Mezőgazdasági termelés

A termelő szervezetek és társulásai számára támogatás vehető igénybe az operatív programjuk megvalósításához, valamint az operatív programok keretében megvalósított piacról történő árukivonáshoz, be nem takarítás műveletekhez is.


2018. június 21-én megjelent a Magyar Államkincstár 33/2018-as közleménye az egyes termelő szervezetek támogatási lehetőségéről. A támogatás igénybevételének a feltétele, hogy a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek rendelkezzenek az agrárminiszter által jóváhagyott operatív programmal. A kérelmek benyújtásához az igénylőknek ügyfélnyilvántartási számmal kell rendelkezniük.

Az operatív program megvalósításához kapcsolódó időközi kifizetési igénylések október 30-ig nyújthatók be évente legfeljebb 3 alkalommal.

Benyújtandó nyomtatványok:
– a feldolgozott termékek listája,
– a B0542 számú főlap,
– a B0543 számú betétlap,
– a B0544 számú betétlap,
– beruházás esetében a B0540 számú betétlap,
– a mezőgazdasági területhez köthető környezetvédelmi intézkedés esetében a B0541 számú betétlap,
– amennyiben promóció és kommunikáció intézkedés után is igényel támogatást, úgy a B0456-3 számú betétlap,
– amennyiben piacról történő árukivonás művelet megvalósítása kapcsán is igényel támogatást, úgy a B0535 számú betétlap,
– amennyiben be nem takarítás megvalósítása kapcsán is igényel támogatást, úgy a B0545 számú betétlap.

A piacról történő árukivonás, be nem takarítás műveletek vonatkozásában a megvalósítás időpontjáról legalább 7 nappal megelőzően értesíteni kell a Kincstárt.

Benyújtandó nyomtatványok:
a) piacról történő árukivonás esetében
– a B0546 számú főlap,
– a B0526 számú betétlap
b) be nem takarítás esetében
– a B0546 számú főlap,
– a B0528 számú betétlap.

A kérelmek benyújtása postai úton lehetséges, azonban ügyelni kell, hogy egyes mellékleteket elektronikus úton is továbbítani szükséges a közreműködő szervezet részére.

A fent leírtak csak tájékoztató jellegűek, a támogatási kérelemmel kapcsolatos közlemény – a mellékletekkel együtt – teljes egészben itt elérhető.


(NAK/Németh Bálint)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok