Mezőgazdasági termelés

Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása szerint 2018. július 1-től, azaz vasárnaptól adatszolgáltatási kötelezettség terheli a legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót tartalmazó számla kibocsátóját.


A fentiek értelmében 2018. július 1-től minden adózónak és vállalkozásnak olyan számlázó rendszerrel kell rendelkeznie, mely folyamatos internetes kapcsolatban áll a Nemzeti Adó és Vámhivatallal (NAV). A számlázóprogramot használó vállalkozások adatait ezentúl a program automatikusan küldi a NAV felé. A kézi számlák adatait szintén szükséges továbbítani: 500 ezer forint vagy annál nagyobb összegű áfát tartalmazó számla adatait már a számlakibocsátás utáni napon rögzíteni kell a webes felületen, míg 500 ezer forintot el nem érő áfát tartalmazó számlákról 5 naptári napon belül kell adatot szolgáltatni. A NAV javasolja számlázóprogram használatát a kézzel kiállított számla helyett is, mely célra egy ingyenes online számlázó szolgáltatást is kialakított.

Az adatszolgáltatási kötelezettség nemteljesítése esetén a magánszemély adózó a mulasztással érintett számlánként 200 ezer forint, más adózó 500 ezer forint mulasztási bírsággal sújtható. Az intézkedés bevezetésével a NAV-nak lehetősége lesz a vevők áfa-bevallásának ellenőrzésére és az áfa visszaigénylések szabályszerűségének felülvizsgálatára. Ennek értelmében a bevezetésre kerülő fejlesztések a gazdaság fehéredését is szolgálják.

További információk itt.


(NAK)


 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok