Növénytermesztés

November 2-ától kezdődően egy hónapon keresztül lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a Miniszterelnökség által meghirdetett új agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programra. A támogatási kérelmek benyújtásához a NAK falugazdászainak segítségét is igénybe vehetik.

 


A Miniszterelnökség a Vidékfejlesztési Program keretében 2015-ben hírdetette meg az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című programot, amelyhez 9500 gazdálkodó csatlakozott, mintegy 441 ezer hektáros területtel, összességében közel 190 milliárd forint értékben.
Mivel a pályázatra majdnem háromszoros volt a túljelentkezés, a Miniszterelnökség 2016. szeptember 30-án – széles körű szakmai egyeztetést követően – új AKG-kiírást jelentetett meg, 40 milliárd forintos keretösszeggel. Az új AKG-programban rendelkezésre álló forrásból a szőlő- és gyümölcsültetvényesek számára 15 milliárd forintot, míg a szántófölddel rendelkezők számára 25 milliárd forintot különítettek el. Az ötéves kötelezettségvállalási időszak 2017. január 1-től kezdődik.


A támogatási kérelmek benyújtására 2016. november 2. és december 2. között van lehetőség, kizárólag elektronikus úton, az MVH weboldalán keresztül. A határidő jogvesztő, a 2016. december 2. után benyújtott kérelmek nem fogadhatók el. Az elbírálás során az ültetvények esetében előnyt élveznek az eróziós, az aszályérzékeny, illetve a kedvezőtlen adottságú területek (KAT), a szántóföldön gazdálkodók közül pedig az állatállománnyal rendelkezők.
A pályázni szándékozókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által megjelentetett AKG-, illetve Területmérési kézikönyv is segíti. Emellett a gazdálkodók a támogatási kérelmek benyújtásához a NAK falugazdászainak segítségét is igénybe vehetik.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok