Élelmiszeripar

2017. március 28-án jelent meg a ,,Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás" című, VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú pályázati felhívás.


A pályázat célja az agrár-, erdő-, és élelmiszergazdaság szereplői számára az igényeiknek megfelelő olyan szakmai segítség nyújtása, amely elősegíti a hatékony tudásátadást és az innováció fokozását, továbbá a Vidékfejlesztési Programban érintett célcsoportok gazdasági versenyképességének növelését, figyelembe véve a fenntarthatóság, környezet- és klímavédelem, valamint az erőforrás-hatékonyság követelményeit is.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,91 milliárd Ft.

Pályázatot olyan szolgáltató szervezet nyújthat be, aki
·    rendelkezik ügyfélazonosítóval, azaz nyilvántartásba vett ügyfél;
·    biztosítja, hogy az általa igénybe vett szaktanácsadók részt vettek a kötelező továbbképzéseken;
·    amely munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll névjegyzéki szaktanácsadókkal a támogatási kérelem benyújtásakor és folyamatosan a támogatási jogviszony időtartama alatt;
·    az EU területén székhellyel, Magyarországon legalább egy telephellyel rendelkezik;
·    a szolgáltatás nyújtásához legalább annyi szaktanácsadóval áll jogviszonyban, amellyel képes 1305/2013/EU rendelet 15. cikkben meghatározott témakörök közül legalább három témakörre szaktanácsot adni.

Az egyéni szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a tanácsadási szolgáltatás teljes díjának 90%-a, maximum 800 eurónak megfelelő forintösszeg/fő.
Csoportos szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a tanácsadási szolgáltatás teljes díjának 100%-a, maximum 150 eurónak megfelelő forintösszeg/fő.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 1-től 2017. december 29-ig van lehetőség. (A benyújtott pályázatok értékelési határnapjai: 2017. július 31., 2017. augusztus 31., 2017. október 31., 2017. december 29.)

A teljes pályázati felhívás és a kapcsolódó mellékletek az alábbi linken érhetők el.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei