Mezőgazdasági termelés

Június 29-én zárult az ötödik értékelési határnap a szakmai tanulmányutak pályázatnál. A következő szakasz zárásáig (09.28.) még három hónapjuk van a pályázóknak a szakmai anyag kidolgozására.


A felhívás címe: „Szakmai tanulmányutak és csereprogramok”, a kódszáma: „VP1-1.3.1.-17”. Az önállóan támogatható tevékenységek közé három célterület tartozik.
Az „A”, „B” és a „C” célterületek során szakmai tanulmányút, szakmai csereprogram és gyakornoki program megvalósítása lehetséges. A szakmai tanulmányút mezőgazdasági vagy erdőgazdasági témájú tudásátadási projekt, melynek keretein belül 2-4 naptári nap alatt minimum 4 résztvevő a fogadó gazdaság területén elméleti és gyakorlati ismeretátadásban részesül. A csereprogram keretein belül 6-14 naptári nap alatt minimum 8 résztvevő a fogadó gazdaság területén elméleti és gyakorlati ismeretátadásban részesül. A csereprogram keretein belül egyirányú tudásátadás valósul meg, és nem gazdaságok közötti kölcsönös tudásátadás. A gyakornoki program során 60-120 nap alatt minimum középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakember végez munkaviszony alapú gyakornoki tevékenységet a fogadó gazdaság területén.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
A vidéki térségekben működő egyéb jogosult kkv-k számára tudástranszferhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás
a) középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 60%-át,
b) mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 70%-át nem haladhatja meg.

Kivételt képeznek ez alól azok a jogosult kkv-k, melyek mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási tevékenységet folytatnak.

A és B célterület esetén 130 €/fő/nap euró összegnek megfelelő forint összeg számolható el, a C célterület esetén 162 €/fő/nap euró. Legfeljebb 160.000 € igényelhető vissza nem térítendő támogatásként.

Elszámolhatók a szakmai megvalósításhoz, a nyilvánosság biztosításához, illetve a könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségek. Nem elszámolható költség többek között a gyakornok, illetve a mentor bére és járulékai.

A támogatásra jogosultak köre:
-    a 6000 STÉ-vel rendelkező mezőgazdasági termelők
-    a legalább 20 ha üzemi területtel rendelkező erdőgazdálkodók
-    a REL együttműködésben részt vevők
-    ezen ágazatok szakmai szervezetei.

A fent leírtak csak tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek, a támogatási kérelemmel kapcsolatos felhívás - a mellékletekkel együtt - teljes egészben itt elérhető.


(NAK/ Németh Bálint)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok