Mezőgazdasági termelés

A beruházási és vidékfejlesztési intézkedésekre eddig közel 11 ezer támogatói okiratot adott már ki a Magyar Államkincstár – derült ki a kincstár és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös tájékoztató sorozatának pápai eseményén. Az eddigi kifizetési igények jelentős részét már elbírálták.


Alighanem telitalálat volt az a tájékoztató fórumsorozat, amelyet a Vidékfejlesztési Program (VP) kifizetési kérelmeinek igénylése miatt szervezett meg szeptemberi napokra a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Államkincstár (MÁK). Az érdeklődők magas száma legalábbis erre utal: több városban ugyanis az előzetesen várthoz képest jóval többen jelezték részvételi szándékukat, így a meghirdetett kezdési időpontok előtt új, nagyobb befogadóképességű termeket kellett keresniük a kamarai munkatársaknak. Pápán nem, viszont a szeptember 6-i délutáni – és csaknem az estébe nyúló – tájékoztatón így is nagyon sokan voltak kíváncsiak az előadókra. (A program Kaposvártól kezdve Pápán át Nyíregyházáig azonos, így a Veszprém megyében ismertetett információkat adták/adják át a többi helyszínen is.)

A helyi Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Középiskola tágas aulájában először Győrffy Balázs, a NAK elnöke a Vidékfejlesztési Programról adott egy „gyorsmérleget”. A 2014 és 2020 közötti VP 71 meghirdetett felhívásból 49 már le is zárult, ezek keretösszege közel 1100 milliárd forint (a program teljes kerete 1300 milliárd forint). Jelenleg 22 felhívás nyitott, mintegy 285 milliárd forintos keretösszeggel. Idáig összesen 240 ezer kérelem elbírálása történt meg, amelyek közül mintegy 174 ezer részesült támogatásban (Ez azt jelenti, hogy a jogosult kérelmek 74 százaléka nyert.) A VP keretében eddig mintegy 290 milliárd forint vidékfejlesztési forrás kifizetése történt meg.
– A magyar agrárium jövője szempontjából létfontosságú, hogy a Vidékfejlesztési Program forrásait minél hatékonyabban fel tudjuk használni. Ebben komoly feladat hárult és hárul ma is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára – jegyezte meg Győrffy Balázs.

Mint mondta, ezért a kamara még 2015-ben kézikönyvet jelentetett meg a VP intézkedéseiről, így elsőként adott átfogó és hiteles információkat a gazdálkodók számára. Hozzátette, mivel a beérkezett kérelmek esetében a döntéshozatal folyamatosan zajlik, ismét fontos szerepet kap a tájékoztatás, hogy a már elnyert források lehívása minél gördülékenyebben történjen meg.
– Ezért döntöttük úgy a Magyar Államkincstárral közösen, hogy az országban hét helyszínen rendezünk fórumot a támogatások kedvezményezettjeinek a VP-támogatások kifizetési igényléssel kapcsolatos tudnivalókról. Bízom benne, hogy ez a rendezvénysorozat is hozzájárul a források eredményes lehívásához. Ami már csak azért is rendkívül fontos, mert a 2020 utáni közös agrárpolitika körül még rengeteg a kérdőjel. De az új KAP-tól függetlenül szükségesnek látjuk, hogy az uniós és a nemzeti támogatásokkal együtt összesen 2000 milliárd forrás álljon a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a vidék rendelkezésére a következő vidékfejlesztési programban. Hosszú távú célunk pedig az, hogy szektortól és mérettől függetlenül a gazdaságok versenyképesek legyenek, a támogatások bármilyen irányú alakulása esetén is – mondta.

A pápai – és a többi – tájékoztató is a beruházási és vidékfejlesztési pályázatokban érdekelteknek szól(t). Matuska Sándor, a MÁK főosztályvezető-helyettese pedig az előlegfizetési, időközi kifizetési és záró kifizetési igényléssel kapcsolatos „gyorsmérleget” ismertette. A beruházási és vidékfejlesztési intézkedésekre eddig közel 11 ezer támogatói okiratot adtak, az érintettek ezek alapján kezdhették meg projektjeiket. Ám a pályázat beadása és a megvalósítás elkezdése között változhatott a piaci környezet, így voltak, akiknek módosítani kellett az eredeti terveken. Erről viszont változásbejelentést kell benyújtani a MÁK-hoz. Minden egyes változást külön kell megvizsgálni a kincstárnak és mindegyikről külön döntést kell hoznia, új támogatói okiratot kiadnia. Matuska szerint ezt azért lényeges, mert a jóváhagyások (vagy elutasítások) után lehet csak az előlegfizetési és kifizetési kérelmeket elbírálni. Eddig több mint 12 ezer módosítási kérés érkezett, ebből mintegy 1000 darab vizsgálata van vissza, miközben folyamatosan érkeznek a MÁK-hoz az újabb változásbejelentések is.

Mint mondta, idáig összesen közel 7 ezer előlegfizetési, időközi kifizetési és záró kifizetési kérelem érkezett a kincstárhoz – ennek harmada előlegigény –, a 70-80 százalékát már fel is dolgozták. Ugyanakkor további, elbírálásra váró új kérelmek is halmozódnak.

Matuska Sándor megjegyezte, a kifizetések fő szabályozó keretei a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet, illetve az egyes pályázati felhívások speciális feltételei, magát a tényleges igényléseket és a kifizetési feltételeket részleteiben a – NAK-MÁK sorozat alapjául szolgáló – 31/2018. (V. 30.) számú kincstári közlemény tartalmazza. Utóbbit érdemes valamennyi nyertesnek kiemelten tanulmányoznia.

Ha minden adminisztrációs ügy befejeződött, lehet koncentrálni a vállalásokra is.
– Akkor tekintjük sikeresnek egy projektet és a forrást felhasználtnak, ha a támogatott meg is tudja valósítani a pályázatában, illetve a módosított támogatói szerződésben foglaltakat, és a kötelező működtetési időszakban fenn is tudja tartani jelentős változtatások nélkül – hívta fel a figyelmet a főosztályvezető-helyettes.

A megvalósítást pedig ösztönözték azzal, hogy a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a megítélt támogatás legalább 10 százalékának felhasználását igazoló kifizetési kérelem beadását várják el. Ha ez nem történik meg, akkor az irányító hatóság vizsgálja, hogy megkezdték-e a tevékenységet vagy sem. Utóbbit ki lehet váltani egy kimentés benyújtásával, amiben részletezni kell, hogy az előírásnak miért nem képesek megfelelni. Egy projekt fizikai befejezésének a támogatói okirat hatályba lépését követő naptól számított 24 hónap, ekkor kell a záró kifizetési kérelmet is beadni. A pénzügyi befejezésnek valamennyi számla beadása számít, és támogatás folyósításának napja a fenntartási időszak kezdete.

Ha már pénzügyek. Matuska Sándor elmondta, nagyon sok típushibával találkoznak, ezek közül megemlített néhány jellemzőt: bevételi pénztárbizonylat helyett nyugtát adnak be elszámolásra, a számlákról hiányzik a záradékolás vagy egyéb kötelezően feltüntetendő adat, illetve az elektronikusan hitelesített eredeti bankszámlakivonatot egyszerű pdf-es másolatként adják be.

A fórum záró részében a résztvevők között voltak, akik saját ügyükre kérdeztek rá, hogy két év után miért nem jutottak még támogatáshoz, amikor mindent rendben találtak náluk; a MÁK munkatársai jelezték is, hogy lehetnek „beragadt” ügyek, és ígéretet tettek a kivizsgálásukra. Sok kérdést tettek fel a változásbejelentésekkel és a kimentésekkel kapcsolatban is.
– Azon vagyunk, hogy mindenki minél hamarabb megkapja a megítélt támogatási összegét – vonta meg az est konklúzióját és szolgált egyfajta megnyugtatással minden résztvevő számára Lelkes Miklós főosztályvezető.

(nak.hu/RF) (fotó: Lévai Zsolt/NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei