REL együttműködés

Módosult az Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság című pályázati felhívás.


Felhívjuk a figyelmet, hogy módosult a VP6-16.9.1-17 kódszámú – a Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság – pályázati felhívás. Ezek az alábbi pontokat érintik:

1. A 3. fejezetében változtak az építési normagyűjtemény alkalmazásával kapcsolatos szabályok:

„Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó.
a; A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.
b; 2017. december 1. előtt benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában ugyancsak a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY szerinti referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.
c; 2017. december 1. napjától benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni.”

2. A ,,Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások" és az ,,Elszámolhatóság további feltételei" című pontok a következők tekintetében módosultak:

Törlésre került a szabály, amely szerint a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.

A kedvezményezett – egyszeri elszámolás kivételével – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt elszámolási kötelezettség betartására köteles, tehát
-    a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatás igénybevételét kezdeményezni,
-   a kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10 %-ának felhasználását igazolni és
-   vagy késedelmét ezen idő alatt írásban kimenteni.

A kötelezettségek elmulasztása esetén az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni.

A felhívás és mellékletei ezen a linken találhatók.

 

(NAK)
 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei