelek, akiknek a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatról szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8. § szerinti trágyatárolót kell létesíteniük, és  megállapításra kerül, hogy nem létesítettek trágyatárolót vagy nem az 59/2008. (IV.29.) FVM rendeletnek megfelelően létesítették, akkor az adott évi teljes kifizetési kérelme elutasításra kerül. Amennyiben a HMGY előírás alapján mentesül a gazdálkodó trágyatároló építése alól az AKG esetében sem lesz szankcionálva.