Egységes kérelem

Elérkezett 2016-ban is az egységes kérelmek benyújtásának időszaka, május 17-ig lehet szankciómentesen beadni a kérelmeket.


Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön a kérelem benyújtásával kapcsolatban falugazdász segítségét kívánja igénybe venni, előtte célszerű időpontot egyeztetni a gyorsabb ügyintézés érdekében.

A kérelem benyújtása előtt ellenőriznie kell a személyes adatait. Ha a személyes adatokban változás történt (e-mail cím, telefonszám, lakcím, bankszámlaszám), ezeknek az adatoknak a pontosítása szükséges. Különösen fontos a telefonos elérhetőség és az e-mail-cím, a későbbi kapcsolattartás miatt. Ha a kérelem beadása során nem tud személyesen megjelenni a NAK ügyfélszolgálati irodájában, akkor az Ön által megbízott személy részére az alábbi, pdf NAK-E-73 számú, „Meghatalmazás ügyfél képviselője részére (MH1)” (400 KB) elnevezésű nyomtatványt kell kiállítania.


Teendő a NAK-E-73 számú meghatalmazással:
• kinyomtatni
• megfelelően és olvashatóan ki kell tölteni az Ön (mint meghatalmazó) és az Ön helyett és nevében eljáró személy (mint meghatalmazott) adataival
• a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak alá kell írnia minden oldal alját és az utolsó oldalt is
• két tanú adataival és aláírásával  el kell látni


A megfelelően kitöltött és aláírt meghatalmazást az Ön helyett eljáró személynek (meghatalmazottnak) az első kapcsolatfelvétel alkalmával át kell adnia a NAK ügyintéző munkatársának. Tájékoztatjuk, hogy a NAK ügyintéző munkatársa kizárólag a NAK-E-73 számú „Meghatalmazás ügyfél képviselője részére (MH1)” elnevezésű nyomtatványt fogadja el és kizárólag az alapján jár el abban az esetben, ha Ön helyett meghatalmazottja jelenik meg.

Tekintettel az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások összetettségére, javasoljuk, hogy lehetőség szerint minden esetben Ön jelenjen meg a NAK ügyintéző munkatársa előtt és csak abban az esetben bízzon meg más személyt, amennyiben az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés más módon nem lehetséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön (mint meghatalmazó) minden esetben haladéktalanul ellenőrizze a meghatalmazottja által tett jognyilatkozatokat, a meghatalmazottja által az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban, a NAK ügyintéző munkatársával együtt megtett intézkedéseket, tekintettel arra, hogy azokat korrigálni csak korlátozottan (szűk határidővel) vagy egyáltalán nem lehet!

A cikkhez frissítés 2016. április 15-én:  

Már benyújtható az egységes kérelem

A 2016. évi egységes kérelmek kitöltése idén április 7-től lehetséges, azonban benyújtásukra április 14-től, a jogszabályok hatálybalépését követően van mód. A kérelem benyújtása az MVH honlapján elektronikusan, ügyfélkapun keresztül történik a https://www.mvh.gov.hu/e-ugyintezes menüpontban, melyhez a Mozilla Firefox 40+ vagy a Google Chrome böngészők használata ajánlott. A benyújtással kapcsolatos további információkat az elektronikus felület használatáról szóló FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV tartalmazza. 

Az egységes kérelemhez további tájékoztatók itt elérhetők.

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Földbizottsági meghívók

Telekommunikáció

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok